Zdravá školka s Montessori programem Brno

Pravidelná docházka do školky dětem prospívá. Děti se cítí bezpečně a spokojeně, protože ví co bude následovat, jak to ve školičce probíhá a kdy do ní chodí. Proto je důležité, aby děti program v naší školce navštěvovali pravidelně, alespoň 2 x v týdnu.

Cílem naší školky a jejího programu je všestranný rozvoj dětí, a abychom je naučili spoustu nového, nepoznaného, je nezbytné, aby se děti aktivit účastnili pravidelně.

ŠKOLNÉ

Cena zahrnuje:

 • vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
 • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými pedagogy a lektory s cerifikáty,
 • malý počet dětí ve třídě
 • příprava předškoláků
 • vedení diagnostiky a protfolií dětí
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem, dětským lékařem, dentální hygienistkou, logopedem, dětským terapeutem a dalšími vzdělávacími a zdravotnickými institucemi
 • Dramatická výchova
 • Škola hrou aneb učíme se zážitkem
 • Organizace Celodenních výletů
 • Logopedický kroužek - třída Primary
 • pravidelné lekce Angličtiny pro nejmenší
 • pravidelné lekce Jógy pro děti
 • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Dopolední Výtvarné dílny, preventivní program Zdravý Zoubek, Zábavný kurz vaření pro děti My jsme malí kuchtíci, ozdravné pobyty v Solné jeskyni, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
 • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
 • výtvarný materiál, hygienické potřeby s výjimkou plen; údržbu lůžkovin, ručníků a výtvarných zástěrek pro každé dítě,
 • materiál pro prostorovou tvorbu, provoz keramické pece
 • zdravý pitný režim, 
 • čerstvé ovoce a zelenina během dne,
 • dárky dětem,
 • osobní konzultace s pedagogem o prospěchu a vývoji dítěte,
 • pojištění dětí

Cena školného nezahrnuje stravování ... více o Zdravém stravování v naší školce

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.

Pozn. Současné ceny školného jsou tvořeny bez příspěvků od státu (normativ, granty, dotace). Případné získání dotací či příspěvků v průběhu školního roku nám umožní ceny snížit v závislosti na výši příspěvku. Máte-li s tímto zkušenosti, uvítáme vaši pomoc.

TŘÍDA MINI

děti 1,5 - 3 roky

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu / měsíční

400,- / 8000,- Kč

4 dny v týdnu / 16 dní v měsíci

438,- / 7000,- Kč

3 dny v týdnu / 12 dní v měsíci

492,- / 5900,- Kč

2 dny v týdnu / 8 dní v měsíci

550,- / 4400,- Kč

1 den v týdnu / 4 dny v měsíci

675,- / 2700,- Kč

Typ docházky

Půldenní program

7.30 - 12.30 / 12.00 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu / měsíční

290,- / 5800,- Kč

4 dny v týdnu / 16 dní v měsíci

325,- / 5200,- Kč

3 dny v týdnu / 12 dní v měsíci

375,- / 4500,- Kč

2 dny v týdnu / 8 dní v měsíci

438,- / 3500,- Kč

1 den v týdnu / 4 dny v měsíci

550,- / 2200,- Kč

TŘÍDA PRIMARY

děti 3 - 6 roků

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu / měsíční

350,- / 7000,- Kč

4 dny v týdnu / 16 dní v měsíci

400,- / 6400,- Kč

3 dny v týdnu / 12 dní v měsíci

450,- / 5400,- Kč 

2 dny v týdnu / 8 dní v měsíci

488,- / 3900,- Kč

1 den v týdnu / 4 dny v měsíci

625,- / 2500,- Kč

Typ docházky

Půldenní program

7.30 - 12.30 / 12.00 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu / měsíční

260,- / 5200,- Kč

4 dny v týdnu / 16 dní v měsíci

300,- / 4800,- Kč

3 dny v týdnu / 12 dní v měsíci

334,- / 4000,- Kč 

2 dny v týdnu / 8 dní v měsíci

375,- / 3000,- Kč

1 den v týdnu / 4 dny v měsíci

500,- / 2000,- Kč

Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole.

Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací.

NÁRAZOVÁ DOCHÁZKA DO ŠKOLKY - 110,- Kč/ 1 hod. - možné pouze v případě volných míst, nutná rezervace místa na tel. + 420 731 705 364.