Zdravá školka s Montessori programem

SKUPINA MINI

děti 1, 5  až 3 roky

PŘIPRAVUJEME

volná místa - možnost docházky od 1. 8. 2017

NYNÍ VŠAK JIŽ MŮŽETE SVÉ DĚTI PŘIHLAŠOVAT

Pomoz mi, abych to dokázal sám.  

Mateřinka je zdravá školka, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou školkou s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

Vzdělávání dětí v naší školce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÁ ŠKOLKA (ŠVP) naší školičky vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí používáme principy Montessori pedagogiky, které podporují filosofii naší školičky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce.            S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 

TŘÍDA MINI

Děti mohou do skupiny - MINI docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, do půldenního programu 7:30 - 12:30 (po hladkém zvládnutí docházky na dopoledne je možné prodloužit do celodenního programu (7:30 - 17:00).

Prostředí a vzdělávání dětí v naší školičce je vhodné i pro děti již od 1,5 let, které potřebují odlišný přístup než děti od 3 let. Díky takto věkové smíšené skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spoluracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími a strašími dětmi.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči sama o sebe a své okolí, základů stolování, odvykání z plen, samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

- maximální kapacita: 8 dětí, vždy 2 pedagogové + dle potřeby asistent pedagoga

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky - skupina MINI

  1. Praktický život
  2. Smyslová výchova

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

  • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
  • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
  • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách.        V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží   a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
  • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
  • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Nahlédněte do dění v naší školce, seznamte se více s Životem v Mateřince.....chci vědět více

Důležité informace pro rodiče

Přihláška dítěte skupina MINI

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.