Jsme tu pro Vás již od roku 2011.

O nás

Tým nadšených profesionálů, kteří dělají svou práci srdcem.

Pokud skutečně milujete a věříte v to, co děláte, ostatní si toho všimnou a budou sdílet vaše nadšení. Richard Branson

Poznejte více kolektiv profesionálů  Mateřinky Brno

Jsme tu pro Vás a Vaše děti.
 

MATEŘINKA BRNO - jesle, mš, centrum 

Mgr. Veronika Rylková (Grbavčicová)

 • zakladatelka a ředitelka Mateřinky Brno
 • předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.

již brzy se budete moci více s Veronikou seznámit prostřednictvím příběhu, který bude sdílet :)


Marta Grbavčicová

 • zástupkyně ředitelky Mateřinky Brno
 • pedagog v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.

již brzy se budete moci více s Martou seznámit prostřednictvím příběhu, který bude sdílet :)

JESLIČKY DS MATEŘINKA

Kateřina Krajíčková

 • pedagog v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.
 • vedoucí kooordinátorka DS Mateřinka
 • absolventka akreditovaného vzdělávání Montessori pedagogika pro děti 0 - 3 roky s národním diplomem pod záštitou Montessori ČR
 • lektorka cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců
 • absolventka rekvalifikačního vzdělání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • koordinátorka příměstských táborů a vedení akcí pro děti, celé rodiny v centru Duhový ráj

Mé dětství bylo šťastné, ačkoliv jsem vyrůstala na Brněnském sídlišti, měla jsem možnost trávit spoustu času běháním po lesích a loukách. Téměř všechny prázdniny a víkendy jsem strávila s rodiči a prarodiči na chatě u lesa. Jako malá holka jsem to tam milovala, postupem času jsem nebyla nadšená, že tam trávíme tolik času a já nemohu být s kamarády. Teď vím, jaká to byla hloupost. Vždyť co může být krásnějšího než jít se ráno nasnídat přímo do zahrady, utrhnout si na co máte zrovna chuť, jít se projít do polí a prožívat bezstarostné dětství plné smíchu a radosti.

Po profesní stránce jsem to vzala ke své současné práci "mírně" oklikou. Absolvovala jsem střední školu technicko-administrativního charakteru a následujících 9 let jsem pracovala v jedné společnosti jako administrativní pracovník. Práce byla zajímavá a různorodá, postupem času jsem se dostala k vedení lidí. Čas plynul a na konci roku 2009 jsem nastoupila do nejkrásnějšího "zaměstnání", stala jsem se maminkou dnes už téměř sedmiletého syna a čtyřletého syna. Je až neskutečné jak děti dokážou být kreativní a inspirující. Mám velmi ráda ruční práce a kreativní tvorbu, takže roli matky si užívám a snažím se pro své děti tvořit s láskou.

Po skončení rodičovské dovolené, jsem věděla, že už mne práce v kanceláři nenaplňuje, mým snem bylo pracovat s dětmi. Jen úplnou náhodou jsem se setkala s milou paní majitelkou Duhového ráje a tím to všechno začalo. "Nezávisle na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a jdi si za svým snem." V Duhovém ráji jsem začala pracovat jako asistentka, koordinátorka akcí, vedoucí příměstských táborů a od září 2016 i jako lektorka cvičení pro maminky s dětmi. Už při práci pro Duhový ráj jsem měla možnost potkat se s Veronikou Rylkovou a nahlédnout do Mateřinky.

V Mateřince jsem začala pracovat v srpnu 2016 původně jen jako zástup za dovolenou, nicméně ruch ve školce mne ještě více ujistil v tom, že se chci práci s dětmi věnovat více. V Mateřince je úžasný kolektiv učitelek, které si naslouchají, pomáhají, podporují sebe navzájem a dětem se věnují s láskou a péčí. Je báječné pozorovat děti, jak se každý den mění, budují si svoji osobnost a přístup k životu.

Katka


Andrea Jochmanová

 • pedagog v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.

již brzy se budete moci více s Andreou seznámit prostřednictvím příběhu, který bude sdílet :)

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MATEŘINKA

Lucie Dohnalová

  • předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
  • absolventka posledního ročníku Učitelství pro MŠ na MU v Brně
  • úspěšné absolvování pedagogického lycea ve Znojmě
  • působení jako externí pedagog v mezinárodní Montessori MŠ
  • vedení a koordinování jedné z nejoblíbenějších kaváren v Brně
  • anglicky a německy mluvící pedagog

Aktuálně studuji dálkově poslední ročník Učitelství pro MŠ na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2011 jsem úspěšně dokončila pedagogické lyceum ve Znojmě a potom jsem studovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Na úplném počátku rozhodování o mé budoucí práci nejspíš stojí můj o sedm let mladší bratr, který ve dvou letech onemocněl cukrovkou a já jsem spoustu času trávila jeho hlídáním a péčí o něj. Od té doby mám zájem o děti velký a mám ho hodně, proto jsem si také vybrala jako svou profesi učitelství a věřím, že tak, jak mě naplňuje nyní, mě bude naplňovat i v budoucnosti. 

To, co mě v mé práci posouvá dál je spontánnost a bezprostřednost dětí. Jejich přístup k životu i ke každodenním "výzvám" je pro mě inspirací, zároveň poučením a zdrojem energie. Jsem přesvědčena, že laskavým přístupem a pochopením můžeme pozitivně ovlivnit jejich život. Poslední 4 roky jsem pracovala jako provozní v jedné z brněnských kaváren. Přesto, že mě tato práce velmi bavila a dala mi mnoho zkušeností, vždy jsem věděla, že je pro mě pouze přestupní stanicí, a že se v budoucnu chci věnovat dětem a pracovat v oboru, který studuji. V rámci nejrůznějších praxí jsem se dostala do jiné Montessori školky v Brně, kam jsem začala docházet brigádně a právě tam jsem pochopila, že Montessori je pro mě ta správná cesta, kterou se chci vydat a začala jsem takovou práci hledat na plný úvazek. 

Když se mi potom naskytla příležitost v Mateřince, neváhala jsem. Již od první chvíle, kdy na mě dýchla především rodinná a přátelská atmosféra, jsem zatoužila stát se součástí. Věřím totiž, že partnerský přístup, připravené prostředí, řád a smysluplnost vedou k samostatnosti, zodpovědnosti a nezávislosti.

Jsem sportovně založená osoba, ráda chodím na hot yogu a běhám venku v přírodě, ke které mám také velmi pozitivní vztah. Sport vyplňuje můj volný čas často, ovšem již od mala se věnuji také hře na hudební nástroje, na klavír, flétnu a kytaru. 

Moji blízcí mě často popisují jako klidnou, trpělivou, zodpovědnou, přátelskou, cílevědomou a laskavou osobnost se smyslem pro humor a já doufám, že mají pravdu :-) stejně jako doufám, že se pro Vaše děti stanu dobrým pomocníkem při objevování všeho nového a pro Mateřinku přínosem.

Lucie


Mgr. Heda Lišková

 • předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
 • absolventka akreditovaného vzdělávání v oboru Montessori pedagogika pro MŠ
 • absolventka kurzu Respektovat a být respektován
 • absolventka kurzu Evaluace v mateřské škole
 • absolventka kurzu Etická výchova v praxi
 • absolventka kurzu Tělesná výchova a pohybový režim ve ŠVP předškolní výchovy
 • vedení klubu maminek v mateřském centru Kuřátka Brno
 • podílení se na mnoha akcích, přednáškách a aktivitách pro děti a celé rodiny nejen v Knihovně Jiřího Mahena

Jako malá, jsem si přála být zdravotní sestrou. Protože jsem často hlídala děti známým, má volba nakonec padla na střední pedagogickou školu. Zde mi bylo nabídnuto vyzkoušet si praxi v nejrůznějších zařízeních a nejvíce mne zaujala práce s dětmi předškolního věku. Pokračovala jsem tedy bakalářským studiem oboru "Předškolní pedagogika" a navazujícím magisterským oborem "Odborná pedagogika".

První pracovní zkušenost jsem získala jako učitelka mateřské školy s etickým programem. Prošla jsem kurzem "Respektovat a být respektován", který mne ovlivnil i v mém dalším životě.

Potkala jsem člvěka, se kterým jseme si byli a stále jsme velmi blízcí, vdala se a několik dalších let trávila doma na rodičovské dovolené se dvěma syny. Ani v této době jsem se nenudila a své zkušenosti uplatnila při vedení klubu maminek v mateřském centru, organizování táborů pro rodiče s dětmi a přednáškami pro knihovníky dětských knihoven v rámci semináře Knihovny Jiřího Mahena.

Být rodičem je pro mne velkou a vzácnou zkušeností. Často přemýšlím, co bych chtěla pro své děti já, jak by mněly být vychovávány a vzdělávány. Proto jsem na jaře 2017 absolvovala kurz "Montessori pedagogika pro mateřské školy" v montessori centru v Brně a rozhodla se jít dále touto cestou.

Nejvíce času trávím se svou rodinou a opravdu dobrými přáteli. Často jezdíme na výlety do přírody, jezdíme na kolech a poznáváme nová krásná místa.

Mám ráda podzim, lyžování, knihovnu, špagety a když se mi jednou za čas podaří ušít něco nositelného.

Těším se na nové, každodenní zážitky, které mi práce s vašimi dětmi v Mateřince přinese.

Heda