MATEŘINKA BRNO

Mikrojesle Mateřinka

pro děti 1 - 4 r. - pilotní program MPSV a EU - Jeřábkova 5, 602 00 Brno

Jedná se o pilotní projekt rč: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010995, s názvem: Mikrojesle Mateřinka,

který nabízí od 1.9.2019 zajištění péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let (max. do 4. narozenin) s

celkovou kapacitou 4 dětí. Provoz pilotního projektu je do 30. 6. 2022. Místo adresy projektu je

Jeřábkova 1848/5, 60200 Brno. Pilotní projekt je realizován pod metodickým vedením Ministerstva práce a sociálních věcí.


Kapacita Mikrojeslí je naplněna. Nové zájemce nyní nepřijímáme. 

V případě uvolnění místa, zde na našich webových stránkách vyvěsíme nabídku spolu s přihláškou.