Kroužek Flétny pro děti Brno

ZAČÍNÁME v lednu 2019

Hraním na zobcovou flétnu se děti zábavnou formou učí pravidelně a správně dýchat, učí se obecně základním hudebním dovednostem, rozvíjí cit pro rytmus a tempo. Hraním trénují svou paměť i pozornost, podporují rozvoj hudebního sluchu, jemné i hrubé motoriky a koordinaci ruky a oka. 

Děti se budou učit základům hudební nauky, naučí se znát základní noty, číst je a hrát podle nich písničky. K tomu všemu nám pomůže učebnice "S flétnou a zvířátky do hudební pohádky".

Určeno pro děti od 4 let.

Místo konání:

MŠ Mateřinka - VRCHLICKÉHO SAD 4 ( vedle parku Lužánky), 602 00 Brno

1. patro

KDY:

začínáme od 8. 10. 2018 - při naplnění kapacity, případně se kroužek o jednu lekci posune

pondělí 15:30 - 16:15

Děti se v kroužku hry na flétnu naučí:

  • hrát na zobcovou flétnu
  • správně dýchat
  • poznávat a číst noty
  • rozvíjet hudební a rytmické cítění
  • základy hudební nauky

Na závěr pololetí si děti pro rodiče připraví vystoupení.

Lektorka:
Lucie Dohnalová, předškolní pedagog v naší školce. Hraje na zobcovou flétnu, kytaru a klavír. Děti hudebku s Lucií mají velmi rády a s hravostí poznávají svět hudby.

S sebou:

přezůvky, zobcovou flétničku a učebnici: S flétnou a zvířátky do hudební pohádky


Kroužkovné:

I. pololetí, říjen 2018 - leden 2019: 1.100,- / 13 lekcí po 45 min.

(8., 15., 22., 29. 10, 5., 12., 19., 26. 11, 3., 10., 17. 12. 2018, 7., 14. 1 2019)

II. pololetí, leden - květen 2019: 1.270,- / 15 lekcí po 45 min.

(21., 28. 1, 4., 11., 18., 25.2, 4., 11., 18., 25. 3, 1., 8., 15., 29. 4, 5. 5. 2019)


Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

V případě, že při první či druhé lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlých lekcí.

Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoilv náhradu.

V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na emailu: info@materinka-brno.cz

Min. počet zájemců: 4

Max. počet zájemců: 8


PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK FLÉTNY PRO DĚTI OD 4 LET