STRÁNKA SE AKTUALIZUJE


Poznejte nás

Na cestě poznání děti provázíme od roku 2011.

Tým nadšených profesionálů, kteří dělají svou práci srdcem.

Pokud skutečně milujete a věříte v to, co děláte, ostatní si toho všimnou a budou sdílet vaše nadšení. Richard Branson

Příběh Mateřinky sdílí její zakladatelka a ředitelka, Mgr. Veronika Rylková

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno vzniklo 2. 9. 2011 z nadšení s práce s dětmi a z touhy změnit směr předškolního vzdělávání. Během dvou let se Mateřinka Brno transformovala na školku, splnila veškeré podmínky a 13. 11. 2013 se stala první nestátní Zdravou školkou s montessori programem v České republice.

Začínala jsem sama se třemi dětmi a dnes během roku vzděláváme s láskou a respektem okolo 40 až 50 dětí. Nyní, v roce 2018, se skládáme z jeslí, školky a mateřské školy pod MŠMT. Náš vzdělávací program i celkový přístup k rodině je inovativní. Ctí děti jako osobnosti a podporuje je v rozvoji jejich jedinečnosti, přípravě na praktický život a chuti se dále vzdělávat. Předává hodnoty a přístup k bytí v úctě a respektu.

Náš úspěch tkví v tom, že děláme věci, které máme rádi, a naplňují nás. Bereme své poslání zodpovědně. Jsme otevřeni všem bez rozdílů, aktivně podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Když sledujeme zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život. Víme, že má naše práce vyšší smysl. Zapojujeme se do dobročinných akcí podporující rodiny. Vystihuje nás věta jedné z maminek: "Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce. ".

Poznejte více tým Mateřinky Brno

Mgr. Veronika Rylková (Grbavčicová)

 • zakladatelka a ředitelka Mateřinky Brno
 • předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
 • pedagog výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • speciální pedagog, specializace psychopedie
 • AMI assistant  3 - 6 - Children's House Assistants Course - Association Montessori Internationale founded by Dr Maria Montessori - DIRECTOR OF TRAINING - Elina Rautasalo
 • lektorka kurzu a přednášek pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost
 • certifikovaná lektorka programu Zdravá Abeceda
 • absolventka akreditovaných vzdělávání: 

- Montessori pedagogika pro děti 3 - 6 let pod záštitou Montessori ČR

- Montessori pedagogika I., přirozené vzdělávání pod záštitou Montessori Brno

- Montessori pedagogika II., osobnost dítěte pod záštitou Montessori Brno

- Montessori pedagogika pro MŠ pod záštitou Montessori Brno

- Zážitková pedagogika, Prázdninová škola Lipnice

- Cvičení rodičů s dětmi do 6 měsíců

- Cvičení rodičů s dětmi předškolní věk

- Kurz Projektová výuka ve výuce

- Kurz Zdravá Abeceda

- Základní kurz Instruktor fitness a zdravého stravování

 • absolventka dalšího vzdělávání:

- Kurz první pomoci pro děti u Českého červeného kříže s certifikátem

 • absolventka Kurzu první pomoci pro děti pro pedagogické pracovníky s certifikátem

- Kurz Aby porod nebolel pod vedením Lucie Groverové

- Kurz Efektivní rodičovství

- Kurz Jóga pro děti u Yoga Brno

- Kurz Operativní řízení podniku

- Kurz Krizový managment

- Angličtina v Montessori/ English in Montessori classroom pod záštitou Montessori ČR

- přednáška Montessori ve výchově dítěte

 • mnohaleté zkušenosti a praxe ve státních základních a mateřských školách, speciálních mateřských školách, v montessori mateřských školách, vedení galerijních animací pro děti, zkušenosti jako babysitter v zahraničí, vedení cvičení rodičů s dětmi a výtvarných kroužků
 • zahraniční stáže v oboru vzdělávání dětí: USA, Itálie, Dánsko, Anglie
 • Veronika a Mateřinka v médiích a jejich úspěchy:

- internetový magazín Svět úspěšných https://svetuspesnych.cz/podnikat-jsem-zacala-v-obyvaku-rika-zakladatelka-zdrave-skolky-veronika-grbavcicova/

- 9. místo v TOP kategorii Osobnost Českého Goodwillu 2017 firmy, které si lidé váží https://www.cesky-goodwill.cz/nominace/446/materinka-brno/

- článek na Ženy s.r.o. https://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/mlada-energie-brna-1

- osobnost Mladé energie Brna, projekt na podporu obětí domácího násilí

- cooking show s dětmi a účast Mateřinky na Ochutnej svět 2018, Malá Amerika, Brno https://jihlavsky.denik.cz/tipy/ochutnej-svet-2018-l-mala-amerika-l-brno-l-3rd-year-290297.html

- přednášení na edukativním festivalu Eduspace 2017 - téma: Rozvíjíme skrytý potenciál u dětí předškolního věku https://eduspacefestival.eu/program-patek#w1


Můj vztah k dětem buduji v podstatě odmalička, kdy jsem od svých 12 let pravidelně hlídala nejmladší sestru, prakticky jsem ji vychovala. Už tehdy se začínala tvořit vášeň k mému poslání a nynějšímu podnikání. Další a mnohem větší zkušenosti jsem nasbírala v Holandsku při péči o děti v tamější rodině. To pro mě byla opravdová škola! Musela jsem se spolehnout jen sama na sebe. Anglicky jsem moc dobře neuměla, ale vše jsem nakonec zvládla.

První podnikání začalo už při studiu na vysoké škole. Odjakživa jsem chtěla pracovat s dětmi, a proto jsme s kamarádkou zkusily poprvé podnikat v oboru péče o děti. Jako začínající podnikatelky jsme udělaly spoustu chyb, které nakonec naše cesty rozdělily. První podnikání skončilo stejně rychle, jako začalo. Situaci navíc komplikovaly nesplacené závazky, což pro mě bylo v období studia opravdu velmi náročné. Začala jsem tedy znovu hlídat děti, abych závazky splatila.

Hlídala jsem u paní, která úspěšně podnikala a byla časově vytížená. Pomáhala jsem jí s dětmi a s domácností. Vůbec jsem v té době neměla myšlenky na další podnikání. Postupem času jsem jí začala pomáhat i v její firmě navrhovat kolekce dětského oblečení. V té době už znala můj příběh a jednou mi navrhla, ať u ní začnu hlídat víc dětí. Tak se začaly rýsovat počátky Mateřinky.

Centrum Mateřinka Brno vzniklo 2. 9. 2011. Ze začátku jsem hlídala 3 děti a vedla jsem kurzy pro chůvy. Každé ráno jsem přišla v 6 hodin a připravila obývák pro děti. Po obědě jsem zase všechno uklidila. Časem jsme si společně pronajaly prostory, ve kterých měla kanceláře a já v druhé polovině hlídala děti. Po půl roce provozu jsem si už mohla pronajmout celé prostory.

Hned v prvopočátku myšlenky transformace centra na školku, jsem se chtěla stát součástí projektu Školka podporující zdraví. Jež koresponduje s posláním Mateřinky Brno. Musela jsem však řešit dvě překážky - nebyla jsem státním zařízením a neměla jsem ve školce pouze děti starší tří let. Proto jsem vypracovala projekt na nestátní Zdravou školku a k tomu v kombinaci s principy Montessori pedagogiky. Jela jsem do Prahy si vše obhájit před komisi. Měla jsem obrovskou trému. Ze začátku na mě koukali jako na zjevení, ale dokázala jsem je nadchnout, jak k dětem přistupovat jinak. Předložila jsem vzdělávací plán na 3 roky, předstoupila před komisi a další ředitele škol a školek. Ten den, 13. 11. 2013, se stal zlomovým a Mateřinka se stala oficiálně první nestátní Zdravou školkou v České republice.

Začínala jsem sama se třemi dětmi a dnes během roku vzděláváme s láskou a respektem okolo 40 až 50 dětí. Můj úspěch tkví v tom, že dělám věci, které miluji, a naplňují mě. Beru své poslání i podnikaní zodpovědně. Když sleduji zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život. Vím, že má práce má vyšší smysl. Mateřinka je mé dítě, ale díky nadšení, tvořivosti a píli mě a mých lidí v týmu a podpory rodiny, jsme rodiči bráni jako nejlepší školka v Brně. Vystihuje nás věta jedné z maminek: Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.Bc. Lucie Žižková

  Na úplném počátku rozhodování o mé budoucí práci nejspíš stojí můj o sedm let mladší bratr, který ve dvou letech onemocněl cukrovkou a já jsem spoustu času trávila jeho hlídáním a péčí o něj. Od té doby mám zájem o děti velký a mám ho hodně, proto jsem si také vybrala jako svou profesi učitelství a věřím, že tak, jak mě naplňuje nyní, mě bude naplňovat i v budoucnosti.

To, co mě v mé práci posouvá dál je spontánnost a bezprostřednost dětí. Jejich přístup k životu i ke každodenním "výzvám" je pro mě inspirací, zároveň poučením a zdrojem energie. Jsem přesvědčena, že laskavým přístupem a pochopením můžeme pozitivně ovlivnit jejich život. Poslední 4 roky jsem pracovala jako provozní v jedné z brněnských kaváren. Přesto, že mě tato práce velmi bavila a dala mi mnoho zkušeností, vždy jsem věděla, že je pro mě pouze přestupní stanicí, a že se v budoucnu chci věnovat dětem a pracovat v oboru, který studuji. V rámci nejrůznějších praxí jsem se dostala do jiné Montessori školky v Brně, kam jsem začala docházet brigádně a právě tam jsem pochopila, že Montessori je pro mě ta správná cesta, kterou se chci vydat a začala jsem takovou práci hledat na plný úvazek.

Když se mi potom naskytla příležitost v Mateřince, neváhala jsem. Již od první chvíle, kdy na mě dýchla především rodinná a přátelská atmosféra, jsem zatoužila stát se součástí. Věřím totiž, že partnerský přístup, připravené prostředí, řád a smysluplnost vedou k samostatnosti, zodpovědnosti a nezávislosti.

Jsem sportovně založená osoba, ráda chodím na hot yogu a běhám venku v přírodě, ke které mám také velmi pozitivní vztah. Sport vyplňuje můj volný čas často, ovšem již od mala se věnuji také hře na hudební nástroje, na klavír, flétnu a kytaru.

Moji blízcí mě často popisují jako klidnou, trpělivou, zodpovědnou, přátelskou, cílevědomou a laskavou osobnost se smyslem pro humor a já doufám, že mají pravdu :-) stejně jako doufám, že se pro Vaše děti stanu dobrým pomocníkem při objevování všeho nového a pro Mateřinku přínosem.

DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem

Kateřina Krajíčková

koordinátor oddělení a průvodce DS Mateřinka - jesle
Mé dětství bylo šťastné, ačkoliv jsem vyrůstala na Brněnském sídlišti, měla jsem možnost trávit spoustu času běháním po lesích a loukách. Téměř všechny prázdniny a víkendy jsem strávila s rodiči a prarodiči na chatě u lesa. Jako malá holka jsem to tam milovala, postupem času jsem nebyla nadšená, že tam trávíme tolik času a já nemohu být s kamarády. Teď vím, jaká to byla hloupost. Vždyť co může být krásnějšího než jít se ráno nasnídat přímo do zahrady, utrhnout si na co máte zrovna chuť, jít se projít do polí a prožívat bezstarostné dětství plné smíchu a radosti.

Po profesní stránce jsem to vzala ke své současné práci "mírně" oklikou. Absolvovala jsem střední školu technicko-administrativního charakteru a následujících 9 let jsem pracovala v jedné společnosti jako administrativní pracovník. Práce byla zajímavá a různorodá, postupem času jsem se dostala k vedení lidí. Čas plynul a na konci roku 2009 jsem nastoupila do nejkrásnějšího "zaměstnání", stala jsem se maminkou dnes už téměř sedmiletého syna a čtyřletého syna. Je až neskutečné jak děti dokážou být kreativní a inspirující. Mám velmi ráda ruční práce a kreativní tvorbu, takže roli matky si užívám a snažím se pro své děti tvořit s láskou.

Po skončení rodičovské dovolené, jsem věděla, že už mne práce v kanceláři nenaplňuje, mým snem bylo pracovat s dětmi. Jen úplnou náhodou jsem se setkala s milou paní majitelkou Duhového ráje a tím to všechno začalo. "Nezávisle na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a jdi si za svým snem." V Duhovém ráji jsem začala pracovat jako asistentka, koordinátorka akcí, vedoucí příměstských táborů a od září 2016 i jako lektorka cvičení pro maminky s dětmi. Už při práci pro Duhový ráj jsem měla možnost potkat se s Veronikou Rylkovou a nahlédnout do Mateřinky.

V Mateřince jsem začala pracovat v srpnu 2016 původně jen jako zástup za dovolenou, nicméně ruch ve školce mne ještě více ujistil v tom, že se chci práci s dětmi věnovat více. V Mateřince je úžasný kolektiv učitelek, které si naslouchají, pomáhají, podporují sebe navzájem a dětem se věnují s láskou a péčí. Je báječné pozorovat děti, jak se každý den mění, budují si svoji osobnost a přístup k životu.


Natálie Rusnačková

průvodce v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.
  Již brzy s Vámi Natále posdílí své představení.

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA

Veronika Maierová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka ZMŠ Mateřinka

Ke vzdělávání dětí jsem se dostala po narození mého prvorozeného syna, který je mimořádně nadaný. Díky jeho velké touze po poznání již v předškolním věku jsem se začala zajímat a vzdělávat, jak jiskru zvídavosti v dětech nezahasit, ale naopak podpořit a probudit jejich silné stránky. Mým cílem je provázet děti na cestě směrem k sebevědomé, laskavé a upřímné jistotě vnímání sebe sama. Montessori pedagogika, seberozvoj, respektující komunikace a spolupráce nejen s dětmi, ale i s rodinou celkově, jsou pro mě čtyři základní pilíře, na nichž stavím svou každodenní práci.


Bc. Nikola Hrdinová

průvodce a učitelka v ZMŠ Mateřinka

Stát se učitelkou v mateřské škole bylo mým velkým snem. Při studiích jsem se pomalu seznamovala s montessori pedagogikou, která mě čím dál tím víc vtahovala do svých principů výchovy a vnímám ji jako pokrokový model, který funguje už řadu desítek let. Respektující komunikace, montessori principy jsou pro mě přirozenou cestou k výchově sebe-vědomého dítěte.


ZDRAVÁ ŠKOLKA S MONTESSORI PROGRAMEM - DS MATEŘINKA II

Mgr. Pavlína Malůšová Běhalová

průvodce, koordinátor oddělení a učitelka DS Mateřinka II

S montessori pedagogikou jsem se seznámila v roce 2008 a byla to láska na první pohled. Prostředí, způsob práce a komunikace s dětmi mě dostal. V roce 2010 jsem absolvovala diplomový kurz v Praze. V roce 2014 a 2017 se mi narodili moji dva synové Radim a Bartoloměj a to je pro mě nekončící praxe    a škola života. Pracovala jsem v montessori školkách a centrech v Českých Budějovicích a v Brně. Na práci v/na Jeřabince mě baví hlavně možnost využít svou kreativitu a že to opravdu nikdy není nuda.


Bc. Martina Křesťanová

průvodce a učitelka DS Mateřinka II

Kancelář - Admin zázemí Mateřinka Brno

Michaela Kučerová

Odborný poradce a kouč v Mateřince

Simona Dosedělová

 • kouč work & life balance
 • publikuje v psychologie.cz
 • lektor ve vzdělávací organizaci  Tutor s.r.o.
 • vzdělání :

- výcvik koučů "Practitioner ACE" akreditovaný ICF a EMCC pod vedením Norberta Riethofa a Anity Crkalové, seminář Existenciálního koučování s prof. Alfriedem Länglem

- certifikovaný výcvik Prázdninové školy Lipnice "Metoda zážitkové pedagogiky" pod vedením Petry Drahanské.

Věřím, že...... zodpovědnost a smysl pro povinnost se nevylučuje s hravostí, lehkostí a úsměvem. ... kvalitní a podpůrné vztahy jsou založené na laskavosti. ... život se stává naplněným tehdy, když je naplněný smyslem, láskou a radostí.

Mým posláním je zpřístupňovat cestu k radostnému a smysluplnému životu. Pomáhám svým klientům (znovu)nacházet: rovnováhu mezi prací a osobním životem, pochopení a laskavost ve vztazích, které žijí, a prostor pro radost, která se někdy zdá být zakázaným ovocem.

Věnuji se osobnímu i virtuálnímu koučinku. Mou srdeční záležitostí je spolupráce se Zdravými  školkami a jeslemi s montessori programem Mateřinka Brno, kde paní ředitelka využívá koučink pro svůj tým průvodců. Kdy se na pravidelných sezeních věnujeme komunikaci, řešení  a prevencei krizových situací, sebehygieně a relaxačním technikám. Všichni vnímáme, že jeden ze stavebních kamenů dobrého pedagoga/průvodce dětí je jeho osobní rozvoj a neustálá práce sama na sobě, pocit vnitřní pohody a naplnění.

Individuálně nejčastěji pracuji s dospělými. V minulosti jsem se ale věnovala také práci s dospívajícími a dětmi např. při vedení adaptačních kurzů, instruktorství aerobicu a výuce tance v mateřských školkách. Ve společnosti Tutor s.r.o. jsem připravovala studenty k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Všechno jsou to nezapomenutelné a velmi obohacující zážitky. A zvlášť při práci s malými dětmi jsem si uvědomovala, jak mají v mnohém co učit spíš ony nás, než my dospělí je. Děti jsou vnímavé a zvídavé, čtou mezi řádky, mají přirozenou touhu poznávat a chuť bavit se a nejsou při tom svázány předsudky, předpoklady a očekáváním. 

Více se o mě můžete dočíst https://simonadosedelova.com/o-mne/

Simona Dosedělová