Jsme tu pro Vás již od roku 2011.

O nás

Tým nadšených profesionálů, kteří dělají svou práci srdcem.

Pokud skutečně milujete a věříte v to, co děláte, ostatní si toho všimnou a budou sdílet vaše nadšení. Richard Branson

Příběh Mateřinky sdílí její zakladatelka a ředitelka, Mgr. Veronika Rylková

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno vzniklo 2. 9. 2011 z nadšení s práce s dětmi a z touhy změnit směr předškolního vzdělávání. Během dvou let se Mateřinka Brno transformovala na školku, splnila veškeré podmínky a 13. 11. 2013 se stala první nestátní Zdravou školkou s montessori programem v České republice.

Začínala jsem sama se třemi dětmi a dnes během roku vzděláváme s láskou a respektem okolo 40 až 50 dětí. Nyní, v roce 2018, se skládáme z jeslí, školky a mateřské školy pod MŠMT. Náš vzdělávací program i celkový přístup k rodině je inovativní. Ctí děti jako osobnosti a podporuje je v rozvoji jejich jedinečnosti, přípravě na praktický život a chuti se dále vzdělávat. Předává hodnoty a přístup k bytí v úctě a respektu.

Náš úspěch tkví v tom, že děláme věci, které máme rádi, a naplňují nás. Bereme své poslání zodpovědně. Jsme otevřeni všem bez rozdílů, aktivně podporujeme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Když sledujeme zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život. Víme, že má naše práce vyšší smysl. Zapojujeme se do dobročinných akcí podporující rodiny. Vystihuje nás věta jedné z maminek: "Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce. ".

Poznejte více kolektiv profesionálů  Mateřinky Brno

Jsme tu pro Vás a Vaše děti.
 

MATEŘINKA BRNO - mikrojesle, jesle, školka, mateřská škola, centrum pro rodiny, babysitting

Mgr. Veronika Rylková (Grbavčicová)

 • zakladatelka a ředitelka Mateřinky Brno
 • předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
 • pedagog výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
 • speciální pedagog, specializace psychopedie
 • AMI assistant  3 - 6 - Children's House Assistants Course - Association Montessori Internationale founded by Dr Maria Montessori - DIRECTOR OF TRAINING - Elina Rautasalo
 • lektorka kurzu a přednášek pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost
 • certifikovaná lektorka programu Zdravá Abeceda
 • absolventka akreditovaných vzdělávání: 

- Montessori pedagogika pro děti 3 - 6 let pod záštitou Montessori ČR

- Montessori pedagogika I., přirozené vzdělávání pod záštitou Montessori Brno

- Montessori pedagogika II., osobnost dítěte pod záštitou Montessori Brno

- Montessori pedagogika pro MŠ pod záštitou Montessori Brno

- Zážitková pedagogika, Prázdninová škola Lipnice

- Cvičení rodičů s dětmi do 6 měsíců

- Cvičení rodičů s dětmi předškolní věk

- Kurz Projektová výuka ve výuce

- Kurz Zdravá Abeceda

- Základní kurz Instruktor fitness a zdravého stravování

 • absolventka dalšího vzdělávání:

- Kurz první pomoci pro děti u Českého červeného kříže s certifikátem

- Kurz Aby porod nebolel pod vedením Lucie Groverové

- Kurz Efektivní rodičovství

- Kurz Jóga pro děti u Yoga Brno

- Kurz Operativní řízení podniku

- Kurz Krizový managment

- Angličtina v Montessori/ English in Montessori classroom pod záštitou Montessori ČR

- přednáška Montessori ve výchově dítěte

 • mnohaleté zkušenosti a praxe ve státních základních a mateřských školách, speciálních mateřských školách, v montessori mateřských školách, vedení galerijních animací pro děti, zkušenosti jako babysitter v zahraničí, vedení cvičení rodičů s dětmi a výtvarných kroužků
 • zahraniční stáže v oboru vzdělávání dětí: USA, Itálie, Dánsko, Anglie
 • Veronika a Mateřinka v médiích a jejich úspěchy:

- internetový magazín Svět úspěšných https://svetuspesnych.cz/podnikat-jsem-zacala-v-obyvaku-rika-zakladatelka-zdrave-skolky-veronika-grbavcicova/

- 9. místo v TOP kategorii Osobnost Českého Goodwillu 2017 firmy, které si lidé váží https://www.cesky-goodwill.cz/nominace/446/materinka-brno/

- článek na Ženy s.r.o. https://www.zenysro.cz/blogy/osobni-rozvoj/mlada-energie-brna-1

- osobnost Mladé energie Brna, projekt na podporu obětí domácího násilí

- cooking show s dětmi a účast Mateřinky na Ochutnej svět 2018, Malá Amerika, Brno https://jihlavsky.denik.cz/tipy/ochutnej-svet-2018-l-mala-amerika-l-brno-l-3rd-year-290297.html

- přednášení na edukativním festivalu Eduspace 2017 - téma: Rozvíjíme skrytý potenciál u dětí předškolního věku https://eduspacefestival.eu/program-patek#w1


Můj vztah k dětem buduji v podstatě odmalička, kdy jsem od svých 12 let pravidelně hlídala nejmladší sestru, prakticky jsem ji vychovala. Už tehdy se začínala tvořit vášeň k mému poslání a nynějšímu podnikání. Další a mnohem větší zkušenosti jsem nasbírala v Holandsku při péči o děti v tamější rodině. To pro mě byla opravdová škola! Musela jsem se spolehnout jen sama na sebe. Anglicky jsem moc dobře neuměla, ale vše jsem nakonec zvládla.

První podnikání začalo už při studiu na vysoké škole. Odjakživa jsem chtěla pracovat s dětmi, a proto jsme s kamarádkou zkusily poprvé podnikat v oboru péče o děti. Jako začínající podnikatelky jsme udělaly spoustu chyb, které nakonec naše cesty rozdělily. První podnikání skončilo stejně rychle, jako začalo. Situaci navíc komplikovaly nesplacené závazky, což pro mě bylo v období studia opravdu velmi náročné. Začala jsem tedy znovu hlídat děti, abych závazky splatila.

Hlídala jsem u paní, která úspěšně podnikala a byla časově vytížená. Pomáhala jsem jí s dětmi a s domácností. Vůbec jsem v té době neměla myšlenky na další podnikání. Postupem času jsem jí začala pomáhat i v její firmě navrhovat kolekce dětského oblečení. V té době už znala můj příběh a jednou mi navrhla, ať u ní začnu hlídat víc dětí. Tak se začaly rýsovat počátky Mateřinky.

Centrum Mateřinka Brno vzniklo 2. 9. 2011. Ze začátku jsem hlídala 3 děti a vedla jsem kurzy pro chůvy. Každé ráno jsem přišla v 6 hodin a připravila obývák pro děti. Po obědě jsem zase všechno uklidila. Časem jsme si společně pronajaly prostory, ve kterých měla kanceláře a já v druhé polovině hlídala děti. Po půl roce provozu jsem si už mohla pronajmout celé prostory.

Hned v prvopočátku myšlenky transformace centra na školku, jsem se chtěla stát součástí projektu Školka podporující zdraví. Jež koresponduje s posláním Mateřinky Brno. Musela jsem však řešit dvě překážky - nebyla jsem státním zařízením a neměla jsem ve školce pouze děti starší tří let. Proto jsem vypracovala projekt na nestátní Zdravou školku a k tomu v kombinaci s principy Montessori pedagogiky. Jela jsem do Prahy si vše obhájit před komisi. Měla jsem obrovskou trému. Ze začátku na mě koukali jako na zjevení, ale dokázala jsem je nadchnout, jak k dětem přistupovat jinak. Předložila jsem vzdělávací plán na 3 roky, předstoupila před komisi a další ředitele škol a školek. Ten den, 13. 11. 2013, se stal zlomovým a Mateřinka se stala oficiálně první nestátní Zdravou školkou v České republice.

Začínala jsem sama se třemi dětmi a dnes během roku vzděláváme s láskou a respektem okolo 40 až 50 dětí. Můj úspěch tkví v tom, že dělám věci, které miluji, a naplňují mě. Beru své poslání i podnikaní zodpovědně. Když sleduji zpětné reakce spokojených rodičů, kteří vidí svoje děti šťastné a připravené na praktický život. Vím, že má práce má vyšší smysl. Mateřinka je mé dítě, ale díky nadšení, tvořivosti a píli mě a mých lidí v týmu a podpory rodiny, jsme rodiči bráni jako nejlepší školka v Brně. Vystihuje nás věta jedné z maminek: Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.


Zdravé jesle s montessori programem DS MATEŘINKA

Kateřina Krajíčková

 • ČESKÝ PRŮVODCE - pedagog v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.
 • absolventka akreditovaného vzdělávání Montessori pedagogika pro děti 0 - 3 roky s národním diplomem pod záštitou Montessori ČR
 • lektorka cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců
 • absolventka rekvalifikačního vzdělání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • koordinátorka příměstských táborů a vedení akcí pro děti, celé rodiny v centru Duhový ráj

Mé dětství bylo šťastné, ačkoliv jsem vyrůstala na Brněnském sídlišti, měla jsem možnost trávit spoustu času běháním po lesích a loukách. Téměř všechny prázdniny a víkendy jsem strávila s rodiči a prarodiči na chatě u lesa. Jako malá holka jsem to tam milovala, postupem času jsem nebyla nadšená, že tam trávíme tolik času a já nemohu být s kamarády. Teď vím, jaká to byla hloupost. Vždyť co může být krásnějšího než jít se ráno nasnídat přímo do zahrady, utrhnout si na co máte zrovna chuť, jít se projít do polí a prožívat bezstarostné dětství plné smíchu a radosti.

Po profesní stránce jsem to vzala ke své současné práci "mírně" oklikou. Absolvovala jsem střední školu technicko-administrativního charakteru a následujících 9 let jsem pracovala v jedné společnosti jako administrativní pracovník. Práce byla zajímavá a různorodá, postupem času jsem se dostala k vedení lidí. Čas plynul a na konci roku 2009 jsem nastoupila do nejkrásnějšího "zaměstnání", stala jsem se maminkou dnes už téměř sedmiletého syna a čtyřletého syna. Je až neskutečné jak děti dokážou být kreativní a inspirující. Mám velmi ráda ruční práce a kreativní tvorbu, takže roli matky si užívám a snažím se pro své děti tvořit s láskou.

Po skončení rodičovské dovolené, jsem věděla, že už mne práce v kanceláři nenaplňuje, mým snem bylo pracovat s dětmi. Jen úplnou náhodou jsem se setkala s milou paní majitelkou Duhového ráje a tím to všechno začalo. "Nezávisle na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a jdi si za svým snem." V Duhovém ráji jsem začala pracovat jako asistentka, koordinátorka akcí, vedoucí příměstských táborů a od září 2016 i jako lektorka cvičení pro maminky s dětmi. Už při práci pro Duhový ráj jsem měla možnost potkat se s Veronikou Rylkovou a nahlédnout do Mateřinky.

V Mateřince jsem začala pracovat v srpnu 2016 původně jen jako zástup za dovolenou, nicméně ruch ve školce mne ještě více ujistil v tom, že se chci práci s dětmi věnovat více. V Mateřince je úžasný kolektiv učitelek, které si naslouchají, pomáhají, podporují sebe navzájem a dětem se věnují s láskou a péčí. Je báječné pozorovat děti, jak se každý den mění, budují si svoji osobnost a přístup k životu.

Kateřina Krajíčková


Karolína Kondýsková

 • ČESKÝ PRŮVODCE hovořící anglicky - pedagog v jesličkách DS Mateřinka pro děti 1,5 - 3 r.
 • .... nyní Karolína sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA

Bc. Lucie Dohnalová

  • ČESKÝ PRŮVODCE - předškolní pedagog v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
  • předškolní pedagog -  obor: Učitelství pro MŠ na MU v Brně
  • úspěšné absolvování pedagogického lycea ve Znojmě
  • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
  • nyní absolvuje akreditované vzděláváníMontessori pedagogika pro děti 3 - 6 let pod záštitou Montessori ČR, zakončené národním diplomem
  • působila jako externí pedagog v mezinárodní Montessori MŠ
  • vedení a koordinování jedné z nejoblíbenějších kaváren v Brně
  • anglicky a německy mluvící pedagog
  • hraje na klavír, flétnu a kytaru

Aktuálně studuji dálkově poslední ročník Učitelství pro MŠ na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2011 jsem úspěšně dokončila pedagogické lyceum ve Znojmě a potom jsem studovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Na úplném počátku rozhodování o mé budoucí práci nejspíš stojí můj o sedm let mladší bratr, který ve dvou letech onemocněl cukrovkou a já jsem spoustu času trávila jeho hlídáním a péčí o něj. Od té doby mám zájem o děti velký a mám ho hodně, proto jsem si také vybrala jako svou profesi učitelství a věřím, že tak, jak mě naplňuje nyní, mě bude naplňovat i v budoucnosti. 

To, co mě v mé práci posouvá dál je spontánnost a bezprostřednost dětí. Jejich přístup k životu i ke každodenním "výzvám" je pro mě inspirací, zároveň poučením a zdrojem energie. Jsem přesvědčena, že laskavým přístupem a pochopením můžeme pozitivně ovlivnit jejich život. Poslední 4 roky jsem pracovala jako provozní v jedné z brněnských kaváren. Přesto, že mě tato práce velmi bavila a dala mi mnoho zkušeností, vždy jsem věděla, že je pro mě pouze přestupní stanicí, a že se v budoucnu chci věnovat dětem a pracovat v oboru, který studuji. V rámci nejrůznějších praxí jsem se dostala do jiné Montessori školky v Brně, kam jsem začala docházet brigádně a právě tam jsem pochopila, že Montessori je pro mě ta správná cesta, kterou se chci vydat a začala jsem takovou práci hledat na plný úvazek. 

Když se mi potom naskytla příležitost v Mateřince, neváhala jsem. Již od první chvíle, kdy na mě dýchla především rodinná a přátelská atmosféra, jsem zatoužila stát se součástí. Věřím totiž, že partnerský přístup, připravené prostředí, řád a smysluplnost vedou k samostatnosti, zodpovědnosti a nezávislosti.

Jsem sportovně založená osoba, ráda chodím na hot yogu a běhám venku v přírodě, ke které mám také velmi pozitivní vztah. Sport vyplňuje můj volný čas často, ovšem již od mala se věnuji také hře na hudební nástroje, na klavír, flétnu a kytaru. 

Moji blízcí mě často popisují jako klidnou, trpělivou, zodpovědnou, přátelskou, cílevědomou a laskavou osobnost se smyslem pro humor a já doufám, že mají pravdu :-) stejně jako doufám, že se pro Vaše děti stanu dobrým pomocníkem při objevování všeho nového a pro Mateřinku přínosem.

Lucie Dohnalová


Veronika Maierová

 • ANGLICKÝ PRŮVODCE - asistent pedagoga v MŠ Mateřinka pro děti 3 - 6 r.
 • ve školní roce 2019/2020 bude absolvovat mezinárodní kurz Montessori asistent pedagoga v  AMI Prague  - vzdělávání - AMI assistant 3 - 6 - Children's House Assistants Course - Association Montessori Internationale founded by Dr Maria Montessori
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)

Drazí rodiče, 
moje jméno je Veronika Maierová a ráda bych se Vám představila jako nový anglicky hovořící asistent pedagoga ve Vaší školce. 
Je mi 35 let a jsem maminkou tří úžasných dětí, Huberta (7let), Dorotky (5let) a Radovana (2 roky). 
Moje vzdělání je Pečovatelka o děti do 15 let, včetně handikepovaných a Asistent pedagoga. Současně již dlouho pracuji jako chůva pro mnoho rodin v okolí Brna. 
Posledních pár let moje rodina trávila mnoho času v zahraničí. Můj manžel pracuje jako výzkumný vědec v organické chemii a s ním jsme měli možnost navštívit několik evropských univerzit. Během mých pobytů v zahraničí (poslední trval 1 rok) jsem se zdokonalila v anglickém jazyce (anglicky se učím již 25let). 
Angličtinu miluji a ráda bych se stala pro Vaše děti učitelkou, kterou si oblíbí a budou se v mé společnosti cítit spokojeně, šťastně a bezpečně, a jako bonus se také něco nového úžasného naučí. 
Jako rodič i pedagog jsem velký propagátor respektujícího přístupu, děti nikdy nenutím pod tlakem dělat to, v čem se necítí dobře a absolutně akceptuji jejich individualitu. 
Jako nejvíce fascinující část vzdělávání vnímám tu, kdy můžeme objevovat kým dítě skutečně je, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a naší rolí je být co nejvíce podporujícími a pomáhajícími v tomto krásném procesu.
Velmi se těším na naši spolupráci 
Těším se na společnou spolupráci s Vámi :)

Dear parents,
my name is Veronika Maierová and I would like to introduce you myself as the new English speaking teaching assistant in Your kindergarten. I'm 35 years old and I'm a mommy of three amazing children, Hubert (7 years old), Dorotka (5 years old) and Radovan (2 years old). My education is a Caregiver of children under 15 years old, including the handicapped and teaching Assistant. Also I has long been working as a nanny for many families in the surroundings of Brno. The last few years, my family spent a lot of time abroad. My husband works as a research scientist in organic chemistry and with him, we had the opportunity to visit several european universities. During my stays abroad (the last one lasted 1 year) I improved in the English language (I study it for 25 years).
I love Enlish language and I'd like to become for your kids teacher, whom they will like and will feel in my company comfortable, happy and safe, and as a bonus they will learn something new and amazing:)
As a parent and also as a teacher I am a big fan of having a respectful education to children, I never force children under pressure to do something they dont feel comfortable in and I absolutely accept their individuality.
I believe that the most amazing part of education is observe how children can show us who they are, what are their strengths and weaknesses and our role is to be the most supporting and helping as we can we in this beautiful process.
I am very looking forward to our cooperation :). 

Veronika Maierová

ZDRAVÁ ŠKOLKA S MONTESSORI PROGRAMEM - DS MATEŘINKA II

Andrea Jochmanová

 • pedagog v Zdravé školce s montessori programem -  DS Mateřinka II
 • ve školní roce 2019/2020 bude absolvovat mezinárodní kurz Montessori asistent pedagoga v AMI Prague - vzdělávání - AMI assistant 3 - 6 - Children's House Assistants Course - Association Montessori Internationale founded by Dr Maria Montessori
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
 • zdravotník s širokou praxí a zkušenostmi
 • absolventka rekvalifikačního vzdělání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • bohaté a mnohaleté zkušenosti v oblasti péče a práce s dětmi od půl roku
 • působila jako vedoucí pracovník v soukromé školce v Brně

Když mi bylo 12 let, narodil se mi druhý sourozenec. Byla jsem nadšená. Převážnou část volných chvil jsem se mu věnovala, vymýšlela pro něj hry, učila ho básničky. Už tehdy se projevovala má touha a nadšení být tu pro děti. A potvrdila se opět v mých patnácti letech, kdy jsem u nás na vesnici pravidelně hlídala děti.

Vystudovala jsem střední zdravotní školu. V rámci své rozsáhlé praxe jsem působila v mnoha zařízení v oblastech chirurgie, neurologie, léčeben pro dlouhodobě nemocné, domovy pro seniory, hospiců, a neposlední řadě jeslí a mateřských školek. Práce v jesličkách mě uchvátila.

Provázet naše nejmenší na cestě objevování světa. Během studia jsem hlídala i nadále děti různého věku v rodinách. Přes šest let jsem se věnovala hře na klavír a sólovému zpěvu.

Po ukončení studia jsem našla uplatnění v miniškolce. Přes dva roky mou naplní práce byla vzdělávání a péče o děti ve věku od půl roku do čtyř let. Vytvářela jsem vzdělávací plány a starala se o vytváření příjemného prostředí a hladkého chodu miniškolky.

Po určité době a spoustě snah jsem zjistila, že to není to pravé a že nemám vše potřebné ze strany majitelů k tomu, abych děti a sebe rozvíjela, tak jak bych si přála. Svou práci můžete dělat s nadšením, nejlepším svědomím a pílí, ale k tomu, aby ve vás plamínek neuhasl je důležité a motivující dobré vedení, psychická podpora, dobrý kolektiv a odpovídající ohodnocení. Pak je vše jak má být.

Objevila se příležitost pracovat v Mateřince. Neváhala jsem a poslala svůj životopis. Už při prvním setkání jsem věděla, že to je ono. Uchvátil mě respektující a láskyplný přístup k dětem, inovativní myšlenky, nadšení všech kolem a úžasné kolegyně. Od března 2017 jsem začala v Mateřince pracovat a ještě více si rozšiřovat své vzdělání v oblasti péče a vzdělávání dětí, Montessori pedagogiky. Pokračuji s odhodláním dále.

Jsem vděčná za práci v Mateřince, kde mám svobodu plně projevit své nadšení být průvodcem dětem. Učit děti novým věcem, písničkám, říkankám, podporovat je v touze objevovat svět. Činit je šťastnými. Nejvíce mě po náročném dni vždy povzbudí vědomí, že děti i rodiče jsou spokojeni a že se děti do Mateřinky a na nás těší. Je krásné mít práci která je vám zároveň největším koníčkem! 

Andrea JochmanováBc. Lucie Mrázová

 • ČESKÝ PRŮVODCE hovořící anglicky - předškolní pedagog v Zdravé školce s montessori programem - DS Mateřinka II
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
 • hovoří anglicky, rusky, španělsky
 • .... nyní Lucie sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...

Bc. Marie Juroszová

 • ANGLICKÝ PRŮVODCE hovořící anglicky - asistent pedagoga v Zdravé školce s montessori programem - DS Mateřinka II
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
  .... nyní Marie sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...

MIKROJESLE MATEŘINKA

Iveta Kubíčková

 • ČESKÝ PRŮVODCE - chůva v Mikrojeslích Mateřinka
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
  .... nyní Iveta sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...

Jana Pořízková

 • ČESKÝ PRŮVODCE - chůva v Mikrojeslích Mateřinka
 • absolventka semináře a metodického kurzu Montessori pedagogika pro předškolní děti (Mateřinka Brno)
  .... nyní Jana sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...

Kancelář - Admin zázemí Mateřinka Brno

Michaela Poláčková

  .... nyní Michaela sepisuje svůj příběh a již brzy se s ním s Vámi podělí ...