Rainbow holidays - prázdninová školka 2018

9. 7 - 24. 8. 2018 

Na prázdniny jsme pro děti (jesličky 1,5 - 3 r. a MŠ 3 - 6 r.) připravili duhově neobyčejný, zábavný a zážitkový program.  Budeme si užívat venkovních aktivit, sportovat, poplujeme parníkem na hrad Veveří, zajezdíme si na koních, posedíme u táboráku, opečeme si buřty, schladíme se v horkých dnech v bazénu či na výletě po studánkové cestě. K duze patří i pokusy plné neobyčejných aktivit i výroby duhové zmrzliny. Duhové spaní ve školce s letním duhovým karnevalem. Vydáme se také vlakem do Dinoparku, navštívíme kukuřičné bludiště, Oboru, Jižánský dvorek, Biotop, farmu se zvířátky a mnoho dalších zajímavých míst. Budeme si užívat pinkniků, výtvarného tvoření v přírodě, vodních atrakcí a aktivit.  PROSTĚ NÁS ČEKAJÍ PESTRÉ PRÁZDNINY, DUHOVÉ ŽÚŽO DORODRŮŽO.

Aktivity a výlety jsou přizpůsbovány dle věku dětí, jejich potřeb a možností.

V rámci prázdnin zahajujeme zkušební provoz mateřské školky v ČESKO - ANGLICKÉM REŽIMU. Bilingvní typ výuky, kdy vždy jeden z průvodců v rámci dne s dětmi komunikuje v aglickém jazyce a druhý v českém.  Děti si tak přirozenou formou osvojují anglický jazyk v rámci každodenních aktivit.

Cena docházky do prázdninové školky se řídí aktuálním ceníkem pro MŠ a DS - jesle. V rámci prázdnin jsou možné různé kombinace docházky, řešíme s každým rodičem individuálně.

Přihláška na prázdniny 2018

Rainbow holidays 2018

9. 7 - 24. 8. 2018

Harmonogram přijímacího řízení pro prázdniny 2018

  • 6. 4 - 18. 5. 2018 sběr přihlášek
  • DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ DO MATEŘINKY - obdrží vyrozumění obratem
  • DĚTI NEDOCHÁZEJÍCÍ DO MATEŘINKY - do 25. 5. 2018 zašleme na Váš e-mail vyrozumění o výsledcích přijímacího řízení

Důležité informace pro rodiče