Rainbow holidays - prázdninová školka 2018

9. 7 - 24. 8. 2018 

Na prázdniny jsme pro děti (jesličky 1,5 - 3 r. a MŠ 3 - 6 r.) připravili duhově neobyčejný, zábavný a zážitkový program.  Budeme si užívat venkovních aktivit, sportovat, poplujeme parníkem na hrad Veveří, zajezdíme si na koních, posedíme u táboráku, opečeme si buřty, schladíme se v horkých dnech v bazénu či na výletě po studánkové cestě. K duze patří i pokusy plné neobyčejných aktivit i výroby duhové zmrzliny. Duhové spaní ve školce s letním duhovým karnevalem. Vydáme se také vlakem do Dinoparku, navštívíme kukuřičné bludiště, Oboru, Jižánský dvorek, Biotop, farmu se zvířátky a mnoho dalších zajímavých míst. Budeme si užívat pinkniků, výtvarného tvoření v přírodě, vodních atrakcí a aktivit.  PROSTĚ NÁS ČEKAJÍ PESTRÉ PRÁZDNINY, DUHOVÉ ŽÚŽO DORODRŮŽO.

Aktivity a výlety jsou přizpůsbovány dle věku dětí, jejich potřeb a možností.

V rámci prázdnin zahajujeme zkušební provoz mateřské školky v ČESKO - ANGLICKÉM REŽIMU. Bilingvní typ výuky, kdy vždy jeden z průvodců v rámci dne s dětmi komunikuje v aglickém jazyce a druhý v českém.  Děti si tak přirozenou formou osvojují anglický jazyk v rámci každodenních aktivit.

Cena docházky do prázdninové školky se řídí aktuálním ceníkem pro MŠ a DS - jesle. V rámci prázdnin jsou možné různé kombinace docházky, řešíme s každým rodičem individuálně.

Přihláška na prázdniny 2018 - plně obsazeno

Je možné, že rodiče přihlášených dětí změní během prázdnin některé dny. Proto pokud máte zájem se prázdninové školky zúčastnit, napište nám email na info@materinka-brno.cz s daty, o které máte zájem a my Vám sdělíme, zdali se v určitý den neuvolnilo místo.

RAINBOW HOLIDAYS   duhová témata prázdnin

9. - 20. 7. 2018 colour RED - všechno se kolem nás krásně červená

ČERVENEC

Vítáme léto a prázdninovou školku

Červenec neobdržel své jméno jenom tak. Je to nejčervenější měsíc v roce, kdy vše dozrává. Společně přivítáme nejen nový měsíc, ale červenou barvičkou zahájíme naše duhové prázdniny. Také si budeme povídat a sledovat změny v přírodě během léta.

Básnička:

Červenec

Červenec to je věc,

začínají prázdniny,

můžeš sbírat maliny

nebo taky jahody

a cákat se u vody,

borůvkami natřít nos,

každý může chodit bos.

Barvy všude kolem nás budeme hravou formou poznávat a objevovat jejich různé podoby, odstíny, skupenství a vytvoříme si Duhové letní portfolium. Děti mají své vzorníky barev a v rámci vycházek hledají zajímavé předměty a přiřazují je k jednotlivým barvám.

Vyzkoušíme si vytvořit barevné bubliny a pomocí nich tvořit zajímavá umělecká díla. Zahrajeme si pohybovou hru "Kompot".  Budeme co nejvíce času venku si hrát, sportovat, objevovat a tvořit.

Čeká nás také kurz Zábavného vaření: Ovocný salát a Jahodová dřeň.

V druhé části se děti mohou těšit na hudební týden - Malované písničky. Provázet nás bude hudba a pohyb. Seznámíme se s notovou osnovou, notami, houslovým klíčem a hudebními nástroji. Na některé z nich si zahrajeme, hrát budeme dokonce i na nádobí, různé předměty a i na vlastní tělo. Vytvoříme velkou kapelu.

Duhově prázdninová angličtina
RED

1) Písnička

Red Red Apples, Red Red Apples, 

Hanging on the tree One for Mommy, One for Daddy, One for me. 

Red Red Apples, Red Red Apples, 

Hanging on the tree One for Mommy, One for Daddy, One for me. 

Red Tomato, Red Tomato Cut into Three, 

One for Mommy, One for Daddy, And One for me. 

Red Red Cherries, Red Red Cherries, 

Very Very Sweet, Not for Mummy, Not for Daddy, All for me. 

Red Red Cherries, Red Red Cherries, 

Very Very Sweet, Not for Mummy, Not for Daddy, All for me.

2) Představení sebe a členů rodiny - Hello, my name is ... , This is my "..." Mum, Dad, sister, brother, grandma, grandpa  - Dramatizace: rozhovor mezi dětmi

3) Red riding hood - Poslech a video ukázka pohádky O Červené karkulce + výtvarná činnost - co všechno mohla Karkulka babičce v košíčku přinést?

4) Pohybová činnost - tanec na rytmickou španělskou hudbu

- i děti jsou profesionálové :)

- Bailando, choreografie + použití rytmických nástrojů

5) Slovní zásoba (things that are red) + tvorba jednoduchého pexesa- Apple, car, strawberry, rose, tomato, fire truck, heart

- Hra na procvičení slovní zásoby: co se skrývá pod šátkem? "This is ..."


S červenou barvičkou se rozloučíme velkým výletem do brickbybrick.cz (termín bude vyvěšen na nástěnce ve školce).


S radostí program pro děti vytvořily: Lucie, Jana a Veronika


JESLIČKY 

ČERVENEC

První dva týdny prázdnin bude celý ve znamení červené. Cílem je seznámit děti se základními barvami. Budeme si povídat o všem co je červené, jako hasičské auto, květiny, ovoce, zelenina, broučci, pohádka o červené karkulce a jiné. Děti se také mohou těšit na výlet vlakem v rámci poznávání dopravních prostředků a zábavné vaření.

Náplň vzdělávacího programu je:

 • učíme se o všem červeném

 • středa - přijdeme do jesliček v něčem červeném

 • vyrobíme si berušku a budeme si o ní povídat

 • objevujeme červené ovoce a zeleninu všemi smysly

 • připravíme si melounovou svačinku

 • pojedeme na výlet vlakem

 • popovídáme si něco o vláčcích a dopravních prostředcích

 • vyrobíme si semafor

 • budeme hledat červené předměty

 • uděláme si rozcvičku správného hasiče

 • poslechneme si pohádku o červené karkulce


Rozcvička správného hasiče


 • protahujeme celé tělo, cvičíme s hudbou

 • opakujeme zásady bezpečného sportování ve třídě i venku

 • zjišťujeme, jaké jsou naše schopnosti a připomeneme si, že je důležité se správně stravovat a dodržovat pitný režim

 • naučíme se jak se správně v létě oblékat a chránit se před sluncem


Výlet vlakem

Ve čtvrtek 19.7.2018 pojedeme na výlet vlakem, svezeme se z Nádraží Královo Pole na Hlavní nádraží Brno.

!!Děti do jesliček přiveďte nejpozději do 8:00 hodin !!

S sebou: batoh, pití (netekoucí láhev), pláštěnku, sportovní oblečení a obuv, při slunečném počasí pokrývka hlavy a děti prosíme namažte opalovacím krémem.

Svačina bude ze školky, a oběd bude ve školce.

CO NÁS ČEKÁ?

Každé ráno se společně přivítáme, popovídáme si o tom, co nás zaujalo, co nás potkalo a co nás teprve čeká. Také si společně zacvičíme a zazpíváme nové písničky a básničky.

DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.


Na co se děti ještě mohou těšit?

Podrobný a přehledný seznam akcí naleznete v našem kalendáři:

https://www.montessori-skolka-brno.cz/zivot-v-materince/

Kalendář akcí je také vyvěšen na nástěnce ve školičce.


Básnička

Semafor

Co máš dělat na červenou,

když se kolem auta ženou?

Na chodníku klidně stát,

do silnice nevbíhat!


A když svítí zelená?

Co to děti znamená?

Malí i ti velcí,

mohou přejít silnici.


Básnička

AUTO

Tů, tů, tů auto už je tu,

pojeď mámo, pojeď s námi,

auto už je za horami,

tů, tů, tů auto už je tu.

Písnička

Beruško půjč mi jednu tečku

Beruško půjč mi jednu tečku,

třeba tu co máš na zadečku,

musím ji napsat za větou,

ať se mi slova nepletou.

Písnička

Hasičská - Míša Růžičková


S radostí program pro děti vytvořily: Katka, Andrea, Eliška a Petra

23. 7 - 3. 8. 2018 colour BLUE - Modrá planeta / Voda voděnka

ČERVENEC - SRPEN

Další MODRÝ blok/ colour BLUE naší prázdninové školky nás zavede a odhalí taje a kouzla vody. Její koloběh, podoby, co se skrývá pod vodní hladinou a mnoho vodních dobrodružství, pokusů a tvoření. spoustou vodních hrátek a pokusů. Zjistíme co a kdo plave nebo neplave a pořádně prozkoumáme globus a mapu světa, porozumíme pojmu kontinent a oceán. Budeme si také vykládat a vymyslíme spolu jak je možné s vodou správně hospodařit a pečovat o ni. Čeká nás putování po naučné stezce za Studánkami a celodenní výlet na hrad Veveří a cestování výlet parníkem. Modrá je dobrá!


Písnička, která nás bude provázet tímto krásně modrým letním časem:

Modlitba za vodu

Hradišťan - Jan Skácel, Jiří Pavlica

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská


Co nás čeká na co se děti mohou těšit?

Poznáváme svět/ Kosmická výchova

- koloběh vody

- pozorování vodního života v přírodě

- naučíme se rozlišovat pojem a slovní zásobě co jsou kontinenty a oceány

- výroba vlastní zeměkoule (kašírování)

- pokusy s vodou ve velké vodní laboratoři

- environmentální výchova - Jak správně hospodařit s vodou? Jak se o čistotu vod starat?

Praktického světa

- nácvik správného mytí rukou

- nácvik praní, ždímání a věšení prádla

- výroba domácí borůvkové limonády

- výroba vlastního mýdla

Výtvarné tvoření

- malba vodou ("neviditelná malba")

- výroba vlastní zeměkoule (kašírování)

Matematika

- množství - více a méně

- počty a rozlišování

Jazyk a Angličtina

- básničky, písničky, říkanky v češtině i v angličtině

- "Life under the water"

- games and activities with the vocabulary

English songs:

My Blue Balloon, My Blue Balloon
Fly So High So High
I Jump Up High, I Jump Up High
But Could Not Catch It Why

ABCD song

https://www.youtube.com/watch?v=B5csN8gQY4E

Let's play with letters

 • write your name

 • spell your name in English

 • coloured your name

Pohybové a venkovní aktivity

- pohybové a relaxační hry

- vodní hrátky v bazénku na dvorku

- pikniky

- úkoly, samostatná práce a činnosti ve skupinkách - děti budou v rámci tohoto zábavného a naučného bloku rozděleni do dvou pracovních skupin a budou plnit každý den jednotlivé úkoly, diky nimž získají indicie k ukrytému pokladu na hradě Veveří.

Výlety

- DOPOLEDNÍ VÝLET - Naučná Studánková stezka

- VÝLET PARNÍKEM NA HRAD VEVEŘÍ (3.8.)

Termíny dalších akcí a potřebné info k nim máte připravené v kalendáři:

https://www.montessori-skolka-brno.cz/blog-zivot-v-materince/

a vyvěšené na nástěnce ve školce.

Žádáme rodiče, aby vždy s plnou pozorností sledovali vyvěšené infa k výletům u vchodu do šatny :-)

S radostí program pro děti vytvořily: Lucie, Jana a Veronika

Těšíme se :) na modré dobrodružství :)JESLIČKY

ČERVENEC - SRPEN

Tyto dva týdny se ponesou v duchu vody a všeho modrého. Budeme se seznamovat s mořskými i sladkovodními rybami a živočichy. Také se něco dozvíme o malých modrých skřítcích... o šmoulech :) Jako šmoula kuchař si vyrobíme mátovo-citronovou limonádu, se šmoulinkou si zahrajeme šmoulí pexeso, budeme si číst knížky a podnikat různá dobrodružství. Nakonec si uděláme parádní šmoulí den i se šmoulovou zmrzlinou! Máte se na co těšit! 

Náplň vzdělávacího programu je:

 • učíme se o všem modrém

 • středa - přijdeme do jesliček v něčem modrém

 • vyrobíme si s dětmi moře s rybičkami a lodičku

 • půjdeme na výlet do Otevřené zahrady

 • vodní výtvarné dílny (budeme si hrát s vodou, malovat vodou na chodník, přelévat vodu, zkoumat jak se z vody udělá led,...)

 • zahrajeme si hru "rybičky, rybičky, rybáři jedou

 • uděláme si šmoulí den - děti přijdou oblečení jako šmoulové (modro bíle)

 • tancujeme na šmoulí písničky

 • půjdeme na šmoulí zmrzlinu

 • připravíme si borůvkovou limonádu


Šmoulí den 26.7.


 • protahujeme celé tělo, cvičíme s hudbou

 • budeme tancovat jako šmoulové na písničky Makarony, Branej den, Šmoulí párty začíná a další

 • půjdeme do města na šmoulí zmrzlinu

Výlet do Otevřené zahrady

Ve čtvrtek 2.8.2018 půjdeme na výlet do Otevřené zahrady

!!Děti do jesliček přiveďte nejpozději do 8:00 hodin !!

S sebou: batoh, pití (netekoucí láhev), pláštěnku, sportovní oblečení a obuv, při slunečném počasí pokrývka hlavy a děti prosíme namažte opalovacím krémem.

Svačina bude ze školky, a oběd bude ve školce.

CO NÁS ČEKÁ?

Každé ráno se společně přivítáme, popovídáme si o tom, co nás zaujalo, co nás potkalo a co nás teprve čeká. Také si společně zacvičíme a zazpíváme nové písničky a básničky.

DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Máme ruce na tleskání a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.


Na co se děti ještě mohou těšit?

Podrobný a přehledný seznam akcí naleznete v našem kalendáři:

https://www.montessori-skolka-brno.cz/zivot-v-materince/

Kalendář akcí je také vyvěšen na nástěnce ve školičce.


Básnička

Ryba

Plave ryba po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.
Kam penízky ukládá?
na bříško a na záda.

Básnička

Moře

Moře to je velká louže,

plachetnice po ní klouže,

Halo halo, tady země,

plachetnice popluj ke mně.


Písnička

Rybička maličká

Rybička maličká po Dunaji plave,

chytil ji šohajek u samého kraje.

Pusť mě zas, šohajku, do té čisté vody,

jsem ještě maličká, dopřej mi svobody.


Písnička

Holka modrooká 
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí,
podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek,
zatahá tě za copánek.
Holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka,
holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je velká voda,
vezme li tě bude škoda.
Holka modrooká nesedávej tam

TĚŠÍME SE NA VÁS!


S radostí program pro děti vytvořily: Katka, Andrea, Eliška a Petra


6. - 17. 8. 2018 colour GREEN - LES - na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy

SRPEN

Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy

Prvním srpnovým blokem prázdninové školky nás provede zelená barva - GREEN. Dozvíme se zajímavosti o lese - jehličnatém i listnatém. Povíme si, jak se správně chovat v přírodě. Vydáme se na vycházku do lesa, kde se naučíme rozlišovat jednotlivé stromy, ba dokonce i jejich části. Vyrobíme si vlastní tajemný les z recyklovaných materiálů s lesními skřítky a na konci bloku se vydáme na výlet do Obory Holedná. Abychom si přírodu mohli i "osahat" navštívíme senzorickou "Stezku bez bot", kde si pomocí chůze naboso vyzkoušíme různé přírodní povrchy vnímat jinak než jen zrakem a sluchem. Čeká nás spousta dobrodružství a už teď se těšíme! :-)

Písnička našeho zeleného bloku:

V lese je krásně,

jehličí voní,

příroda prosí,

nebuďte sloni.

My sloni nejsme,

půjdeme tiše,

co les nám dává,

chcem vidět i slyšet.

Kdo v lese žije

a co v něm roste,

chovejme se,

jak zdvořilí hosté.

Příště až půjdem,

do těch míst zase,

zažijem pohodu,

v pestré té kráse.


Svěrák a Uhlíř - Stromy

Stojím tu s otázkou nevinnou, 
jestli bych nechtěl být dřevinou. 
Na sobě mít šaty z kůry, dívat se na všechno shůry. 

Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého , listíčka zeleného. 
Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého , listíčka zeleného. 

Topoly, topoly, topůlky, zatím jste vyrostli do půlky, 
až budete jako svíce, bude nám o pár let více. 
Stokrát vás deštíček zaleje, budou z vás vysoké aleje, 
kterými jednoho rána, já budu kráčeti vdaná. 

Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého, listíčka zeleného. 
Na stejné zemi co my bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého, listíčka zeleného.

Na co se můžeme těšit?

Básnička s pohybem:

Stojí stojí stromečky,

mají pěkné větvičky.

Na nich listy, jehličí,

v lese nikdo nekřičí!


Kosmická výchova / Poznáváme svět

- Jak se chováme v lese a proč

- listnatý/jehličnatý les

- strom a jeho jednotlivé části

- poznávání a pojmenování stromů

- plody stromů

- rozlišování přírodních a syntetických materiálů

- děti si vyrobí svůj Deník lesa


Matematika

- porovnávání větší/menší

- řazení (od nejmenšího po největší)


Jazyk a angličtina

- básničky, říkanky, písničky v češtině i angličtině

- new vocabulary: plant, tree, nature, plastic bag, bottle, paper, trash

Anglický jazyk:


 1. Topic: "Be a GREEN kid"

"Green" is more than just a color. It also means taking special steps to protect the environment - the water, the land, and the air we breathe. Why green? Plants are green, and without them the Earth wouldn't be such a lovely home for us human beings.

 • kids will recognize synthetic and natural material

 • new vocabulary: plant, tree, nature, plastic bag, bottle, paper, trash

 • create a creature from recyclable material

2) Topic: We love to eat vegetable

Vegetables, vegetables, we love you,

like the mouse loves cheese, we love you.

We like to eat jam and strawberry too,

but when we're eating vegetables we are happy so.


Vegetables, vegetables, we love you,

like the fish love water, we love you.

We like to eat bananas and chocolate too

but when we're eating vegetables we are happy so.

Vegetables, vegetables, we love you,

like the birds love sky, we love you.

We like to eat burgers and french fries too, but when we're eating vegetables we are happy so.

3) Topic: Sounds + cooperation in nature

 • inspired by How trees talk to each other | Suzanne Simard

 • we are exploring the sounds of nature

 • we can find similarities between our rules of cooperationand organisation of forest

 • we explore the world under the tree

 • we draw a picture: what you can find under the trees

Výtvarné tvoření

- papírový les s lesními skřítky

- výroba příšer z recyklovatelných materiálů


Pohybové aktivity

- dechová a artikulační cvičení

- "Kdo bydlí v lese?" (pohybová hra)

- Jóga s kočičkou Salambou


Výlety

- dopolední výlet - SENZORICKÝ CHODNÍK - chůze naboso

- celodenní výlet - Obora Holedná

- v rámci vycházek se půjdeme podívat do Botanické zahrady a Tyršova sadu

Termíny dalších akcí a potřebné info k nim máte připravené v kalendáři:

https://www.montessori-skolka-brno.cz/blog-zivot-v-materince/

Žádáme rodiče, aby vždy s plnou pozorností sledovali vyvěšené informace k výletům u vchodu do šatny :-)

S radostí program pro děti vytvořily: Lucie, Jana a VeronikaJESLIČKY

SRPEN

LES

Tyto dva týdny nás bude provázet zelená barva a ta patří k lesu. Les stejně jako veškerá příroda kolem prochází během roku mnoha proměnami. Od jara plného života a pestrobarevných květů, přes léto plné lesních plodů a zpěvu ptáků, mlhavý podzim zbarvený padajícím listím až po tichou a mrazivou zimu. Každé roční období dává lesu nezaměnitelný vzhled a náladu a my se pokusíme přiblížit les dětem v létě.


Náplň vzdělávacího programu je:

 • poznávání základních jehličnatých stromů

 • přiřazování šišek

 • kdo bydlí v lese - zvířecí rodinky

 • co roste v lese - lesní plody

 • kdo bydlí v lesním jezírku - Žába

 • vývoj žáby

 • pohádka - Žabí princ

 • zábavné vaření - domácí repelent proti hmyzu

 • výroba přírodních náramků

 • hry venku (najdi zelené předměty)

 • společná práce mraveniště

 • odpočinek s mravenčí ukolébavkou

 • čtení knížek o lesních zvířátkách

 • jóga pro děti - tajemství lesa

 • každá středa - přijdeme do jesliček v něčem zeleném

 • výlet do lesa příchod do jesliček do 8:00


CO NÁS ČEKÁ?

Každé ráno se společně přivítáme, popovídáme si o tom, co nás zaujalo, co nás potkalo a co nás teprve čeká. Také si společně zacvičíme a zazpíváme nové písničky a básničky.

Podrobný a přehledný seznam akcí naleznete v našem kalendáři:

https://www.montessori-skolka-brno.cz/blog-zivot-v-materince/

Kalendář akcí je také vyvěšen na nástěnce ve školičce.


Básnička

Žába skáče po blátě

Žába skáče po blátě,

koupíme jí na gatě.

Na jaký, na jaký?

Na zelený strakatý.

Žába skáče k rybníčku,

koupíme jí sukničku.

Z rákosí, z rákosí,

až si gatě obnosí.


Básnička

Polámal se mraveneček

Polámal se mraveneček, ví to celá obora - o půlnoci zavolali mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis "Třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys".

Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál, celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky, pátý těšil: "Neplakej! Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej!"

Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele!


Básnička

Srna

Srna kluše chůzí laní,

srneček se žene za ní.

Poběž k mámě, mazlíčku,

pochutnáš si na mlíčku.


Písnička

Zajíček v své jamce

Zajíček v své jamce sedí sám, sedí sám.

Ubožáčku co je ti, že nemůžeš skákati.

Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč!


Písnička

Na tý louce zelený

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni,

pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený.

Pase je tam mysliveček v kamizolce zelený.


TĚŠÍME SE NA VÁS!

S radostí program pro děti vytvořily: Katka, Andrea, Eliška a Petra

Důležité informace pro rodiče