Dětská skupina Mateřinka - Vrchlického sad

DS Mateřinka - healthy nursery with the Montessori program for children from 18 months to 3 years old

ground floor, Vrchlického sad 4, Brno - czech environment combined with basic English


Název projektu: DS Mateřinka

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

Provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 8 míst od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 pro rodiče malých dětí.

Pomoz mi, abych to dokázal sám.  

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka is an inspiring and loving environmentwhere children are happy and being prepared for their future life.

 Children are being educated by patient and experienced children' s guides, who do their work with enthusiasm.


We are the first Healthy kindergarten  and nursery with montessori program by certified by the Ministry of Education, The National Institute of Public Health and the project Healthy school.

Education in our nursery (children' s groups) meets the requirements of childcare and education according to the children' s groups law. At the same time our program is inspired by the Czech national curriculum for pre-schools. Children have the opportunity to continue their education in our kindergarten with a follow-up program.


Our goal is to offer the children an inspiring and prepared environment that will help them to fully develop their potential.  

Vzdělávání dětí v našich dětských skupinách vychází z programu naší MŠ

 Our program is inspired by the Czech national curriculum for pre-schools. 

Above all we use Montessori pedagogy principles. At the same time we are inspired by by the following projects:Forest kindergarten, 

principy Montessori pedagogiky, které podporují filosofii naší školky. Dále čerpá z projektu Lesních školek, Zážitkové pedagogiky, Projektové výuky, Respektuj a buď respektován a Škola podporující zdraví. Pedagogové vzdělávají děti v českém jazyce s rozšířením o fráze a komunikaci z běžného života v anglickém jazyce. S dětmi, mluvící jiným jazykem, komunikujeme v angličtině nebo dle možností v jejich rodném jazyce. 


DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA - Vrchlického sad 4, Brno

Děti mohou do skupiny - Mateřinka docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, do půldenního programu 8:00 - 12:30, po hladkém zvládnutí docházky na dopoledne je možné prodloužit do celodenního programu 8:00 - 16:00.

V případě zájmu je možné využít Monte dílničky, před a po provozní době dětské skupiny, tzv. 7:30 - 8:00 a 16:00 - 17:00.

Prostředí a vzdělávání dětí v naší školičce je vhodné i pro děti již od 1,5 let, které potřebují odlišný přístup než děti od 3 let. Díky takto věkové smíšené skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími a staršími dětmi.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči sama o sebe a své okolí, základů stolování, odvykání z plen, samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

- denní kapacita: 8 dětí, vždy 2 průvodci ,,chůvy,, + dle potřeby se přidává třetí průvodce ,,chůva,,

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky - skupina Mateřinka

 1. Praktický život
 2. Smyslová výchova
 3. Poznáváme svět okolo nás

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

 • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
 • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách.        V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží   a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
 • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
 • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

Plán výchovy a péče se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

PROJEKT CNOSTÍ V NAŠÍ MATEŘINCE

K zapojení ,, Projektu cností,, do našeho vzdělávacího programu nás vedlo přiblížit dětem svět kolem nás, ale hlavně ten uvnitř každého z nás. ,,Projektu ctností,, byl v roce 1991 založen v USA psychoterapeutkou Lindou Kaveli-Popov, jejím manželem dětským klinickým psychologem Danem Popovem, Ph.D. a jejím bratrem Johnem Kavelinem s úmyslem, aby se zneutralizovalo rostoucí násilí mezi mladými lidmi a rodinami. Projekt ctností nabízí posilující strategie, které inspirují k hledání ctností v každodenním životě a jejich cvičení.

Jsme pevně přesvědčeni, že je dobré, aby se již v raném věku s dětmi o hodnotách a cnostech nejen mluvilo, ale i v praktickém životě je užívalo. Chceme podpořit děti ve vytvoření si správných morálních hodnot a pochopení především sebe sama prostřednictvím situací, které se dějí každodenně kolem nás a kterými utáříme své okolí. 

 • SAMOSTATNOST - už to zvládneme sami
 • SEBEDŮVĚRA - věřím v sebe
 • POSPOLITOST - co nás spojuje
 • ŠTĚDROST - odměnou je mi tvá radost
 • PODPORA - jsem ti nablízku
 • ČESTNOST - kudy vede tvoje cesta
 • PRACOVITOST - přilož ruku k dílu
 • JEDINEČNOST - každý je originál
 • ZVÍDAVOST - ptej se a zkoumej, mnoho se dozvíš
 • ODHODLÁNÍ - zkus to
 • SEBEKÁZEŇ - ukaž mi, jak nejlépe na to
 • SEBELÁSKA - mám se rád/a
 • SPOLUPRÁCE - podám ti ruku příteli
 • LIDSKOST - laskavé a otevřené srdce
 • DŮVĚRA - věřím ti
 • SPRAVEDLIVOST - nesuď, neznáš celý příběh
 • TRPĚLIVOST - uspěchem je vytrvat
 • OSOBITOST - jsem jaký jsem
 • NADŠENÍ - s chutí do toho, půl je hotovo
 • ODVAHA - odvážným štěstí přeje

Nahlédněte do dění v naší školce a jesličkách, seznamte se více s Životem v Mateřince.....chci vědět více


PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY - JESLE - MATEŘINKA, VRCHLICKÉHO SAD 4, BRNO

- NÁHRADNÍK  ŠKOLNÍ ROK září 2019/ červen 2020

KAPACITA DS MATEŘINKA - JESLÍ - JE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 NAPLNĚNA. Nové děti přijímáme v případě uvolněného místa. Na uvolněné místo přijmeme nejvhodnějšího uchazeče z pořadníku náhradníků (přihlášek, jenž rodiče zaslali a projevili tím aktivní zájem o místo). 
Po odeslání přihlášky se zašktnutým políčkem zájem o zařazení do pořadníku náhradníků Vás budeme v nejbližší době kontaktovat s potvrzením přijetí přihlášky do pořadníku náhradníků. Poté pokud se uvolní místo a vy budete vybráni jako nejvhodnější kandidáti, Vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme se na dalších podrobnostech.

- NOVÝ ZÁJEMCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Od 1..12.2019 je otevřen sběr přihlášek nových zájemců o místo v DS Mateřinka - JESLE - pro školní rok září 2020/ červen 2021 a prázdniny červenec + srpen 2020 (prázdninová školka Mateřinka je otevřena od 13.7 - 21.8. 2020).
 Zájemce, kteří zaslali řádnou přihlášku budeme během ledna 2020 telefonicky kontaktovat a domlouvat si termín prohlídky. Od února 2020 poté budou probíhat individuální prohlídky.


HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • sběr přihlášek od 1.12.2019 do 30.4. 2020
 • prohlídky budou probíhat od února do května 2020. Dle datumu odeslání přihlášky si Vás budeme nejdříve od 1. února 2020 zvát k osobní schůzce spojené s prohlídkou jesliček na Vrchlického sadě. Probíhají v dopoledním termínu a účastní se ji rodiče spolu s dítětem.
 • výběrové řízení  - 4.5 - 14.5.2020
 • 15.5.2020 zašleme na Váš e-mail vyrozumění o výsledcích přijímacího řízení
 • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,-, aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září 2020/ červen 2021 do 30.6.2020 a prázdniny červenec + srpen 2020 do 31.5.2020 Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Kritéria pro přijetí dítěte:

 • minimální dosažený věk v den nástupu 1,5 roku věku
 • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • přijímáme děti na plenách
 • absolvování osobní schůzky s prohlídkou ve školce
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

Vyplňte všechny potřebné údaje a my Vás budeme kontaktovat. Domluvíme se na termínu prohlídky jesliček.

Přihláška je nezávazná rezervace místa. 

Název projektu: DS Mateřinka

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

Provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 8 míst od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 pro rodiče malých dětí.