Meet the first healthy kindergartens and healthy nursery with the Montessori program in the Czech republic

At the moment due to the situation with COVID-19 we are closed until further notice.

Integrated system of education inspired by the project "healthy school" and Montessori pedagogy for children from 18 months to 6 years old.

In our institution we see children grow always happier and prepared for practical life. We awake their motivation for further discoveries. 


Sections:

DS Mateřinka - healthy nursery with the Montessori program for children from 18 months to 3 years old

ground floor, Vrchlického sad 4, Brno - czech environment combined with basic English

1. You can send us an application form for holiday and new school year 2020/2021 until April 30, 2020.

2. We will contact you when it' s possible to come to see our nursery.

come to see our nursery)

More information and an application >>>


DS Mateřinka II - healthy kindergarten with the Montessori program for children from 3 to 6 years old

first floor, Jeřábkova 5, Brno - czech environment combined with daily English classes

You can send us an application for holiday and new school year 2020/2021 

(till April 30, 2020 it is possible to send an application and come to see our nursery)

More information and an application >>>


Healthy kindergarten Mateřinka with the Montessori program for children from 3 to 6 years old, registered in MŠMT

first floor, Vrchlického sad 4, Brno  - czech environment combined with daily English classes

1. You can send us an application form for summer holidays 2020 and the new school year 2020/2021

2. You need to bring us the filled application form with a medical certificate until May 10, 2020. You can download an Medical Certificate and an Questionnaire from April 30, 2020.

3. We will contact you when it' s possible to come to see our nursery.

More information and an application form >>>


,, Micro nursery Mikrojesle Mateřinka - pilotní projekt MPSV a EU 

skupinka pro 4 děti ve věku 6 m. - 4 r. 


1. patro, Jeřábkova 5, Brno - české prostředí 

PLNÁ KAPACITA, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI


Více o mikrojeslích, přihláška >>>


Dětská skupina Mateřinka - jesle, Vrchlického sad, je podpořena z fondů EU, navazující projekt, od 1. 9. 2019 - 28.2. 2022

Dětská skupina Mateřinka II - školka, Jeřábkova, je podpořena z fondů EU pro školní rok 2018/2019 a 2019/2020. V roce 2020 budeme žádat o podporu i na další období dvou let.


Vzdělávání dětí pro život s láskou, respektem a podporou všestranného rozvoje.

Víte, že převážná část osobnosti dítěte se tvoří v předškolním věku?Pojďme společně pomoci dětem si vytvořit pevné a zdravé základy, na kterých budou moci stavět po celý život. 

Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria Montessori


Rodiče a děti sdílí jak se cítí v Mateřince - Reference

Max je očividně šťastné dítě ve šťatné školce. Sandra R.

I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much!  Marine T.Nástěnka akcí v Mateřince

Kalendář akcí pro děti, celé rodiny i veřejnost
- kliknutím pravým tlačítek na vybranou akci se vám zobrazí podrobné informace k ní

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

přátelské, podnětné a laskavé prostředí pro celé rodiny


Blog Život v Mateřince

sdílíme s vámi na našem blogu zážitky z každodenního dění v Mateřince

Další články


Lidé v Mateřince

Tým nadšených profesionálů, kteří dělají svou práci srdcem.

Naše vize: VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PRO ŽIVOT S LÁSKOU A RESPEKTEM

Jsme profesionálové, průvodci na cestě poznání, kteří pracují s dětmi s nadšením. Mateřinka je odrazem nás samých, je vyjádřením našeho pohledu na svět. S láskou, vášní a radostí Vaše děti provázíme na cestě poznání a přípravě pro život. 

Seznamte se s námi >>>

Mgr. Veronika Rylková 

zakladatelka a ředitelka, supervizor vzdělávání v Mateřince, průvodce Mikrojesle Mateřinka

Kateřina Krajíčková 

průvodce a koordinátorka v DS Mateřinka - jesličky

Bc. Marie Juroszová

průvodce mluvící anglicky v DS Mateřinka II-školka Jeřábkova

Bc. Lucie Dohnalová 

průvodce a koordinátorka MŠ Vrchlického sad, supervizor předškolního vzdělávání v DS Mateřinka II

Karolína Kondýsková

průvodce v DS Mateřinka - jesličky

Jana Pořízková

průvodce v DS Mateřinka II - školka Jeřábkova

Iveta Kubíčková

průvodce v DS Mateřinka II - školka Jeřábkova

Veronika Maierová

průvodce mluvící anglicky v MŠ Vrchlického sad

Michaela Poláčková

asistentka a klientský servis Mateřinka


Mateřinka je součástí a plní programy


Mateřinka spolupracuje s odborníky a organizacemi

FARMÁŘSKÉ BEDÝNKY - jídlo pro duši

pestrá strava pro děti plná čerstvé, místní zeleniny a ovoce 

Mateřinka v obrazech

Contact

info@materinka-brno.cz

+ 420 602 218 710 


Addresses

Our sections - Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno:

  • Healthy kindergarten Mateřinka with the Montessori program - first floor
  • DS Mateřinka - healthy nursery with the Montessori program - ground floor

Our sections - Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno:

  • DS Mateřinka II - healthy kindergarten with the Montessori program - first floor
  • Mikro-nursery Mateřinka - first floor

Jak se k nám dostanete:

  • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
  • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.