Seznamte se s první Zdravou mateřskou školou, Zdravou školkou a Zdravými jeslemi s montessori programem v České republice

Ucelený systém péče a vzdělávání dětí od 1, 5 roku do 6 let, vycházející z projektu Škola podporující zdraví a Montessori pedagogiky.

V naší Mateřince vyrůstají šťastné děti připravené do praktického života a s chutí se dále rozvíjet ve své jedinečnosti.  

Dětská skupina Mateřinka - jesle, Vrchlického sad, je podpořena z fondů EU pro školní rok 2017/2018 a 2018/2019.

Dětská skupina Mateřinka II - školka, Jeřábkova, je podpořena z fondů EU pro školní rok 2018/2019 a 2019/2020.


Vzdělávání dětí pro život s láskou, respektem a podporou všestranného rozvoje.

Víte, že převážná část osobnosti dítěte se tvoří v předškolním věku?Pojďme společně pomoci dětem si vytvořit pevné a zdravé základy, na kterých budou moci stavět po celý život. 

Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria Montessori

Rodiče a děti sdílí jak se cítí v Mateřince

Max je očividně šťastné dítě ve šťatné školce. Sandra R.

I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much!  Marine T.


Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

přátelské, podnětné a laskavé prostředí pro celé rodiny


AKTUÁLNĚ V MATEŘINCE

Kalendář akcí pro děti, celé rodiny i veřejnost
- kliknutím pravým tlačítek na vybranou akci se vám zobrazí podrobné informace k ní

Blog Život v Mateřince

sdílíme s vámi na našem blogu co vše ve školce a jesličkách prožíváme

Další články


Lidé v Mateřince

Jsme profesionálové, průvodci na cestě poznání, kteří pracují s dětmi s nadšením. Mateřinka je odrazem nás samých, je vyjádřením našeho pohledu na svět. Láska, vášeň a radost, se kterou Vaše děti provázíme na cestě poznání a přípravě pro skutečně šťastný život. 

Seznamte se s námi...

Mgr. Veronika Rylková 

zakladatelka a ředitelka, pedagog

Marta Grbavčicová - zástupkyně ředitelky

Lucie Dohnalová 

český pedagog MŠ Vrchlického sad

Kateřina Krajíčková 

český pedagog jesličky

Andrea Jochmanová 

český pedagog MŠ Jeřábkova

Mgr. Jana Bagarová

anglický pedagog MŠ Vrchlického sad

Bc. Petra Smolíková

český pedagog mluvící anglicky MŠ Jeřábkova

Eliška Dočkalová

český pedagog jesličky mluvící anglicky

Marie Juroszová

externí český pedagog mluvící anglicky


Mateřinka je součástí a plní programy


Mateřinka spolupracuje s odborníky a organizacemi

FARMÁŘSKÉ BEDÝNKY - jídlo pro duši

pestrá strava pro děti plná čerstvé, místní zeleniny a ovoce 

Mateřinka v obrazech

Rychlý kontakt

Přijďte za námi

Mateřské a rodinné centrum,

MŠ a JESLE  MATEŘINKA BRNO      

IČ 22876430

Vrchlického sad 4 ( vedle parku Lužánky) 602 00 Brno

Kontaktujte nás

info@materinka-brno.cz

DS MATEŘINKA         + 420 739 398 605
MŠ MATEŘINKA         + 420 732 255 373

Zástupkyně ředitelky + 420 776 434 114
Ředitelka                    + 420 731 705 364