Seznamte se s první Zdravou mateřskou školou, Zdravou školkou a Zdravými jeslemi s montessori programem v České republice

Ucelený systém péče a vzdělávání dětí od 1, 5 roku do 6 let, vycházející z projektu Škola podporující zdraví a Montessori pedagogiky.

V naší Mateřince vyrůstají šťastné děti připravené do praktického života a s chutí se dále rozvíjet ve své jedinečnosti.  

Dětská skupina Mateřinka - jesle, Vrchlického sad, je podpořena z fondů EU, navazující projekt, od 1. 9. 2019 - 28.2. 2022

Dětská skupina Mateřinka II - školka, Jeřábkova, je podpořena z fondů EU pro školní rok 2018/2019 a 2019/2020.


Vzdělávání dětí pro život s láskou, respektem a podporou všestranného rozvoje.

Víte, že převážná část osobnosti dítěte se tvoří v předškolním věku?Pojďme společně pomoci dětem si vytvořit pevné a zdravé základy, na kterých budou moci stavět po celý život. 

Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria Montessori

Rodiče a děti sdílí jak se cítí v Mateřince

Max je očividně šťastné dítě ve šťatné školce. Sandra R.

I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much!  Marine T.


Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

přátelské, podnětné a laskavé prostředí pro celé rodiny


Aktuálně v Mateřince

Kalendář akcí pro děti, celé rodiny i veřejnost
- kliknutím pravým tlačítek na vybranou akci se vám zobrazí podrobné informace k ní

Blog Život v Mateřince

sdílíme s vámi na našem blogu co vše ve školce a jesličkách prožíváme

Další články


Lidé v Mateřince

Tým nadšených profesionálů, kteří dělají svou práci srdcem.

Jsme profesionálové, průvodci na cestě poznání, kteří pracují s dětmi s nadšením. Mateřinka je odrazem nás samých, je vyjádřením našeho pohledu na svět. S láskou, vášní a radostí Vaše děti provázíme na cestě poznání a přípravě pro život. 

Seznamte se s námi...

Mgr. Veronika Rylková 

zakladatelka a ředitelka, pedagog MŠ Jeřábkova

Kateřina Krajíčková 

český pedagog jesličky

Bc. Marie Juroszová

anglický pedagog MŠ Jeřábkova

Bc. Lucie Dohnalová 

český pedagog MŠ Vrchlického sad

Karolína Kondýsková

český pedagog jesličky mluvící anglicky

Iveta Kubíčková

průvodce Mikrojesle a MŠ Jeřábkova

Jana Pořízková

průvodce Mikrojesle a Jesličky

Veronika Maierová

anglický pedagog MŠ Vrchlického


Mateřinka je součástí a plní programy


Mateřinka spolupracuje s odborníky a organizacemi

FARMÁŘSKÉ BEDÝNKY - jídlo pro duši

pestrá strava pro děti plná čerstvé, místní zeleniny a ovoce 

Mateřinka v obrazech


Rychlý kontakt do Mateřinky:

info@materinka-brno.cz

+ 420 602 218 710 


Naše oddělení Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno:

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z. s.

(1. patro)

IČ 07271654

přímý kontakt do MŠ Vrchlického pro rodiče, jejichž děti navštěvují Mateřinku

+ 420 732 255 373

Zdravé jesle s montessori programem DS Mateřinka

(přízemí)

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

IČ 22876430

přímý kontakt do Jeslí pro rodiče, jejichž děti navštěvují Mateřinku

+ 420 739 398 605


Naše oddělení na ulici Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno:

Zdravá školka s montessori programem DS Mateřinka II

(1. patro)

Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno

IČ 22876430

přímý kontakt do MŠ Jeřábkova pro rodiče, jejichž děti navštěvují Mateřinku

+ 420 737 015 939