MATEŘINKA BRNO A BŘECLAV

DOKUMENTY A FORMULÁŘE PRO RODIČE


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ A DS

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

III. DOKUMENTY A POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 NALEZNETE NA KONCI TÉTO STRÁNKY


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ

A. On - line formulář


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ

B. Formulář ke stažení k tisku


III. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

  • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
  • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.

III. DOKUMENTY A POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZMŠ MATEŘINKA BRNO

Nové děti už nepřijímáme, jsme plně obsazeni - ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, k zápisu je třeba stáhnout oba soubory: Přihlášku a Vyjádření o zdravotním stavu od lékaře/ u předškoláků Prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte. Vyplnit a spolu s kopii rodného listu donést do Mateřinky nebo zaslat poštou na naši adresu/ emailem nebo datovkou.

Harmonogram přijímacího řízení Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka pod MŠMT (děti 3 - 6 r.) se řídí nařízením ministerstva školství.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční́ se v termínu dle školského zákona, tedy v období́ května 2023, přesné rozmezí bude v dubnu 2023 zveřejněno.

  1. duben 2023 - Online výdej přihlášek (ke stažení v níže)
  2. květen 2023 - Příjem vyplněných přihlášek

k přijímacímu řízení je potřeba doložit:

A. vyplněnou přihlášku

B. řádné očkování dítěte podle zákona

- potvrzení od lékaře - týká se všech dětí kromě předškoláků.- Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení.

- Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

C. kopii rodného listu dítěte

Příjem vyplněných přihlášek:

  • datovou schránkou -  Identifikátor datové schránky ZMŠ Mateřinka: r9tysca
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail nestačí)
  • poštou - Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka, Vrchlického sad 4, 602 00 Brno 
  • případně osobně pondělí a středa 8:00 - 14:00 VŽDY VŠAK po dohodě na telefonu + 420 602 218 710 - asistentka ředitelky MŠ Michaela Kučerová

   4.    Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem a současně dostanete přidělené registrační číslo - květen 2023 - k přijímacímu řízení je potřeba doložit:

A. vyplněnou přihlášku

B. řádné očkování dítěte podle zákona

- potvrzení od lékaře - týká se všech dětí kromě předškoláků.- Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení.

- Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

C. kopii rodného listu dítěte

 5. Prohlídky školky s osobním pohovorem - duben - květen 2024

 6. Vyvěšení výsledků na webových stránkách  https://www.montessori-skolka-brno.cz/materinka-zdrava-montessori-skolka-vrchlickeho-sad-brno/ - květen 2024

 7. Vydávání rozhodnutí o nepřijetí - osobní převzetí - květen 2024 v čase 8:00 - 14:00

8. Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta) - květen 2024

KE STAŽENÍ - Dokumenty a formuláře pro rodiče k zápisu do MŠ

Přihláška dítěte do MŠ ke stažení: v dubnu 2024


MŠ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte pro přijetí do MŠ: v dubnu 2024


Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte: v dubnu 2024