MATEŘINKA BRNO

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM


DOKUMENTY A FORMULÁŘE PRO RODIČE


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ

II. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

III. DOKUMENTY A POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ

A. On - line formulář


I. ŽÁDOST/OMLUVENKA/UVOLNĚNÍ DÍTĚTE Z DOCHÁZKY DO MŠ

B. Formulář ke stažení k tisku


III. ŽÁDOST O ZMĚNU V DOCHÁZCE/ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA

 • ZMĚNA V DOCHÁZCE v případě, že se Vaše situace změní a potřebujete upravit docházku Vašeho dítěte v naší školce, je nutné minimálně JEDEN MĚSÍC PŘEDEM PŘED ZAHÁJENÍM ZMĚNĚNÉ DOCHÁZKY odeslat řádně vyplněnou Žádost o změnu v docházce dítěte. Př. Vaše dítě dochází do školky na 12 dní v měsíci celodenní program. Vy potřebujete, aby od ledna docházelo do školky na 8 dní v měsíci dopolední program. Nejpozději do konce listopadu odešlete řádně vyplněnou žádost. Žádost je třeba vyplnit při každé požadované změně. Nevztahuje se na pře-rezervování dní během měsíce. Změna v docházce Vašeho dítěte je platná, až po odsouhlasení změny ředitelkou centra a školky Mateřinky. Vyrozumění o vyjádření k Změně docházky obdržíte na Váš email do 10 pracovních dní od data podání žádosti. Důvodem zamítnutí žádosti může být obsazenost míst v MŠ nebo její pozdní podání.
 • ZRUŠENÍ REZERVACE MÍSTA - v případě, že potřebujete úplně zrušit rezervaci místa v Mateřince, je výpovědní lhůta 2 měsíce. Žádost je třeba zaslat minimálně 2 měsíce předem před požadovaný zrušením. Př. potřebuji zrušit místo od června. Dítě jde naposledy do Mateřinky v květnu. Žádost podávám nejpozději k poslednímu dni v březnu. Duben a květen běží výpovědní lhůta.

III. DOKUMENTY A POKYNY K ZÁPISU DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 UZAVŘEN. KAPACITA MŠ JE NAPLNĚNA.

Vážení rodiče, k zápisu je třeba stáhnout oba soubory: Přihlášku a Vyjádření o zdravotním stavu od lékaře. Vyplnit, donést do Mateřinky nebo zaslat poštou na naši adresu.

Harmonogram přijímacího řízení Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka pod MŠMT (děti 3 - 6 r.) se řídí nařízením ministerstva školství. To rozhodlo k 3.4.2020 následovně.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční́ se v termínu dle školského zákona, tedy v období́ od 2. května 2020 do 16. května 2020.

 1. Výdej přihlášek (ke stažení v níže) - 17. 4.- 15. 5.2020
 2. Příjem vyplněných přihlášek datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (obyčejný e-mail nestačí), poštou. V případně osobně po dohodě na telefonu 731 705 364.
 3. Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem a současně dostanete přidělené registrační číslo - od 2.5 do 16.5.2020  - k přijímacímu řízení je potřeba doložit:

  A. vyplněnou přihlášku

  B. řádné očkování dítěte podle zákona
  - potvrzení od lékaře - týká se všech dětí kromě předškoláků.
  - Potvrzení o očkování je nutným podkladem pro přijímací řízení. Bez tohoto dokladu musí ředitelka přerušit správní řízení a vyzvat zákonné zástupce k doložení.

  - Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

  C. rodný list dítěte

 4. Možnost prohlídky školky se prodlouží: do 22.5.2020
 5. Vyvěšení výsledků na webových stránkách https://www.montessori-skolka-brno.cz/materinka-zdrava-montessori-skolka-brno/  - 26. 5. 2020 v 16 hod.
 6. Vydávání rozhodnutí o nepřijetí (Rozhodnutí o přijetí může být vydáno na žádost zákonného zástupce dítěte ve stejném termínu.) - 27. -28 .5. 2020 čas po předchozí domluvě
 7. Odeslání rozhodnutí o nepřijetí (Česká pošta) - 29. 5. 2020

KE STAŽENÍ - Dokumenty a formuláře pro rodiče k zápisu do MŠ

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO MŠ:


MŠ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte pro přijetí do MŠ:


Rodiče předškoláků vyplní pouze prohlášení o zdravotním stavu dítěte: