DS Mateřinka III - zdravá školka s montessori programem

české prostředí obohacené o prvky ANJ, dětská skupina pro děti 2 - 6 r.

Břeclav

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší dětské skupiny ,,školky,, je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

 • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZALO SAMO
 • RESPEKT K JEDINEČNÉ OSOBNOSTI DÍTĚTE
 • CITLIVÁ ADAPATCE
 • ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S RODINOU
 • LASKAVÉ A ZDRAVÍ PODPORUJÍCÍ MONTESSORI PROSTŘEDÍ
 • ANGLIČTINA JAKO PŘIROZENÁ SOUČÁST DNE

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. S dlouholetou tradicí, již 12 let. Na cestě poznání jsme úspěšně provedli již přes 1000 dětí.

DS Mateřinka III, naše zdravá školka s montessori programem je zapsaná v registru dětských skupin a její provoz se spustil k 6.9.2023, jako naše ostatní Mateřinky bude v dětech vzbuzovat zvídavost a maximálně podporovat rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů bude vybízet k vlastnímu učení, samostatné činnosti a koncentraci při objevování světa.

Rodinné prostředí naší dětské skupiny je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

DS Mateřinka III sídlí v přízemí budovy (bývalý hotel Imos) naproti řeky Dyje. Součástí naší školky je přírodní a jedlá zahrada v objektu budovy. K dispozici jsou také parkovací místa pro rodiče. Třídy jsou navržené prostorné, velkorysé, vzdušné, plné světla a nabízí dostatek místa pro samostatnou i skupinovou práci, i pohyb - sportovní i relaxační aktivity.

Stravování dětí je zajištěno formou dovozu. Nabídku dodavatele stravy rozšiřujeme o pitný režim (filtrovaná voda přes filtrační konvici Brita, neslazené ovocné a bylinné čaje v BIO kvalitě od firmy Sonnentor), sezonní a lokální ovoce a zelenina Farmářské bedýnky / Rohlík eshop - stravovací bonus je hrazen ze školkovného.


Název projektu: DS Mateřinka III.

Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/23_049/0001708

Doba realizace projektu: 1.4.2023 až 31.8.2024

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_23_049 s názvem "Vybudování dětských skupin (1)".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Břeclav a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Břeclavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost plus.


PRŮVODCI NA CESTĚ POZNÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ ŠKOLCE

Mgr. Veronika Rylková 

- ředitelka a pedagog, hlavní garant vzdělávání dětí v DS Mateřinka III - zdravé školky s montessori programem v Břeclavi

ORGANIZACE ROKU A DOCHÁZKA DS MATEŘINKA III

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

- od 6.9.2023, PO - PÁ 7:30 - 17:00

- možnost docházky na celý měsíc nebo i v jednotlivé dny

- jsme otevřeni celý rok, včetně letních prázdnin


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí
 • 07:30 - 12:00 Dopolední pracovní část spolu s pobytem venku

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení v kruhu

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin

ODPOLEDNÍ TŘÍHODINOVÁ PRACOVNÍ ČÁST

 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:30 Odpolední pracovní část

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí provoz

Další informace noví zájemci - DS Mateřinka III

1. Kritéria přijetí dítěte do školky:

 • minimální dosažený věk v den nástupu 2 roky věku
 • dítě zvládá kratší odloučení od rodičů
 • řádné očkování
 • absolvování osobní schůzky
 • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
 • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

2. Nyní probíhá zápis dětí na nový školní rok 2023/2024.

3. Harmonogram přijímacího řízení:

 • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: do naplnění kapacity Mateřinky
 • Osobní schůzky - termín dle podaní přihlášky
 • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail

V případě přijetí:

 • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
 • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 4.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci.
 • V případě včasného zrušení rezervace, tzv. minimálně 2 měsíce před prvním dnem nástupu (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

Potřebujete další informace o naší dětské skupině - školce?

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

Mgr. Veronika Rylková - ředitelka 

+ 420 731 705 364

Online přihláška

DS MATEŘINKA III - zdravá školka s montessori programem Břeclav

Ceník školného DS Mateřinka III Břeclav

Ceník školného pro děti do 3 let - zvýhodněný režim - bez stravného (platný od 6.9.2023):

- zvýhodněnou cenu školkovného děti mohou čerpat ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku.Tzv. děti, které měly tři roky během 1.9 - 31.8 - mají nárok na snížené školkovné. Např. Anička měla tři roky v lednu 2022, tak zvýhodněné školkovné může čerpat až do 31.8.2022. Od 1.9. 2022 už platí ceník běžného školného.

měsíční

4720 

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

3766

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

2832

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

1888


Ceník školné pro děti ve věku po dosažení 3 let - zvýhodněný režim do 31.8.2024 bez stravného (platný od 6.9.2024):

měsíční

5760

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

4608

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

3456

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

2304


- příspěvěk na obnovu pomůcek: 1500,- 1 dítě/ pololetí Fond obnovy pomůcek.


Nový školní rok 2024/2025 - Ceník běžné školné pro děti ve věku PO DOSAŽENÍ 3 let - bez stravného (platný od 1.9.2024):

měsíční

11000 

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

9600 

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

7800 

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

5600

Nejme plátci DPH. Ceny jsou konečné.


Strava

Dovozce Bistro Čtyřlístek.

Stravné: 110, 5 -/ 1 dítě/ 1 den/ celodenní strava (svačina, oběd, svačina)

dopolední svačina: 26,-

oběd - polévka: 15,- + druhé jídlo: 43,50 = 58,5,-

odpolední svačina: 26,-

Důležité informace pro rodiče:
 • Školné a stravné se platí převodem na účet vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Podklady k platbě obdrží rodiče po přijetí do Mateřinky.
 • Poplatky za pobyt dítěte v MŠ/ dětské skupině, jsou platbou paušální a alikvotně se nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Vrácení poplatků za nepřítomnost dítěte není možné, vyjma následujících případů:

Možnost čerpání slev:

Uvedené slevy nebo vrácení poplatků za pobyt dítěte se však neuplatní v případech, kdy se na dítě vztahuje zákonný limit pro výši poplatku stanovených zákonem (tj. na dítě ve věku od 6 měsíců do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku). Slevy není možné kombinovat.

 1. z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte (nejméně 14 dnů trvající nemoc dítěte dle potvrzení lékaře) je rodič oprávněn uplatnit dvakrát v průběhu jednoho školního roku (září - srpen) slevu 10% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období, kdy dítě nedocházelo do MŠ/ dětské skupiny z důvodu takové nemoci;
 2. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (déle než 2 měsíce soustavné nepřítomnosti) je rodič oprávněn uplatnit jedenkrát v průběhu části školního roku - a to v měsících září - červen, slevu 25% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období této dlouhodobé nepřítomnosti (hradí se tedy 75% poplatku jako tzv. udržovací poplatek). Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce.
 3. z důvodu nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin - červenec a srpen je rodič dítě, jenž už dosáhlo třetího roku věku oprávněn uplatnit slevu 50% na poplatek za pobyt dítěte (hradí se tedy 50% poplatku z července i srpna jako tzv. udržovací poplatek). Rodiče dětí na nějž se vztahuje zákonný limit nemohou uplatnit tuto slevu, v případě nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin je rodič povinen platit školkovné v plné výši. Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce. Tímto ujednáním není nijak dotčena možnost čerpat slevu dle předchozí odrážky tohoto článku.

V případě, že se rodič uplatní tzv. udržovací poplatek, nemá nárok na čerpání jakýchkoliv náhrad v docházce.

Docházka v období letních prázdnin:

- se nahlašuje do 15.5. formou týdenních bloků

Další slevy:

 1. 5% sleva při předplacení školného na půl roku dopředu
 2. Sourozenecká sleva 10%
 • Rodiče si mohou na školné uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - více informací v článku https://www.finance.cz/506043-skolkovne/
 • Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací v rámci pololetního vyúčtování.

Cena školného zahrnuje:

 • v MŠ, DS II a DS III - vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyk a matematika, dále Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
 • v MŠ, DS II a DS III české prostředí s prvky anglického jazyka; lekce s rodilým mluvčím
 • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými průvodci a lektory s odpovídajícím vzděláním v oblasti pedagogiky a Montessori principů
 • v MŠ, DS II a DS III - příprava předškoláků
 • vedení diagnostiky a protfolií dětí
 • organizace Celodenních výletů, Školky v přírodě
 • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Výtvarné projekty, Vaření a pečení pro děti, ozdravné pobyty v Solné jeskyni, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
 • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
 • výtvarný materiál, hygienické potřeby s výjimkou plen; údržbu lůžkovin, ručníků a výtvarných zástěrek pro každé dítě,
 • materiál pro prostorovou tvorbu,
 • dárky dětem,
 • 2 x během školního roku osobní konzultace s pedagogem o prospěchu a vývoji dítěte,
 • pojištění dětí
 • příspěvěk na plavání dětí
 • péče a údržba zahrad

Cena školného nezahrnuje stravování.

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.

Důležité informace pro rodiče - školka

 • Reference aneb rodiče sdílí zkušenosti s Mateřinkou
 • Naše ocenění, úspěchy a spolupráce
 • Tipy Jak co nejlépe zvládnout vstup do školky >>>
 • Co si přinést do školky >>>
 • Online docházka >>>
 • Provozní řád DS Mateřinka III >>>
 • Zásady ochrany osobních údajů >>>