Angličtina pro děti 3,5 - 6 r. Brno

Hlavní cíl kroužku Angličtina pro děti je probudit v dětech chuť a zájem o studium cizího jazyka, kterým jim bude užitečný nejen ve škole, ale v každodenních činnostech po celý život. Znalost několika cizích jazyků, a zejména angličtiny, je vyžadována a neobejdeme se bez ní. Pro děti se náš kroužek Angličtiny stane zábavnou a naučnou branou do poznání světa.

Kroužek Angličtina pro nejmenší děti je vyučován zábavnou formou her, říkanek, písniček, divadla, tance a pohybových aktivit. V lekcích využíváme prvků prožitkového učení. Během výuky zapojujeme co nejvíce smyslů dítěte a propojení probíraného tématu s událostmi běžného dne. Výuka anglického jazyka se tak stává efektivnější a děti si lépe a rychleji osvojují slovní zásobu. Díky těmto metodám a logické návaznosti témat pozitivně motivujeme děti k přirozenému a snadnému osvojování cizího jazyka a chuti mluvit anglicky. Kroužek je určen pro děti 3,5 - 6 let.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O VÝUCE ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ? PROČ PRÁVĚ NÁŠ KROUŽEK ANJ PRO VAŠE DĚTI?

  • LOGICKÉ ROZLOŽENÍ TÉMAT V NÁVAZNOSTI NA ROČNÍ OBDOBÍ A VŠE CO SE KOLEM NÁS DĚJE - dítě má cizí jazyk ve spojení se situacemi, které zná a proto si jej daleko lépe a přirozeněji osvojuje
  • HRAVÉ A PESTRÉ LEKCE PLNÉ ZÁBAVY A POZNÁVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
  • NÁROZNÉ UKÁZKY, PRÁCE S OBRÁZKOVOU UČEBNICÍ, v níž se perfektně samo orientuje a je schopno samo si spolu s rodiči opakovat a cvičit angličtinu.
  • DÍTĚ PRACUJE S učebnicí Angličtina pro nejmenší - která ho vede na cestě poznání a kde může si přímo do učebnice doplňovat vše potřebné.
  • LEKTOR PO CELOU DOBU LEKCE S DĚTMI MLUVÍ ANGLICKY,
  • LEKTOR je na úrovní rodilého mluvčího.


UKÁZKOVÝ HARMONOGRAM LEKCE ANGLIČTINY PRO DĚTI

délka lekce 45 minut 

1. Přivítání, pozdravení, seznámení

forma písničky či říkanky 

2. Opakovaní látky z minulé lekce

Zpívání písničky, práce s pracovním sešitem, zopakovaní říkanek 

3. Uvedení nové látky

Čtení příběhu s obrázky, mini divadélko

4. Výuka nové látky

Obrázky, pracovní listy, písničky

5. Procvičovaní

Skupinové hry, pohybové aktivity, hra s obrázky, dětské mini divadélko

6. Zopakujeme látku z předcházejícich hodin

Zpíváme písničku, hrajeme hry

7. Rozloučení

Formou říkanky či písničky, diskuze

Lektorka:
Petra  Špirková, lektor Anglického jazyka Mateřinka Brno, která mnoho let pracovala a pracuje v zahraničí, zejména jako au-pair v Anglii a v gastru ve Španělsku. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi. Děti angličtinu s Lenkou zbožňují.

S sebou:

přezůvky

Místo konání:

Centrum Mateřinka Brno, Vrchlického sad 4 ( vedle parku Lužánky), 602 00 Brno

MŠ - 1. patro - zvonek Třída Primary

KDY:

středa 15:30 - 16:15

Cena:

I. pololetí, říjen 2017 - leden 2018: 1.500,- / 15 lekcí

II. pololetí, únor - květen 2018: 1.500,- / 15 lekcí

+ Učebnice: Angličtina pro děti - 106,-

I. pololetí, říjen 2018 - leden 2019: 1.500,- / 15 lekcí

II. pololetí, únor - květen 2019: 1.500,- / 15 lekcí

+ Učebnice: Angličtina pro děti - 106,-

- dítě si během kurzu s učebnicí pracuje, vypisuje si do ní. Po skončení kurzu dítěti učebnice zůstává.

V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na tel. 731 705 364

Min. počet zájemců: 4

Max. počet zájemců: 10

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Obchodní podmínky zájmových aktivit Centra Mateřinka Brno

Provozní řád centra Mateřinka Brno

Informace pro rodiče a členy zájmových aktivit


PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO ANGLIČTINY PRO DĚTI 3,5 - 6 R.

na školní rok září 2018 - červen 2019