Angličtina pro děti 3,5 - 6 r. Brno

PROBÍHÁ ZÁPIS DO DRUHÉHO POLOLETÍ

hlásí se děti z prvního pololetí i nově příchozí
děti z prvního pololetí mají přednostní právo
druhé pololetí začínáme od 20. 2. 2019

Hlavní cíl kroužku Angličtina pro děti je probudit v dětech chuť a zájem o studium cizího jazyka, kterým jim bude užitečný nejen ve škole, ale v každodenních činnostech po celý život. Znalost několika cizích jazyků, a zejména angličtiny, je vyžadována a neobejdeme se bez ní. Pro děti se náš kroužek Angličtiny stane zábavnou a naučnou branou do poznání světa.

Kroužek Angličtina pro nejmenší děti je vyučován zábavnou formou her, říkanek, písniček, divadla, tance a pohybových aktivit. V lekcích využíváme prvků prožitkového učení. Během výuky zapojujeme co nejvíce smyslů dítěte a propojení probíraného tématu s událostmi běžného dne. Výuka anglického jazyka se tak stává efektivnější a děti si lépe a rychleji osvojují slovní zásobu. Díky těmto metodám a logické návaznosti témat pozitivně motivujeme děti k přirozenému a snadnému osvojování cizího jazyka a chuti mluvit anglicky. Kroužek je určen pro děti 3,5 - 6 let.

Lekce vede zkušená lektorka z jazykové školy SMAJL.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O VÝUCE ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ? PROČ PRÁVĚ NÁŠ KROUŽEK ANJ PRO VAŠE DĚTI?

  • LOGICKÉ ROZLOŽENÍ TÉMAT V NÁVAZNOSTI NA ROČNÍ OBDOBÍ A VŠE CO SE KOLEM NÁS DĚJE - dítě má cizí jazyk ve spojení se situacemi, které zná a proto si jej daleko lépe a přirozeněji osvojuje
  • HRAVÉ A PESTRÉ LEKCE PLNÉ ZÁBAVY A POZNÁVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
  • NÁROZNÉ UKÁZKY, PRÁCE S OBRÁZKOVOU UČEBNICÍ, v níž se perfektně samo orientuje a je schopno samo si spolu s rodiči opakovat a cvičit angličtinu.
  • DÍTĚ PRACUJE S učebnicí Angličtina pro nejmenší - která ho vede na cestě poznání a kde může si přímo do učebnice doplňovat vše potřebné.
  • LEKTOR PO CELOU DOBU LEKCE S DĚTMI MLUVÍ ANGLICKY,
  • LEKTOR je na úrovní rodilého mluvčího.


UKÁZKOVÝ HARMONOGRAM LEKCE ANGLIČTINY PRO DĚTI

délka lekce 45 minut 

1. Přivítání, pozdravení, seznámení

forma písničky či říkanky 

2. Opakovaní látky z minulé lekce

Zpívání písničky, práce s pracovním sešitem, zopakovaní říkanek 

3. Uvedení nové látky

Čtení příběhu s obrázky, mini divadélko

4. Výuka nové látky

Obrázky, pracovní listy, písničky

5. Procvičovaní

Skupinové hry, pohybové aktivity, hra s obrázky, dětské mini divadélko

6. Zopakujeme látku z předcházejícich hodin

Zpíváme písničku, hrajeme hry

7. Rozloučení

Formou říkanky či písničky, diskuze

Lektorka: Kristýna - z Jazykové školy Smajl

S sebou:

přezůvky

Místo konání:

DS Mateřinka II - školka, Jeřábkova 5 ( vedle parku náměstí 28. října), 602 00 Brno

1. patro, zvoníte až u vchodu do školy v 1. patře

KDY:

začínáme druhé pololetí od 20. 2. 2019

středa 15:00 - 15:45

Kroužkovné:

I. pololetí, říjen 2018 - leden 2019: 1.500,- / 15 lekcí

(3., 17., 24., 31. 10, 7., 14., 21., 28. 11, 5., 12., 19. 12. 2018, 9., 16.,23. a 30. 1. 2019)

II. pololetí, únor - červen 2019: 1.500,- / 15 lekcí

(20., 27. 2, 6., 13., 20., 27. 3, 3., 10., 17., 24. 4, 15., 22., 29. 5, 5., 12. 6. 2019)


Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

V případě, že při první či druhé lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlých lekcí.

Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoilv náhradu.

V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na emailu: info@materinka-brno.cz

KROUŽEK SE OTEVÍRÁ:

Min. počet zájemců: 4

Max. počet zájemců: 8

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO ANGLIČTINY PRO DĚTI 3,5 - 6 R.

na školní rok 2018/2019