Angličtina pro děti

plně obsazen

Intenzivní výuka angličtiny pro děti věku 4 - 6 let podle konceptu Smart Start. Na základě balíku témat (colors, numbers, body, animals etc.) se děti učí nejprve rozpoznání klíčových slov, jejich výslovnost a použití v praktické konverzaci.

Lekce probíhá formou skupinové či kolektivní práce. Cílem kroužku je nemít ostych při mluvení a získat nadšení pro další jazyk :)

Minimální počet 6, maximální 10

PRO KOHO?

  • děti 4-6 let

KDY?

  • úterý 15:15-16:30 (sál Jeřábkova 5)

  • paní učitelka děti, docházející do Mateřinky na Vrchlického sadě vyzvedne a dojde s nimi do sálu na Jeřábkovu. Děti nedocházející do Mateřinek přicházejí přímo na Jeřábkovu a to o 5 minut před začátkem lekce.

KDE?

  • Zdravá školka s montessori programem Mateřinka, Jeřábkova 5 (1.patro), 602 00 Brno

KDO KROUŽEK POVEDE?

  • paní učitelka a zástupkyně Veronika Maierová z Mateřinky (třída Vrchlického sad). Studiu angličtiny se Veronika věnuje již 25let, 10let potom přímo výuce u předškolních dětí. Nejintenzivnější zkušenosti získala ročním denním pomaturitním studiem v jazykové škole A school, 6let každodenní komunikace v anglickém jazyce v cestovním ruchu a několika 3-12ti měsíčními pobyty v zahraničí.

KROUŽKOVNÉ

 plně obsazen, při otevření zápisu na další pololetí zveřejníme i kroužkovné

  • zahrnuje veškeré materiály potřebné k výuce

Kroužek je plně obsazen.

Další informace ke kroužkům:

  • kontakt na koordinátorku kroužků (paní zástupkyni): Veronika Maierová

e-mail: vzdelavani@materinka-brno.cz

tel.: +420 725 976 715

  • Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.
  • V případě, že při první lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlé lekce.
  • Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoliv náhradu.

KROUŽEK SE OTEVÍRÁ:

Min. počet zájemců: 6

Max. počet zájemců: 10