české prostředí rozšířené o prvky ANJ, dětská skupina pro děti 2 - 6 r.

Respektující, láskyplné a podnětné prostředí pro Vaše děti.

Připravený prostor podporující děti v rozvoji jejich samostatnosti, jedinečnosti a předpokladů pro život.

NOVÉ DĚTI NEPŘIJÍMÁME NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 - JSME PLNĚ OBSAZENI - PŘIJÍMÁME DĚTI DO POŘADNÍKU NÁHRADNÍKŮ

Více informací o školce a přihláška >>>


Název projektu: DS Mateřinka III.

Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/23_049/0001708

Doba realizace projektu: 1.4.2023 až 31.8.2024

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_23_049 s názvem "Vybudování dětských skupin (1)".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Břeclav a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Břeclavi a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 24 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost plus.