Pro rodiny a děti


MATEŘINKA BRNO

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PRO ŽIVOT S LÁSKOU, RESPEKTEM A ROZVOJEM

Ucelený systém péče a vzdělávání dětí od 1, 5 roku do 6 let, vycházející z Montessori pedagogiky a projektu Skutečně zdravá škola.

Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria Montessori