DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem

české prostředí, dětská skupina pro děti 1,5 - 3 r.

přízemí, Vrchlického sad 4, Brno

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti rády a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravené. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich jeslích (dětských skupinách)  naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň však logicky koresponduje a propojuje se se vzděláváním v našich školkách pro děti 3-6 let, které naplňují požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče mají příležitost, aby jejich děti pokračovaly ve stejném duchu vzdělávání a přístupu i v rámci mateřské školy.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.


DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem - dětská skupina pro děti od 1,5 r.


Děti mohou do dětské skupiny - Mateřinka docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, dopoledne 8:00 - 12:30 a nebo celý den 08:00 - 16:00. 

Prostředí a rozvojový program pro děti v našich jeslích je vhodný i pro děti od 1,5 roku, které potřebují odlišný přístup než děti od 3 let. Díky takto věkově smíšené skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími a staršími dětmi.

Dbáme na osvojení hygienický návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, odvykání z plen, základy etikety (pozdrav, poděkování, atd.) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména v oblasti hrubé a jemné motoriky, řeči a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí.

Řídíme se mottem "Pomoz mi, abych to dokázal sám", proto prostředí i aktivity připravujeme tak, aby děti mohly být co nejvíce samostatné ve všech oblastech.

Denní kapacita dětské skupiny: 8 dětí, vždy 2 průvodci ,,chůvy,,.


  Průvodci na cestě poznání dětí v naši dětské skupince

  Všichni naši průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti v péče, výchovy a vzdělávání mladších dětí a Montessori pedagogiky.

  Kateřina Krajíčková

  koordinátor oddělení a průvodce DS Mateřinka - jesle

  Harmonogram dne v naši dětské skupince

  8:00 - 8:30 příchod dětí, volná hra, výtvarné tvoření, zpívánky, učení hrou

  8:30 - 9:00 ranní uvítání v kroužku, básnička

  9:00 - 9:30 dopolední svačina, hygiena

  9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, pohádky, učení hrou)

  10:00 - 11:45 pobyt venku dle počasí

  11:45 - 12:00 hygiena

  12:00 - 12:30 oběd

  12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

  13:00 - 14:30 odpolední spánek/ odpočinek

  14:30 - 15:00 odpolední svačina

  15:00 - 16:00 odpolední výchovný blok, volná hra (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření)

  15:30 - 15:50 odchody dětí domů

  16:00 jesle uzavírají provoz


  Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se dle individuálních potřeb dětí

   Klidový režim během jídla

   Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro jejich přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a vlastní hrníčky.

   Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. Zkoušejí a nacvičují samostatné mazání pomazánek. Děti mají dostatek prostoru a času nejen na pochutnání si na svačině, ale i na její přípravu a úklid po ní. Stolování považujeme za rituál komunity.


   PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

   • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je zvídavé a rádo se učí a objevuje svět. Je samo schopné si instinkivně vybírat podněty z jeho blízkého okolí, které podorují jeho rozvoj. Pedagogovou úlohou je připravit pro dítě prostředí tak, aby v rámci svých možností a schopností mohlo samo objevovat svět. Dát mu čas, prostor, aby se mohlo rozvíjet intuitivně samo.
   • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - cílem je udělat vše proto, aby dítě mohlo svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti.ze světa, jenž je jeho součástí. Neznamá to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj.
   • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - kladen důraz na zapojení co nejvíce smyslů při aktivitách.        V činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové se snaží   a kladou důraz na celostní učení. Aby si děti vše prakticky vyzkoušely a učily se formou vlastního prožitku.
   • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jsou to období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
   • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti, rozhodují kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však vytýčené hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

   Plán výchovy a péče se skládá z měsíčních témat, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán, který je informuje o daném tématu, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.


    Natália Rusnačková

    průvodce DS Mateřinka - jesle


    Další informace noví zájemci

    1. Kritéria přijetí dítěte do jesliček: 

    • minimální dosažený věk v den nástupu 1,5 roku věku
    • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
    • řádné očkování
    • přijímáme děti na plenách
    • absolvování osobní schůzky s prohlídkou v Mateřince
    • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
    • přednostní výhodu má dítě, jenž jeho sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

    2. Obsazenost ve školním roce 2022/2023 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI. OD 14.11.2022 VYHLAŠUJEME STOP STAV PŘIJÍMÁNÍ I ZÁJMOVÝCH FORMULÁŘŮ, KAPACITA POŘADNÍKU NÁHRADNÍKŮ JE NAPLNĚNA. Prosím nezasílejte nám formulář. V případě uvolnění míst opětovně otevřeme možnost přihlašování se. Děkujeme za pochopení.  

    3. Harmonogram přijímacího řízení:


    PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

    Obsazenost ve školním roce 2023/2024 - PLNĚ OBSAZENO, NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI. OD 14.11.2022 VYHLAŠUJEME STOP STAV PŘIJÍMÁNÍ I ZÁJMOVÝCH FORMULÁŘŮ, KAPACITA POŘADNÍKU NÁHRADNÍKŮ JE NAPLNĚNA. Prosím nezasílejte nám formulář. V případě uvolnění míst opětovně otevřeme možnost přihlašování se. Děkujeme za pochopení.  

    Další informace noví zájemci

    Zápisová vlna leden - květen 

    • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na začátku ledna)
    • Osobní schůzky - květen
    • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

    V případě přijetí:

    • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
    • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. 
    • V případě včasného zrušení rezervace (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) pro školní rok září / červen do 30.6 a prázdniny červenec + srpen do 31.5  Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

    Potřebujete další informace o našich jesličkách? 

    Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

    Bc. Lucie Žižková - zástupkyně ředitelky

    vzdelavani@materinka-brno.cz

    + 420 725 976 715

    ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

    - slouží k vyjádření zájmu o místo a navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

    ZÁPIS POZASTAVEN Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY POŘADNÍKU NÁHRADNÍKŮ. PLATNOST OD 14.11.2022 DO ODVOLÁNÍ.

    Kontakt DS Mateřinka

    - pro rodiče, dětí, jenž navštěvují jesličky:  + 420 739 398 605

    Adresa:
    přízemí, Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

    Jak se k nám dostanete:

    • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
    • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.