DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem

české prostředí, dětská skupina pro děti 1,5 - 3 r.

přízemí, Vrchlického sad 4, Brno

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti spokojené a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné a vstřícné. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi naplňuje, baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich dětských skupinách naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň stojí na stejných principech a propojuje se se vzděláváním v našich školkách pro děti 3-6 let, které naplňují požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče tak mají příležitost, aby jejich děti pokračovaly ve stejném duchu vzdělávání a přístupu k dětem i v rámci mateřské školy.

V Mateřince se děti setkávají s podnětným a připraveným prostředím, které jim pomáhá plně rozvinout jejich osobní potenciál.


DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem - dětská skupina pro děti od 1,5 r.


Do dětské skupiny - Mateřinka mohou děti docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, dopoledne 8:00 - 12:30 a nebo i celý den 08:00 - 16:00. 

Denní kapacita dětské skupiny je 8 dětí, o děti vždy pečují dva plně kvalifikovaní průvodci

Prostředí a rozvojový program pro děti v našich jeslích je vhodný pro děti od 1,5 roku do 3, 5 let. Díky takto věkově smíšené (heterogenní) skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími nebo staršími dětmi. Řídíme se mottem "Pomoz mi, abych to dokázal sám", proto prostředí i aktivity připravujeme tak, aby mohly být děti co nejvíce samostatné ve všech oblastech

Dbáme na upevnění a posílení sebeobsluhy - osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, odvykání od plen, základy etikety (pozdrav, poděkování, apod.). 

Podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí (jemné i hrubé motoriky, řeči a sociálních dovedností).

  PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

  • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je přirozeně zvídavé, rádo se učí a objevuje svět. Dokáže si samo instinktivně vybírat podněty pro rozvoj ze svého okolí. Úlohou pedagoga je připravit bezpečné a připravené prostředí tak, aby v rámci svých možností mohlo dítě toto objevování samo intuitivně započít a realizovat.
  • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - schopnost postarat se o sebe v rámci svého maxima, zdolávat každý den malé překážky, posouvat se dál a posilovat tím své sebevědomí i sebehodnotu. Objevovat své možnosti, posilovat odolnost a osobnostně růst. 
  • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - v činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové kladou důraz na celostní učení - děti si mohou vše prakticky vyzkoušet a učit se formou vlastního prožitku skrze všechny své smysly.
  • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jedná se období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
  • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti rozhodují, kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však dané hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

  Plán výchovy a péče se skládá z témat, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. 


   Průvodci na cestě poznání dětí v naši dětské skupince

   Všichni průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti péče, výchovy, vzdělávání a Montessori pedagogiky.

   Natália Rusnačková

   průvodce a učitelka DS Mateřinka - jesle

   Kateřina Krajíčková

   koordinátor oddělení a průvodce DS Mateřinka - jesle


   Harmonogram dne v naši dětské skupince

   8:00 - 8:30 příchod dětí

   8:30 - 9:00 výtvarné tvoření, Montessori aktivity

   9:00 - 9:30 dopolední průběžná svačina, hygiena

   9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, říkanky, pečení aj.)

   10:00 - 11:45 hygiena, oblékání, pobyt venku (dle počasí)

   11:45 - 12:00 hygiena

   12:00 - 12:30 oběd

   12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

   13:00 - 14:30 odpolední spánek/odpočinek

   14:30 - 15:00 odpolední průběžná svačina

   15:00 - 16:00 odpolední výchovný blok, Montessori aktivity

   15:30 - 15:50 odchody dětí domů

   16:00 jesle uzavírají provoz

   Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se individuálním potřebám dětí

    Průběžná svačina v našich jesličkách

    Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a vlastní hrníčky. Následně mají děti možnost ochutnávky a zjištění, zda jim nabízené potraviny chutnají. Pokud ano děti si dle vlastní libosti vezmou, co jim chutná. Ovoce a zeleninu si děti krájí samy, zkouší si samy namazat pečivo máslem či pomazánkou. Svačina probíhá v klidu, bez jakékoli časové tísně. 

    Další informace noví zájemci

    1. Kritéria přijetí dítěte do jesliček: 

    • minimální dosažený věk v den nástupu 1,5 roku věku
    • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
    • řádné očkování
    • přijímáme děti na plenách
    • absolvování osobní schůzky s prohlídkou v Mateřince
    • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
    • přednostní výhodu má dítě, jehož sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku 

    Obsazenost ve školním roce 2023/2024 - PLNĚ OBSAZENO, AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI. 

    ŠKOLNÍ ROK 2024/2025  

    Zápisová vlna leden - květen 

    Další informace noví zájemci

    • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na našich webových stránkách níže - Zájmový formulář)
    • Osobní schůzky - duben, květen
    • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

    V případě přijetí:

    • VÁM NA EMAIL DORAZÍ TAKÉ BALÍČEK DOKUMENTŮ, KTERÉ JE PŘED NÁSTUPEM TŘEBA POTVRDIT (potvrzení od lékaře, monitorovací list, a další dokumenty, které požaduje EU)
    • V případě přijetí je třeba uhradit rezervační poplatek 4.000,- , aby byla rezervace místa platná. Informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného. V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci.
    • V případě včasného zrušení rezervace, tzv. minimálně 2 měsíce před prvním dnem nástupu (zašlete na náš email: info@materinka-brno.cz požadavek na zrušení rezervace místa) Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.


    Potřebujete další informace o našich jesličkách?

    Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

    Veronika Maierová - zástupkyně ředitelky

    vzdelavani@materinka-brno.cz

    + 420 725 976 715

    ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

    V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025, NAŠE KAPACITY JSOU NAPLNĚNY.

    - slouží k vyjádření zájmu o místo a navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

    Ceník školní rok 2024/2025

    1.9.2024 - 31.8.2025

    Ceník školného pro děti do 3 let - zvýhodněný režim - bez stravného:

    - zvýhodněnou cenu školkovného děti mohou čerpat ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku.Tzv. děti, které měly tři roky během 1.9 - 31.8 - mají nárok na snížené školkovné. Např. Anička měla tři roky v lednu 2022, tak zvýhodněné školkovné může čerpat až do 31.8.2022. Od 1.9. 2022 (nového školního roku) už platí ceník běžného školného.

    - školné zvýhodněný režim se odvíjí dle MPSV.

    5060 Kč - měsíční

    1300 Kč - příspěvek na spotřební, výtvarný a hygienický materiál (65,-/1 den)

    4048 Kč - 4 dny v týdnu - 16 dní v měsíci

    1040 Kč - příspěvek na spotřební, výtvarný a hygienický materiál (65,-/1 den)

    3036 Kč - 3 dny v týdnu - 12 dní v měsíci

    780 Kč - příspěvek na spotřební, výtvarný a hygienický materiál (65,-/1 den)

    2024 Kč - 2 dny v týdnu - 8 dní v měsíci

    520 Kč - příspěvek na spotřební, výtvarný a hygienický materiál (65,-/1 den)


    Strava

    Dovozce Vitalité zdravý restaurant

    Stravné: 105 -/ 1 dítě/ 1 den/ celodenní strava (svačina, oběd, svačina)

    svačina: 20,-

    oběd normal/ vegetarián - 65,-

    Bezlepkovou a bezmléčnou stravu náš dodavatel nenabízí, možné je objednávat dietu vegetariánskou formu.

    Důležité informace pro rodiče:

    • Školné a stravné se platí převodem na účet vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Podklady k platbě obdrží rodiče po přijetí do Mateřinky.
    • Poplatky za pobyt dítěte v MŠ/ dětské skupině, jsou platbou paušální a alikvotně se nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Vrácení poplatků za nepřítomnost dítěte není možné, vyjma následujících případů:

    Možnost čerpání slev:

    Uvedené slevy nebo vrácení poplatků za pobyt dítěte se však neuplatní v případech, kdy se na dítě vztahuje zákonný limit pro výši poplatku stanovených zákonem (tj. na dítě ve věku od 6 měsíců do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku). Slevy není možné kombinovat.

    1. z důvodu dlouhodobé nemoci dítěte (nejméně 14 dnů trvající nemoc dítěte dle potvrzení lékaře) je rodič oprávněn uplatnit dvakrát v průběhu jednoho školního roku (září - srpen) slevu 10% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období, kdy dítě nedocházelo do MŠ/ dětské skupiny z důvodu takové nemoci;
    2. z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti dítěte (déle než 2 měsíce soustavné nepřítomnosti) je rodič oprávněn uplatnit jedenkrát v průběhu části školního roku - a to v měsících září - červen, slevu 25% na poplatek za pobyt dítěte, a to výhradně za období této dlouhodobé nepřítomnosti (hradí se tedy 75% poplatku jako tzv. udržovací poplatek). Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce.
    3. z důvodu nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin - červenec a srpen je rodič dítě, jenž už dosáhlo třetího roku věku oprávněn uplatnit slevu 50% na poplatek za pobyt dítěte (hradí se tedy 50% poplatku z července i srpna jako tzv. udržovací poplatek). Rodiče dětí na nějž se vztahuje zákonný limit nemohou uplatnit tuto slevu, v případě nepřítomnosti dítěte v období letních prázdnin je rodič povinen platit školkovné v plné výši. Po toto období je stále dítěti blokováno místo v MŠ/ dětské skupině a je oprávněno následně znovu nastoupit k dohodnuté docházce. Tímto ujednáním není nijak dotčena možnost čerpat slevu dle předchozí odrážky tohoto článku.

    V případě, že se rodič uplatní tzv. udržovací poplatek, nemá nárok na čerpání jakýchkoliv náhrad v docházce.

    Docházka v období letních prázdnin:

    - se nahlašuje do 30.4 formou týdenních bloků

    Další slevy:

    1. 5% sleva při předplacení školného na půl roku dopředu
    2. Sourozenecká sleva 10%

    • Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací v rámci pololetního vyúčtování.

    Cena školného zahrnuje:

    • v MŠ, DS II a DS III - vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyk a matematika, dále Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
    • v MŠ, DS II a DS III - české prostředí s prvky anglického jazyka
    • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými průvodci a lektory s odpovídajícím vzděláním v oblasti pedagogiky a Montessori principů
    • v MŠ, DS II a DS III - příprava předškoláků
    • vedení diagnostiky a protfolií dětí
    • organizace Celodenních výletů, Školky v přírodě
    • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Výtvarné projekty, Vaření a pečení pro děti, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
    • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
    • pojištění dětí
    • péče a údržba zahrad

    Příspěvek na spotřební, výtvarný a hygienický materiál zahrnuje (hradí se u zvýhodněného režimu, v běžném školném je materiál v ceně zahrnut):

    • bylinné a ovocné čaje v BIO kvalitě Sonnentor, náplně do filtrační konvice Brita
    • ovoce a zelenina nad rámec stravování
    • suroviny na vaření a pečení s dětmi
    • výtvarný materiál, také na prostorovou tvorbu, senzory play
    • tisk materiálů, pracovních listů
    • hygienické potřeby s výjimkou plen, papírové ručníky, ekologické a šetrné mýdlo
    • dárky dětem
    • péče a údržba zahrady

    Cena školného nezahrnuje stravování.

    Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

    Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.


    KAM ZA NÁMI

    DS Mateřinka

    - pro rodiče, dětí, jenž navštěvují jesličky:  + 420 739 398 605

    Adresa:
    přízemí, Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

    Jak se k nám dostanete:

    • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
    • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.