DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem

české prostředí, dětská skupina pro děti 1,5 - 3 r.

přízemí, Vrchlického sad 4, Brno

Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka je respektující a láskyplné prostředí, kde jsou děti spokojené a naučí se mnoho užitečného. Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné a vstřícné. Děti vzdělávají trpěliví a zkušení průvodci, které práce s dětmi naplňuje, baví a je pro ně radostí.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou a jeslemi s Montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a projektu Skutečně Zdravá škola. Jsme součástí mezinárodních projektů. Vzdělávání v našich dětských skupinách naplňuje požadavky na péči a vzdělávání dětí dle zákona o Dětských skupinách. Zároveň stojí na stejných principech a propojuje se se vzděláváním v našich školkách pro děti 3-6 let, které naplňují požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rodiče tak mají příležitost, aby jejich děti pokračovaly ve stejném duchu vzdělávání a přístupu k dětem i v rámci mateřské školy.

V Mateřince se děti setkávají s podnětným a připraveným prostředím, které jim pomáhá plně rozvinout jejich osobní potenciál.


DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem - dětská skupina pro děti od 1,5 r.


Do dětské skupiny - Mateřinka mohou děti docházet na celý týden nebo jen ve vybrané dny, dopoledne 8:00 - 12:30 a nebo i celý den 08:00 - 16:00. 

Denní kapacita dětské skupiny je 8 dětí, o děti vždy pečují dva plně kvalifikovaní průvodci

Prostředí a rozvojový program pro děti v našich jeslích je vhodný pro děti od 1,5 roku do 3let. Díky takto věkově smíšené (heterogenní) skupince kopírujeme reálný model společnosti. Děti se učí komunikovat a spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s mladšími nebo staršími dětmi. Řídíme se mottem "Pomoz mi, abych to dokázal sám", proto prostředí i aktivity připravujeme tak, aby mohly být děti co nejvíce samostatné ve všech oblastech

Dbáme na upevnění a posílení sebeobsluhy - osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, odvykání od plen, základy etikety (pozdrav, poděkování, apod.). 

Podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte a nabízíme dostatek podnětů k podpoře všestranného rozvoje dětí (jemné i hrubé motoriky, řeči a sociálních dovedností).


  Průvodci na cestě poznání dětí v naši dětské skupince

  Všichni průvodci v Mateřinkách mají odpovídající vzdělání v oblasti péče, výchovy, vzdělávání a Montessori pedagogiky.

  Kateřina Krajíčková

  koordinátor oddělení a průvodce DS Mateřinka - jesle

  Harmonogram dne v naši dětské skupince

  8:00 - 8:30 příchod dětí

  8:30 - 9:00 výtvarné tvoření, Montessori aktivity

  9:00 - 9:30 dopolední průběžná svačina, hygiena

  9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, říkanky, pečení aj.)

  10:00 - 11:45 hygiena, oblékání, pobyt venku (dle počasí)

  11:45 - 12:00 hygiena

  12:00 - 12:30 oběd

  12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

  13:00 - 14:30 odpolední spánek/odpočinek

  14:30 - 15:00 odpolední průběžná svačina

  15:00 - 16:00 odpolední výchovný blok, Montessori aktivity

  15:30 - 15:50 odchody dětí domů

  16:00 jesle uzavírají provoz

  Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se individuálním potřebám dětí

   Průběžná svačina v našich jesličkách

   Průvodce dětem nachystá vše potřebné pro přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky a vlastní hrníčky. Následně mají děti možnost ochutnávky a zjištění, zda jim nabízené potraviny chutnají. Pokud ano děti si dle vlastní libosti vezmou, co jim chutná. Ovoce a zeleninu si děti krájí samy, zkouší si samy namazat pečivo máslem či pomazánkou. Svačina probíhá v klidu, bez jakékoli časové tísně. 


   PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY V PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE NAŠICH SKUPIN MATEŘINKA 

   • DÍTĚ JE TVŮRCEM SEBE SAMA - každé dítě je přirozeně zvídavé, rádo se učí a objevuje svět. Dokáže si samo instinktivně vybírat podněty pro rozvoj ze svého okolí. Úlohou pedagoga je připravit bezpečné a připravené prostředí tak, aby v rámci svých možností mohlo dítě toto objevování samo intuitivně započít a realizovat.
   • POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM - schopnost postarat se o sebe v rámci svého maxima, zdolávat každý den malé překážky, posouvat se dál a posilovat tím své sebevědomí i sebehodnotu. Objevovat své možnosti, posilovat odolnost a osobnostně růst. 
   • RUKA JE NÁSTROJEM DUCHA - v činnostech by měla být vždy zapojena oblast fyzická i psychická. Naši pedagogové kladou důraz na celostní učení - děti si mohou vše prakticky vyzkoušet a učit se formou vlastního prožitku skrze všechny své smysly.
   • RESPEKTOVÁNÍ SENZITIVNÍCH OBDOBÍ DÍTĚTE - jedná se období přirozeného vývoje, kdy je dítě připravené osvojit si určité vědomosti a dovednosti.
   • SVOBODNÁ VOLBA PRÁCE - děti rozhodují, kdy a s jakými pomůckami budou pracovat. Tato svoboda má však dané hranice, které dítěti ukazují bezpečné poznávání světa.

   Plán výchovy a péče se skládá z témat, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. 


    Natália Rusnačková

    průvodce DS Mateřinka - jesle


    Další informace noví zájemci

    1. Kritéria přijetí dítěte do jesliček: 

    • minimální dosažený věk v den nástupu 1,5 roku věku
    • dítě zvládá krátké odloučení od rodičů
    • řádné očkování
    • přijímáme děti na plenách
    • absolvování osobní schůzky s prohlídkou v Mateřince
    • zájem o Montessori pedagogiku a Respektující přístup, souznění s filozofií Mateřinky
    • přednostní výhodu má dítě, jehož sourozenec navštěvuje nebo navštěvoval Mateřinku

    Obsazenost ve školním roce 2023/2024 - PLNĚ OBSAZENO, AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI.   


    ŠKOLNÍ ROK 2024/2025  

    Další informace noví zájemci

    Zápisová vlna leden - květen 

    • Příjem a sběr ON - LINE přihlášek: od ledna do dubna (online přihláška je zpřístupněna na našich webových stránkách níže - Zájmový formulář)
    • Osobní schůzky - duben, květen
    • Zaslání výsledků přijímacího řízení na Váš e-mail: konec května

    V případě přijetí:

    • obdržíte emailem SOUBOR DOKUMENTŮ, které je před nástupem nutno potvrdit  (potvrzení od lékaře, monitorovací list, aj.)
    • je třeba uhradit rezervační poplatek 2.000,- , po jehož úhradě je rezervace místa platná. (informace k platbě obdržíte na váš email spolu s vyrozuměním o přijetí. Rezervační poplatek Vám bude odečten od adaptačního režimu či školkovného). V případě neuhrazení rezervačního poplatku včas bude místo automaticky postoupeno dalšímu zájemci. 
    • V případě včasného zrušení rezervace (emailem: info@materinka-brno.cz) pro následující školní rok do 30.6, pro prázdniny červenec + srpen do 31.5. Vám bude rezervační poplatek vrácen. V případě pozdního zrušení rezervační poplatek propadá.

    Potřebujete další informace o našich jesličkách? 

    Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a zodpovíme Vaše dotazy.

    Veronika Maierová - zástupkyně ředitelky

    vzdelavani@materinka-brno.cz

    + 420 725 976 715

    ZÁJMOVÝ FORMULÁŘ PRO NOVÉ UCHAZEČE

    - slouží k vyjádření zájmu o místo a navázání kontaktu rodičů s Mateřinkou před zahájením zápisové vlny.

    V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ ZÁJEMCE NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025, NAŠE KAPACITY JSOU NAPLNĚNY.

    Kontakt DS Mateřinka

    - pro rodiče, dětí, jenž navštěvují jesličky:  + 420 739 398 605

    Adresa:
    přízemí, Vrchlického sad 1894/4, Brno 602 00

    Jak se k nám dostanete:

    • MHD - Tram 6, 1 - zastávka Antonínská / Tram 5, Bus 67 - zastávka Nám. 28. října
    • PARKOVÁNÍ U MATEŘINEK - v okolí Mateřinek se nachází modrá zóna s povoleným vjezdem návštěvníků a jejich parkování. Je možné využít 1 hodinu zdarma pro jeden automobil (SPZ) na den. Je třeba vždy zaregistrovat vaši SPZ na parkovacím automatu (nejbližší všem Mateřinkám se nachází naproti vchodu do parku Nám.28.října) nebo online na webových stránkách: https://www.parkovanivbrne.cz. Zde najdete další potřebné informace k parkování.