Prázdninová Mateřinka

12. 7 - 20. 8. 2021 

Na prázdniny jsme pro děti (jesličky 1,5 - 3 r. a MŠ 3 - 6 r.) připravili zábavný a zážitkový program.  Budeme si užívat venkovních aktivit, výletů, naučných lesních stezek a pikniků. Budeme sportovat,  tvořit, zpívat a tancovat. O prázdninách se spolu radovat :) 

Podrobný plán aktivit rodiče obdrží dopředu na email.

Aktivity a výlety jsou přizpůsobovány dle věku dětí, jejich potřeb a možností.

Cena docházky do prázdninové Mateřinky se řídí aktuálním ceníkem pro MŠ a DS - jesle. V rámci prázdnin jsou možné různé kombinace docházky, řešíme s každým rodičem individuálně.

Program pro děti 1,5 - 3 r. - Jesle: PO - PÁ dopolední 7:30 - 12:30 nebo celodenní 7:30 - 16:30.

Program pro děti 3 - 6 r. - Školky - PO - PÁ celodenní 7:30 - 17:00 (děti, je možné vyzvedávat po obědě, ale částka za den se nekrátí z důvodu vyzvednutí po obědě).

Online přihláška na prázdniny 2021

Zápis do prázdninové Mateřinky :

- sběr přihlášek od 12. 5. 2021

- do 21.5.2021 přednostní zápis pro děti, které již navštěvují Mateřinky

- ostatní zájemci obdrží 31. 5. 2021 odpověď, zdali je možné jejich děti na prázdniny v požadovaných termínech přijmout (přijetí do prázdninových Mateřinek se odvíjí zejména od uvolněných míst).

Požadavky pro přijetí noví zájemci:

- řádné očkování

- dobrý zdravotní stav

- děti, zvládají odloučení od rodičů

Online přihláška PRÁZDNINOVÁ MATEŘINKA 2021

Zarezervujte si místo včas. Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem.