Prázdninová Mateřinka

11. 7 - 19. 8. 2022 

plně obsazeno

Na prázdniny jsme pro děti zábavný a zážitkový program.  Budeme si užívat venkovních aktivit, výletů, naučných lesních stezek a pikniků. Budeme sportovat,  tvořit, zpívat a tancovat. O prázdninách se spolu radovat :) 

Podrobný plán aktivit rodiče obdrží dopředu na email.

Aktivity a výlety jsou přizpůsobovány dle věku dětí, jejich potřeb a možností.

Cena docházky do prázdninové Mateřinky se řídí aktuálním ceníkem (na základě Vámi nahlášeného počtu dnů Vám vypočítáme z našeho ceníku prázdninové školné). Na prázdninovou docházku je možné čerpat 5% slevu na druhé dítě (sourozence). Prázdninové školné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné požadovat náhradu, v případě včasného odhlášení se vrací pouze poplatek za stravné.

V rámci prázdnin jsou možné různé kombinace docházky (minimální docházka je jeden týden), řešíme s každým rodičem individuálně.

PO - PÁ celodenní 7:30 - 16:30 (děti, je možné vyzvedávat po obědě, ale částka za den se nekrátí z důvodu vyzvednutí po obědě).

Online přihláška na prázdniny 2022

PLNĚ OBSAZENO - nyní již není možné děti přihlašovat

Zápis do prázdninové Mateřinky :

Požadavky pro přijetí zájemci na prázdninový program:

- dobrý zdravotní stav a možnost navštěvovat kolektiv MŠ a dětské skupiny

- děti, zvládají odloučení od rodičů

- jsou zvyklé a již někam během školního roku docházely (MŠ, dětská skupina, lesní klub, apod.)

- jsou samostatné ve stravování, hygieně, oblékání

Online přihláška PRÁZDNINOVÁ MATEŘINKA 2022

 V rámci přihlášky je možné zapsat více dětí. Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem.