PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA MATEŘINKA 2023

,, Z POHÁDKY DO POHÁDKY,,

příměstské tábory pro děti 4 - 6 r.

NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JE MOŽNÉ OD 5.6 DĚTI HLÁSIT I NA JEDNOTLIVÉ DNY 

1. turnus: 17.7 - 21.7

2. turnus: 31.7 - 4.8

3. turnus: 14.8 - 18.8

Na prázdniny jsme pro děti připravili zábavný a zážitkový program.  Budeme si užívat venkovních aktivit, výletů, naučných lesních stezek a pikniků. Budeme sportovat, tvořit, zpívat a tancovat. O prázdninách se spolu radovat :) 


Prázdninová školka - turnusy příměstských táborů pro děti jsou sestaveny tak, že každý týden děti zažijí spoustu pestré zábavy, sportovních a venkovních aktivit, výtvarného tvoření. Každý malý prázdninový dobrodruh si přijde na své.

Příměstské tábory pořádáme pro děti, jenž během školního roku nenavštěvují Mateřinku.

Organizační info:

- pro děti 4 - 6 r. (dle individuální domluvy je možné přijmout dítě od 3,5 r.)

Kdy: PO - PÁ celodenní 8:00 - 17:00

Malý kolektiv, kvalifikovaní lektoři s pedagogickým vzděláním, zázemí školky - plně uzpůsobené této věkové kategorii, vlastní zahrada, vedle školky největší městský park Lužánky.

Podrobný plán aktivit rodiče obdrží dopředu na email. Aktivity a výlety jsou přizpůsobovány dle věku dětí, jejich potřeb a možností.

Stravování dětí je zajištěno našim dodavatelem Vitalité zdravý restaurant (více o stravování zde). Dle potřeby dětí jsou možné dietní obědy (bezmléčný/belepek) dietní svačiny si děti nosí.

Minimální počet dětí: 6

Maximální počet dětí: 12

Kde: MŠ Mateřinka, Jeřábkova 5, Brno - střed (vedle parku Lužánky)

Cena příměstského tábora 

- celotýdenní docházka:

táborné: 3100,- / 1 dítě (620,-/ 1 dítě celý den 8-17 hod. bez stravy)

- cena obsahuje celotýdenní program vedený kvalifikovanými lektory, pitný režim (filtrovaná voda a neslazené čaje v BIO kvalitě od Sonnentor), výtvarný a další materiály na tvoření, závěrečný celodenní výlet.

Bonusy:

- v případě nahlášení sourozenců na stejný turnus je možné čerpat slevu 5 % na mladší dítě.

- při přihlášení dítěte na více turnusu je možné na další turnus čerpat slevu 5 %

Slevy není možné kombinovat.

Pozn: Prázdninové školné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné požadovat náhradu, v případě včasného odhlášení se vrací pouze poplatek za stravné. Děti, je možné vyzvedávat po obědě, ale částka za den se nekrátí z důvodu vyzvednutí po obědě.

- OD 5.6 JE MOŽNÉ SE NAHLÁSIT I NA JEDNOTLIVÉ DNY

CENA ZA JEDEN DEN - 720,- (bez stravy)

Strava: 

- 100,-/ 1 dítě/ 1 den (celodenní strava normal - 2 x svačina a oběd)


- možnost diety bezmléčná/bezlepek - oběd 73,-/ 1 dítě/1 den (v dietním režimu s děti přinášejí své svačiny)

Online přihláška na prázdniny 2023

Zápis do prázdninové Mateřinky :

Požadavky pro přijetí zájemci na prázdninový program:

- dobrý zdravotní stav a možnost navštěvovat kolektiv MŠ a dětské skupiny

- děti, zvládají odloučení od rodičů

- jsou zvyklé a již někam během školního roku docházely (MŠ, dětská skupina, lesní klub, apod.)

- jsou samostatné ve stravování, hygieně, oblékání

Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail v přihlášce a zašleme Vám všechny potřebné informace, dokumenty a pokyny k platbě. Rezervace místa je platná po uhrazení poplatku za příměstský tábor. 


Online přihláška PRÁZDNINOVÁ MATEŘINKA 2023

 V rámci přihlášky je možné zapsat více dětí. Přijetí přihlášky vám potvrdíme e-mailem.