Ceník školného

Zdravá školka s montessori programem Mateřinka | Dětské skupiny s montessori programem Mateřinka

DS MATEŘINKA - zdravé jesle s montessori programem pro děti od 1,5 

české prostředí obohacené o prvky ANJ, Vrchlického sad 4, Brno

 • možnost docházky do celodenního nebo půldenního programu, na celý týden nebo jen ve vybrané dny

Ceník služeb pro děti - zvýhodněný režim - bez stravného:

PLATNÝ od 1.3.2022 do 31.8.2022

- zvýhodněnou cenu školkovného děti mohou čerpat ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku. Tzv. děti, které měly tři roku během 1.9.-31.8 - mají nárok na snížené školkovné. Např. Anička měla tři roky v lednu 2022, tak zvýhodněné školkovné může čerpat až do 31.8.2022. Od 1.9. 2022 už platí ceník běžného školného.

Typ docházky

Celodenní i dopolední

Cena Den/ Měsíc

měsíční

200,-/ 4000,- Kč

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

200,-/ 3200,- Kč

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

200,-/ 2400,- Kč

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

200,-/ 1600,- Kč

Ceník školné pro děti ve věku po 31. 8 po dosažení 3 let.

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 16.30

Cena Den/ Měsíc

měsíční

425,-/ 8500,- Kč

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

475,-/ 7600,- Kč

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

525,-/ 6300,- Kč

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

600,-/ 4800,- Kč

Typ docházky

Půldenní program 7.30 - 12.30

Cena Den/ Měsíc

měsíční

355,-/ 7100,- Kč

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

388,-/ 6208,- Kč

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

450,-/ 5400,- Kč

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

513,-/ 4104,- Kč

DS Mateřinka II - zdravá školka s montessori programem pro děti 3 - 6 r.

české prostředí s každodenní výukou ANJ, Jeřábkova 5, Brno

 • ve školním roce 2021/2022, tzv. do 31.8.2021, možnost docházky celodenní program, na celý měsíc nebo jen ve vybrané dny - v případě volné kapacity je možné využít sdílených míst.
 • od 1.září 2022, tedy od školního roku 2022/2023 možnost docházky celodenní a měsíční docházky. Od tohoto školního roku z důvodu přestupu pod MŠMT již nebudeme nabízet sdílená místa pro docházku jen ve vybrané dny.

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

měsíční

425,-/ 8500,- Kč

4 dny v týdnu (16 dní v měsíci)

475,-/ 7600,- Kč

3 dny v týdnu (12 dní v měsíci)

525,-/ 6300,- Kč

2 dny v týdnu (8 dní v měsíci)

600,-/ 4800,- Kč

ZMŠ MATEŘINKA - zdravá mateřská škola s montessori programem pro děti 3 - 6 r.

české prostředí s každodenní výukou ANJ, Vrchlického sad 4, Brno

 • od školního roku 2021/2022 možnost celodenní a měsíční docházky. Nenabízíme sdílená místa pro docházku na vybrané dny v týdnu.

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

měsíční

425,-/ 8500,- Kč


PLATNOST OD 1. 9. 2021

Mgr. Veronika Rylková

ředitelka Mateřinka Brno

Důležité informace pro rodiče:

 • Školné a stravné se platí převodem na účet vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Podklady k platbě obdrží rodiče po přijetí do Mateřinky.
 • Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve školce/dětské skupině. Školkovné je paušální platba. V případě, kdy dítě není přítomno ve školce/dětské skupině z důvodu nemoci trvající déle jak 3 týdny vkuse, nabízíme rodičům slevu 10% ze školkovného na následující měsíc. Tuto možnost mohou čerpat rodiče pouze 2 x během aktuálního školního roku a je třeba při požadavku uplatnění slevy donést potvrzení od lékaře.
 • Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací v rámci pololetního vyúčtování.
 • Rodiče si mohou na školné uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení - více informací v článku https://www.finance.cz/506043-skolkovne/ 
 • PROVOZNÍ ŘÁD MŠ MATEŘINKA k nastudování zde...
 • VNITŘNÍ PRAVIDLA DS MATEŘINKA k nastudování zde...
 • PROVOZNÍ ŘÁD DS MATEŘINKA II k nastudování zde...
 • Podmínky přihlašování a odhlašování Online - docházka nastudování zde...


Cena školného zahrnuje:

 • v MŠ a DS II - vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyk a matematika, dále Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
 • v MŠ a DS II - česko - anglické prostředí (anglicky mluvící pedagog a česky mluvící pedagog, rodilý mluvčí)
 • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými průvodci a lektory s certifikáty,
 • v MŠ a DS II - předškolní pedagogové se vzděláním: Montessori pedagogiky v úrovni národní a mezinárodní (AMI)
 • malý počet dětí ve třídách
 • v MŠ a DS II - příprava předškoláků
 • vedení diagnostiky a protfolií dětí
 • spolupráce s dětským lékařem, dentální hygienistkou, logopedem, dětským terapeutem a dalšími vzdělávacími a zdravotnickými institucemi
 • v MŠ a DS II - Dramatická výchova
 • Škola hrou aneb učíme se zážitkem
 • organizace Celodenních výletů, Školky v přírodě
 • v MŠ a DS II - Logopedický kroužek
 • pravidelné lekce Angličtiny pro nejmenší - Jesle
 • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Dopolední Výtvarné dílny, preventivní program Zdravý Zoubek, Zábavný kurz vaření pro děti My jsme malí kuchtíci, ozdravné pobyty v Solné jeskyni, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
 • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
 • výtvarný materiál, hygienické potřeby s výjimkou plen; údržbu lůžkovin, ručníků a výtvarných zástěrek pro každé dítě,
 • materiál pro prostorovou tvorbu, provoz keramické pece
 • dárky dětem,
 • 2 x během školního roku osobní konzultace s pedagogem o prospěchu a vývoji dítěte,
 • pojištění dětí
 • péče a údržba zahrad

Cena školného nezahrnuje stravování ... více o Zdravém stravování v naší školce

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.