Turistický kroužek pro děti

I. pololetí - říjen 2022 - leden 2023

Mají Vaše děti rády turistiku, poznávání přírody, historických a kulturních zajímavostí? Zvládnou bez problémů ujít 6 a více km? Celodenní výlety se budou konat 1x měsíčně v sobotu. Těšíme se na vás! Lukáš a Veronika Maierovi.

Minimální počet dětí 6, maximální 12

PRO KOHO?

  • děti 5 - 7 let (předškoláci a děti 1. tříd)

KDY?

  • 1 x sobota v měsíci (9-16h); přesný rozpis termínů obdrží přihlášení na email s dostatečným předstihem

KDE?

  • Brno a okolí

KDO KROUŽEK POVEDE?

  • kroužek povede paní učitelka Veronika Maierová z Mateřinky (třída Vrchlického sad) se svým manželem, kteří velmi rádi tráví čas pěší turistikou i se svými třemi dětmi. Mohou tak nabyté turistické zkušenosti a zajímavosti předat i vašim dětem

KROUŽKOVNÉ

  • 1600,- - 1. pololetí / říjen - leden

  • zahrnuje dopravu, oběd, vstupy (v případě větších a náročnějších výletů - dle domluvy s přihlášenými, by se doplácel rozdíl)

Kroužek je plně obsazen.

Další informace ke kroužkům:

  • kontakt na koordinátorku kroužků (paní zástupkyni):

Bc. Lucie Žižková

e-mail: vzdelavani@materinka-brno.cz

tel.: +420 725 976 715

  • Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.
  • V případě, že při první lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlé lekce.
  • Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoliv náhradu.

KROUŽEK SE OTEVÍRÁ:

Min. počet zájemců: 6

Max. počet zájemců: 12