Turistický kroužek pro děti

plně obsazen

Mají Vaše děti rády turistiku, poznávání přírody, historických a kulturních zajímavostí? Zvládnou bez problémů ujít 6 a více km? Celodenní výlety se budou konat 1x měsíčně v sobotu. Těšíme se na vás! Lukáš a Veronika Maierovi.

Minimální počet dětí 6, maximální 12

PRO KOHO?

 • děti 5 - 7 let (předškoláci a děti 1. tříd)

KDY?

 • 1 x sobota v měsíci (9-16h); přesný rozpis termínů obdrží přihlášení na email s dostatečným předstihem

KDE?

 • Brno a okolí

KDO KROUŽEK POVEDE?

 • kroužek povede paní učitelka Veronika Maierová z Mateřinky (třída Vrchlického sad) se svým manželem, kteří velmi rádi tráví čas pěší turistikou i se svými třemi dětmi. Mohou tak nabyté turistické zkušenosti a zajímavosti předat i vašim dětem

KROUŽKOVNÉ

  plně obsazeno, po otevření dalšího turnusu kroužku bude zveřejněno i kroužkovné
 • zahrnuje dopravu, oběd, vstupy 

Kroužek je plně obsazen.

Další informace ke kroužkům:

 • kontakt na koordinátorku kroužků (paní zástupkyni): Veronika Maierová

e-mail: vzdelavani@materinka-brno.cz

tel.: +420 725 976 715

 • Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.
 • V případě, že při první lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlé lekce.
 • Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoliv náhradu.

KROUŽEK SE OTEVÍRÁ:

Min. počet zájemců: 6

Max. počet zájemců: 12