Adaptace v Mateřince

I. Adaptace dítěte - DS Mateřinka - jesle
II. Co si s sebou přinést 


I. Adaptace aneb jak u nás probíhá zvykání si dětí na jesličky

Adaptace na jesličky vyžaduje u každého dítěte zcela individuální přístup. My tento přechod z domácího prostředí vnímáme jako citlivý, a proto se snažíme, aby pro dítě i rodiče byla adaptace co nejméně stresující. Adaptační fáze se u nás vždy řídí potřebami dítěte a společnou domluvou rodičů s průvodci.

Plánování adaptací

 • Při potvrzení docházky Mateřinkou a rodiči se dle požadovaného data nástupu naplánují adaptace. Adaptaci plánuje ředitelka ve spolupráci s koordinátorem oddělení.
 • Adaptace se rozvrhnou tak, aby nebyl narušen harmonický chod třídy. 
 • Ve stejném čase se adaptuje jedno, maximálně dvě děti - vycházíme z individuálních potřeb a možností dětí.

Fáze adaptace v DS Mateřinka - jesle - dětí 1,5 - 3 r.

 1. Fáze - Adaptační dílničky:  první  setkání s dítěte a rodičem v jesličkách.

 2. Fáze - Adaptační týden (bez rodičů): navazuje na dílničky a je rozvrstvený do několika po sobě jdoucích dní s kratšími časovými úseky (z počátku 1 hodina, následně se postupně prodlužuje).

 3. Fáze - Zahájení pravidelného režimu dopolední docházky: jakmile dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi.

 4. Fáze - Zkouška celodenní docházky: první dny maximálně do 15:00. Poté se opět prodlužuje.

Průběh Adaptačních dílniček - rodič s dítětem

 • Naplánuje se jedno setkání, které dítě absolvuje s jedním rodičem.

 • Adaptační dílničky probíhají většinou v pátek dopoledne pro maximálně 1 dítě s 1 rodičem.

 • Dílničky vede koordinátor jeslí (hlavní průvodce), který je poté přítomný i u adaptací. Dítě ho zná, a proto se cítí bezpečněji - je symbolem přemostění mezi domovem a novým prostředím.

 • Adaptující se děti s rodiči přicházejí o 5 minut dříve před dohodnutým časem - získávají tak prostor pro klid na převléknutí (ne však dříve, aby nebyl narušen harmonický chod jesliček).

 • Rodič dítě nenosí, během dílniček jej doprovází za ruku.

 • Společně si projdeme celé jesličky, včetně toalety a koupelny, kde si umyjeme ruce a připravíme se na možnost svačinky.

 • Po vstupu do třídy se společně porozhlédneme a dáme dítěti možnost svobodného výběru pomůcky.

 • Pokud dítě projeví zájem o svačinu, následuje příprava ke stolování - příprava tácu na stůl, nachystání talíře a příboru, nabírání svačinky a nalévání pití ze džbánku do sklenice. Děti svačí u stolečku, nechodí s jídlem po třídě. 

 • Rozloučení, domluva dalšího setkání a rozloučení.

 • Během adaptační dílničky zjišťuje průvodce od rodiče informace, které mohou pomoci při adaptaci dítěte bez rodiče. Rodič může na podněty a zážitky z adaptační dílničky poté navázat a dítě motivovat v následující krocích (například připomenout mu pomůcku, které ho zaujala atp.). 

Adaptace dětí bez rodičů

 • Navazuje na dílničky, je rozvrstvena do co nejvíce po sobě jdoucích dní a kratších časových úseků, v rámci 1-2 týdnů. Z počátku probíhá 1 hodinu, poté se postupně prodlužuje dle aktuálních potřeb a možností dítěte tak, aby dítě zvládlo samostatně dopolední program. Rodiče i jesličky si vyhradí na adaptaci jeden až dva týdny. Rodič je pohybuje poblíž Mateřinky. Děti si zvykají postupně, mají dostatek času zpracovat změnu a nové podněty. Zvykání si tímto laskavým a respektujícím způsobem pomáhá se se změnami lépe sžít

 • Průvodce v rámci možností dává rodiči telefonicky vědět průběh samostatného pobytu v jesličkách. Následně se s rodiči osobně domlouvají na dalším průběhu adaptace.

Zahájení pravidelného režimu - dopolední docházka

 • Jakmile dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi. O prodloužení rozhoduje průvodce po pečlivém pozorování a konzultování s rodiči. 

Zkouška celého dne

 • První dny zkoušení celého dne probíhá docházka maximálně do 15:00. Poté se opět prodlužuje po domluvě s průvodcem.

Platba adaptace

 • Adaptace se hradí z rezervačního poplatku 4.000,-, který rodiče uhradili před nástupem do školky - 100,-/ 1 hod.

Přechod z adaptace na pravidelnou docházku

 • Po absolvování adaptačního režimu se rodič s hlavním průvodcem domlouvá na termínu nástupu na pravidelnou docházku.

Jak se s dítětem rozloučit, aby zvykání na jesličky probíhalo co nejlépe?

TIPY A RADY PRO RODIČE

 • Seznamte děti s plánem, jak bude jejich den v Mateřince probíhat. Dítě bude vědět, co ho čeká a bude se cítit jistěji. Můžete navázat na zážitky ze seznamovací schůzky.
 • Vyvarujte se větných spojení, která každý rodič myslí dobře, ale mohou udělat více škody, než užitku. Například: "Neboj, ..."; "Teď si tu budeš hrát sám..."; "Nedá se nic dělat, já musím chodit do práce, tak ty taky musíš do jeslí/školky..."; "Když tu budeš hodná, tak ti koupím ...." Zkuste spíše popřát dítěti pěkný den a ať si ho v jesličkách/školce užije. Obdarujte ho úsměvem a slovy, že se budete těšit na něj i jeho nové zážitky.
 • Příprava v šatně by měla být systematická a klidná, neměla by probíhat ve spěchu ani se zbytečným protahováním. Měla by mít svůj řád, jehož postupné kroky se v následující dnech budou opakovat shodně. Řád dává dětem pocit jistoty a předvídatelnosti, na kterou se mohou spolehnout.
 • LOUČENÍ S DĚTMI - rodiče by se měli s dětmi vždy rozloučit, neutíkat nenápadně ze třídy/šatny. Dítěti sdělte, že odházíte, kdy (po svačince, po obědě) a kdo si jej vyzvedne, pozdravte jej a dítě předejte průvodci. Zkuste být klidní a pozitivně naladění, dítě Vaši úzkost vycítí a loučení pak pro něj bude těžší. Zdlouhavé loučení nebo opakované příchody jsou pro dítě značně stresující. Pláč je přirozená reakce dítěte. Většina dětí však po odchodu rodičů přestane plakat a zapojují se s radostí do hry a seznamují se s ostatními dětmi. 
 • Rodičům mladších dětí ve věku 1,5 - 2 r. doporučujeme postupné rozšiřování docházky, začněte nejlépe dopoledním programem minimálně na 2 dny v týdnu. Po jeho zvládnutí může dítě začít docházet do celodenního programu.
 • V Mateřince s rodiči o průběhu adaptace aktivně komunikujeme, hledáme nejlepší cesty, aby průběh byl co nejklidnější. Vše přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Někdy však adaptační týden ukáže, že dítě ještě není na docházku a odloučení připravené. S rodiči se poté domlouváme na odkladu a adaptační týden si vyzkoušíme znova o nějaký čas později.
Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria MontessoriII. Co si s sebou přinést do jesliček

 • oblečení do třídy - pohodlné, volnější
 • náhradní oblečení ( 1 x triko, 1 x kalhoty, 1 x ponožky, 1 ks spodní prádlo)
 • přezůvky s pevnou patou
 • hrníček (menší objem, max 1,5 dcl) - nejlépe, pokud ho vyberete s dítětem společně 
 • oblečení na ven dle aktuálního ročního období - 1 x nepromokavé kalhoty, 1 x bunda, 1 x mikina, 1 x kraťasy, 1 x pokrývka hlavy
 • pláštěnku a holínky
 • plenky a vlhčené ubrousky
 • pyžamo, peřinu, polštář + povlečení, nepropustné prostěradlo - v případě celodenní docházky
 • nepromokavý pytlík na špinavé oblečení

VEŠKERÉ OBLEČENÍ A VĚCI DÍTĚTE  (VČETNĚ LOŽNÍHO PRÁDLA), PROSÍM, PODEPIŠTE JMÉNEM/INICIÁLY DÍTĚTE.