Jdeme do Mateřinky

I. Adaptace dítěte - DS Mateřinka - jesle
II. Co si s sebou přinést 


I. Adaptace aneb jak u nás probíhá zvykání dětí si na jesličky

Jak probíhá adaptace dítěte na docházku v jesličkách DS Mateřinka?

Adaptace na jesličky je u každého dítěte jiná a každé potřebuje zcela individuální přístup. My tento přechod z domácího prostředí vnímáme velmi citlivě a snažíme se, aby pro dítě i pro rodiče bylo zvykání na jesličky pohodové a co nejméně stresující. Adaptace probíhá vždy dle potřeb dítěte, domluvy rodičů a průvodců.

Rodičům již při seznamovací schůzce s Mateřinkou nabízíme možnost přijít s dětmi společně a seznámit se s prostředím, průvodci, kamarády, pomůckami a hračkami. Tato možnost pomáhá dětem se postupně a přirozené seznamovat s novým prostředím, ale také reakce dětí rodičům napoví při výběru vyhovujícího prostředí pro jejich ratolesti.

Plánování adaptací

 • Při potvrzení docházky Mateřinkou a rodiči se dle požadovaného dne nástupu naplánují adaptace.
 • Adaptaci plánuje ředitelka a koordinátorka oddělení.
 • Adaptace se rozvrhnou tak, aby nebyl narušen harmonický chod třídy. Což je velmi důležité pro adaptující se dítě. 
 • Ve stejném čase se adaptuje jedno, maximálně dvě děti - vycházíme s individuálních potřeb a možností dětí.

Fáze adaptace v DS Mateřinka - jesle - dětí 1,5 - 3 r.

 1. Fáze - Adaptační dílničky: naplánuje se první setkání dítěte s rodičem v jesličkách.

 2. Fáze - Adaptační týden (děti jsou bez rodičů): navazuje na dílničky, je rozvrstvena do nejvíce dní po sobě na kratší časové úseky. Z počátku na 1 hodinu, poté se postupně prodlužuje.

 3. Fáze - Zahájení pravidelného režimu dopolední docházka: až dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi.

 4. Fáze - Zkouška celého dne: první dny maximálně do 15 hodin. Poté se zase prodlužuje.

Průběh Adaptačních dílniček - rodič s dítětem

 • Naplánuje se 1 setkání, dítě absolvuje s jedním rodičem.

 • Adaptační dílničky probíhají v vždy pátek dopoledne (nebo vyjímečně jiný den dle domluvy).

 • Dílničky vede koordinátorka jeslí/ hlavní průvodce, ten je poté u adaptací - dítě ho už zná z dílničky /je přemostěním mezi rodinným prostředím a jesličkami, dítě se tak cítí bezpečněji, protože zná průvodce i prostředí/.

 • Dílnička je pro 2 - 3 rodiče.

 • Adaptující se děti s rodiči přicházejí o 5 minut dříve před dohodnutým časem - aby se v klidu převlékli, ne však dříve aby nebyl narušen harmonický chod jesliček.

 • Rodič dítě nenosí, dítě doprovází maximálně za ruku.

 • Průvodce vítá podáním ruky při vstupu do třídy - rodiče i dítě.

 • Po vstupu do třídy, se společně porozhlédneme po třídě a dáme dítěti možnost výběru nějaké pomůcky, dříve než si s ní začne dítě hrát, průvodce mu ukáže prezentaci pomůcky, tak aby byla pomůcka používána správně. Společně si prohlédneme i ostatní pomůcky.

 • Společně si projdeme celé jesličky, místnost pro cvičení/spaní, toalety, koupelnu, kde si umyjeme ruce a připravíme se na společnou svačinku.

 • Příprava svačinky - krájení jablka, okurky nebo mrkve.

 • Příprava ke stolování, příprava prostírání na stoleček, příbor, nabírání svačinky a nalévání pití ze džbánku do sklenice. Odnesení svačinky ke stolečku. Snězení svačinky u stolečku, dítě s jídlem nechodí po třídě.

 • Po svačině opět návštěva koupelny.

 • Rozloučení, domluva kdy přijdou příště, rozloučení je opět podáním ruky.

 • Během adaptační dílničky se průvodce ptá na různé informace o dítěti, které mu pomohou při adaptaci dítěte bez rodiče. Rodič se dozví průběh dne v jesličkách.

  Dítě společně s rodičem zažije aktivity dne. Rodič i dítě ví co bude v následující dnech probíhat. Rodič může na podněty a zážitky navázat a dítě motivovat v následující krocích. Připomenout mu hračku, pomůcku, které ho zaujala. Dítě má také již v motorické paměti zažitou svačinku, po které se v rámci prvních dní samostatné adaptace děti vyzvedávají.

Adaptace dětí bez rodičů

 • Navazuje na dílničky, je rozvrstvena do co nejvíce dní po sobě jdoucích na kratší časové úseky v rámci jednoho až dvou týdnů. Z počátku na 1 hodinu, poté se postupně prodlužuje dle aktuálních potřeb a možností dítěte tak, aby dítě zvládlo dopolední program. Rodiče i jesličky si vyhradí na adaptaci jeden až dva týdny. Rodič je poblíž Mateřinky. Děti si zvykají postupně, mají dostatek času zpracovat změnu, nové podněty. Zvykání si tímto laskavým a respektujícím způsobem pomáhá se se změnami postupně sžít

 • Průvodce v rámci možností dává během adaptace rodiči na telefon vědět, jak situace vypadá.

 • Průvodce dle průběhu adaptace domlouvá s rodičem další dny a délku adaptace.

 • Vždy jeden z průvodců se věnuje adaptovanému dítěti, zejména v období přípravy svačin, obědů, odchodů ven,... dítě má oporu, je mu vysvětleno co se děje.

Zahájení pravidelného režimu - dopolední docházka

 • Až dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi. Vždy rozhodne průvodce, zda je dítě připravené.

Zkouška celého dne

 • První dny zkoušení celého dne maximálně do 15 hodin. Poté se zase prodlužuje.

Platba adaptace

 • Adaptace se hradí z rezervačního poplatku 4.000,-, který rodiče uhradili před nástupem do školky - 100,-/ 1 hod.

Přechod z adaptace na pravidelnou docházku

 • Po absolvování adaptačního režimu se rodič s hlavním průvodcem nebo ředitelkou domlouvá na termínu nástupu na pravidelnou docházku.


Jak se s dítětem rozloučit, aby zvykání na jesličky probíhalo co nejlépe?

TIPY A RADY PRO RODIČE

 • Připravte děti a seznamte je, jak den v Mateřince bude probíhat, co se bude dít, zahrajte si na jesličky/školku doma. Dítě bude vědět co ho čeká a bude se cítit jistěji, protože ví a má vlastní zkušenost ze hry, jak to ve jesličkách/školce chodí. Můžete navázat na zážitky ze seznamovací schůzky.
 • Vyvarujte se zaklínacích slov, které každý rodič myslí dobře, ale ony udělají více škody jak užitku. Která to jsou? Neboj, ...; Teď si tu budeš hrát sám...; Nedá se nic dělat, já musím chodit do práce, tak ty taky musíš do jeslí/školky...; Když tu budeš hodná, tak ti koupím .... Raději popřejte dítěti pěkný den, ať si to v jesličkách/školce užije. Obdarujte ho úsměvem.
 • Příprava v šatně by měla být systematická a klidná, neměla by se zbytečně protahovat. Měla by mít svůj řád, kroky se v následující dnech budou opakovat stejně. Rozloučení probíhá na závěr. Nejlépe je popřát dítěti hezký den a říci mu, že ho např. po svačince vyzvednete. Rodič předává dítě průvodci u branky a odchází.
 • LOUČENÍ S DĚTMI - rodiče by se měli s dětmi vždy rozloučit, neutíkají ze třídy/šatny. Dítěti sdělte, že odházíte, co budete v čase, kdy bude dítě ve školce dělat (tuto informaci nejlépe doma, při hře na jesličky/školku)  a kdy (popř. kdo jiný než vy) si jej vyzvedne, pozdravte jej a dítě předejte průvodci. Zkuste být klidní a pozitivně naladění, dítě Vaši úzkost vycítí a loučení je pro něj těžší. Zdlouhavé loučení nebo opakované příchody jsou pro dítě ještě více stresující. Většina děti po odchodu rodičů přestanou plakat a zapojují se s radostí do hry a seznamují se s ostatními dětmi. Pláč je přirozená reakce dítěte. V prvních dnech mají rodiče možnost zavolat, za 15 minut po odchodu, do jeslí/školky a zjistit jak se dítě má.
 • Rodičům u dětí ve věku 1,5 - 2 r. doporučujeme postupné rozšiřování docházky, začněte nejlépe dopoledním programem minimálně na 2 dny v týdnu a po zvládnutí můžete dítě začít docházet do celodenního programu.
 • S rodiči o průběhu adaptace komunikujeme, hledáme nejlepší cesty, aby co nejharmoničtější. Vše přizpůsobujeme individuálním potřebám dítěte. Někdy však ukáže adaptační týden, že dítě ještě není připravené na docházku do jesliček/školky. S rodiči se poté dohodneme na odklad. A zvykaní si vyzkoušíme o nějaký čas později.
Jediným testem správnosti vzdělávacího procesu je štěstí dítěte. Maria MontessoriII. Co si s sebou přinést do jesliček

 • oblečení do třídy - pohodlné, nebránící volnému pohybu
 • náhradní oblečení ( 1 x triko, 1 x kalhoty, 1 x ponožky, 1 kus spodní prádlo)
 • přezůvky s pevnou patou klasické školkové papučky, sandálky s řemínkem kolem paty, capáčky s protiskluzovou podrážkou (nejsou vhodné nazouváky typu cross, protiskluzové ponožky atd., z důvodu nebezpečí úrazu)
 • oblečení na ven/zahradu dle aktuálního ročního období - 1 x nepromokavé kalhoty, 1 x bunda, 1 x mikina, 1 x kraťase, 1 x pokrývka hlavy
 • pláštěnku a holínky
 • zástěrku na výtvarné tvoření
 • bryndáček
 • uzavíratelnou netekoucí lahev
 • plenky a vlhčené ubrousky
 • pyžamo, peřinu, polštář + 2 x povlečení - v případě celodenní či odpolední docházky, když dítě odpočívá po obědě
 • nepromokavý pytlík na špinavé oblečení

VEŠKERÉ OBLEČENÍ, VĚCI DÍTĚTE A LOŽNÍ PROSÍM NA LÍSTEČKY PODEPIŠTE JMÉNEM/ OZNAČTE INICIÁLY.