Kroužek Flétny pro děti Brno

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 KROUŽEK FLÉTNY NEOTEVÍRÁME

Hraním na zobcovou flétnu se děti zábavnou formou učí pravidelně a správně dýchat, učí se obecně základním hudebním dovednostem, rozvíjí cit pro rytmus a tempo. Hraním trénují svou paměť i pozornost, podporují rozvoj hudebního sluchu, jemné i hrubé motoriky a koordinaci ruky a oka. 

Děti se budou učit základům hudební nauky, naučí se znát základní noty, číst je a hrát podle nich písničky. K tomu všemu nám pomůže učebnice "S flétnou a zvířátky do hudební pohádky".

Určeno pro děti od 4 let.

Místo konání:

MŠ Mateřinka - VRCHLICKÉHO SAD 4 ( vedle parku Lužánky), 602 00 Brno

1. patro

KDY:

PŘIPRAVUJEME

Děti se v kroužku hry na flétnu naučí:

  • hrát na zobcovou flétnu
  • správně dýchat
  • poznávat a číst noty
  • rozvíjet hudební a rytmické cítění
  • základy hudební nauky

Na závěr pololetí si děti pro rodiče připraví vystoupení.

Lektorka:
Bc. Lucie Dohnalová, předškolní pedagog v naší školce. Hraje na zobcovou flétnu, kytaru a klavír. Děti hudebku s Lucií mají velmi rády a s hravostí poznávají svět hudby.

S sebou:

přezůvky, zobcovou flétničku a učebnici: S flétnou a zvířátky do hudební pohádky


Kroužkovné:

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 KROUŽEK FLÉTNY NEOTEVÍRÁME

I. pololetí: 1.100,- / 13 lekcí po 45 min.

II. pololetí: 1.270,- / 15 lekcí po 45 min.

Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

V případě, že při první či druhé lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlých lekcí.

Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoilv náhradu.

V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na emailu: info@materinka-brno.cz

Min. počet zájemců: 4

Max. počet zájemců: 8