Zdravá školka s Montessori programem Brno

Dětské skupiny s montessori programem Mateřinka

Pravidelná docházka dětem prospívá. Děti se cítí bezpečně a spokojeně, protože ví co bude následovat, jak to v Mateřince probíhá a kdy do ní chodí. Proto je důležité, aby děti program v  Mateřince navštěvovaly pravidelně, alespoň 2 x v týdnu.

Cílem Mateřinky a jejích programu je všestranný rozvoj dětí, a abychom je naučili spoustu nového, nepoznaného, je nezbytné, aby se děti aktivit účastnily pravidelně.

ŠKOLNÉ

Cena zahrnuje:

 • v MŠ - vzdělávací program ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA dle RVP pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, jazyk a matematika, dále Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech. 
 • v DS - výchovně - vzdělávací program ZDRAVÉ DĚTSKÉ SKUPINY vycházející z ŠVP naší Zdravé MŠ pro předškolní vzdělávání dle MŠMT a principů Montessori pedagogiky (všestranný rozvoj dítěte ve vzdělávacích oblastech jako jsou praktický život, smyslová výchova, poznáváme svět, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo). Vždy se zapojením co nejvíce smyslů a v logických souvislostech.
 •  v MŠ - česko - anglické prostředí v MŠ  od září 2018 (anglicky mluvící pedagog a česky mluvící pedagog)
 • kvalitní péče a vzdělávání dětí zkušenými pedagogy a lektory s cerifikáty,
 • malý počet dětí
 • v MŠ - příprava předškoláků
 • vedení diagnostiky a protfolií dětí
 • spolupráce se Státním zdravotním ústavem, dětským lékařem, dentální hygienistkou, logopedem, dětským terapeutem a dalšími vzdělávacími a zdravotnickými institucemi
 • v MŠ - Dramatická výchova
 • Škola hrou aneb učíme se zážitkem
 • Organizace Celodenních výletů
 • v MŠ - Logopedický kroužek
 • pravidelné lekce Angličtiny pro nejmenší - Jesle
 • pravidelné lekce Jógy pro děti
 • aktivity v rámci vzdělávacího programu - Dopolední Výtvarné dílny, preventivní program Zdravý Zoubek, Zábavný kurz vaření pro děti My jsme malí kuchtíci, ozdravné pobyty v Solné jeskyni, Karnevaly, Besídky, Dětské a narozeninové oslavy, akce pro děti organizované školkou,
 • akce pro rodiče s dětmi, akce pro vzájemné setkávání rodin
 • výtvarný materiál, hygienické potřeby s výjimkou plen; údržbu lůžkovin, ručníků a výtvarných zástěrek pro každé dítě,
 • materiál pro prostorovou tvorbu, provoz keramické pece
 • dárky dětem,
 • osobní konzultace s pedagogem o prospěchu a vývoji dítěte,
 • pojištění dětí

Cena školného nezahrnuje stravování ... více o Zdravém stravování v naší školce

Aktivity nad rámec vzdělávacího programu: Canisterapie, Muzikofiletika, Výlety, Plavání, Lyžařská školka, Sauna, Akce pro děti mimo MŠ, Odpolední kroužky se hradí zvlášť a tyto aktivity jsou vždy konzultovány dopředu s rodiči.

Nejsme plátci DPH, ceny jsou konečné.


JESLE - DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA

PŘÍZEMÍ, VRCHLICKÉHO SAD 4, 602 00 BRNO

dotovaná skupina z fondů EU školní rok 2017/2018 a 2018/2019


Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

měsíční

350,- / 7000,- Kč

4 dny v týdnu

400,- / 6400,- Kč

3 dny v týdnu

450,- / 5400,- Kč

2 dny v týdnu

525,- / 4200,- Kč

Typ docházky

Půldenní program

7.30 - 12.30

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu

280,- / 5600,- Kč

4 dny v týdnu

313,- / 5000,- Kč

3 dny v týdnu

375,- / 4500,- Kč

2 dny v týdnu

438,- / 3500,- Kč

DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA II.

1. PATRO, JEŘÁBKOVA 5, 602 00 BRNO

dotovaná skupina z fondů EU školní rok 2018/2019 a 2019/2020

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

měsíční

350,- / 7000,- Kč

4 dny v týdnu

400,- / 6400,- Kč

3 dny v týdnu

450,- / 5400,- Kč

2 dny v týdnu

488,- / 3900,- Kč

Typ docházky

Půldenní program

7.30 - 12.30

Cena Den/ Měsíc

5 dní v týdnu

280,- / 5600,- Kč

4 dny v týdnu

313,- / 5000,- Kč

3 dny v týdnu

375,- / 4500,- Kč

2 dny v týdnu

438,- / 3500,- Kč


MATEŘSKÁ ŠKOLKA MATEŘINKA

VRCHLICKÉHO SAD 4, 602 00 BRNO

Typ docházky

Celodenní program 7.30 - 17.00

Cena Den/ Měsíc

měsíční

350,- / 7000,- Kč

4 dny v týdnu

400,- / 6400,- Kč

3 dny v týdnu

450,- / 5400,- Kč 

2 dny v týdnu

488,- / 3900,- Kč

Důležité informace pro rodiče:

 • Školné se v příslušném měsíci alikvotně nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte ve školce/dětské skupině. Školkovné je paušální platba. V případě, kdy dítě není přítomno ve školce/dětské skupině z důvodu nemoci trvající déle jak 3 týdny vkuse, nabízíme rodičům slevu 10% ze školkovného na následující měsíc. Tuto možnost mohou čerpat rodiče pouze 2 x během aktuálního školního roku a je třeba při požadavku uplatnění slevy donést potvrzení od lékaře.
 • Záloha na stravování bude stanovena podle zvoleného programu a zvoleného počtu dní. V případě včasného odhlášení stravy se částka vrací vždy do 25. dne následujícího měsíce převodem na účet nebo hotově.
 • NÁRAZOVÁ DOCHÁZKA DO ŠKOLKY - 110,- Kč/ 1 hod. - možné pouze v případě volných míst, nutná rezervace místa na tel. + 420 731 705 364.
 • PROVOZNÍ ŘÁD MŠ MATEŘINKA k nastudování zde...
 • PROVOZNÍ ŘÁD DS MATEŘINKA  k nastudování zde...


PLATNOST OD 1. 9. 2017

Mgr. Veronika Rylková

ředitelka Mateřinka Brno