We are working on english version.

MATEŘINKA BRNO

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM

pro děti 3 - 6 r. - v rejstříku MŠMT -  Vrchlického sad 4, 1. patro, 602 00 Brno

Pomoz mi, abych to dokázalo sámo.  Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce.


Smysluplné vzdělávání s láskou a porozuměním. Radost z objevování.

Mateřinka, naše zdravá mateřská škola s montessori programem zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, vzbuzuje u děti zvídavost a maximálně podporuje rozvoj vlastního potenciálu, sebedůvěry a chuti poznávat. Svým pečlivě připraveným prostředím s širokou nabídkou materiálů vybízí k vlastnímu učení, samostané činnosti a koncentraci při objevování světa. 

Rodinné prostředí naší školky je přátelské, podnětné, bezpečné, pozitivní a připravenéMalá heterogenní skupina dětí smíšeného věku umožňuje dětem tu nejmožnější maximální míru získávání sociálních dovedností, respektu k sobě a ostatním, úcty, sebevyjádření, které jsou základem pro celý život.

Děti vzdělávají trpěliví a zkušení pedagogové, které práce s dětmi baví a je pro ně radostí. Prostředí školky je české s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Jsme první certifikovanou Zdravou mateřskou školkou s montessori programem v České republice, pod záštitou Ministerstva školství a Státního zdravotního ústavu. První mateřskou školou v České republice na stříbrné pozici Skutečně zdravých škol a reprezentatem dobré praxe v zahraničí (projekt EPESS Vzdělávání v naší školce naplňuje požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní věk. Děti jsou plně připraveny na vstup do základního vzdělávání.

Našim cílem je dětem nabídnout podnětné a připravené prostředí, které jim pomůže plně rozvinout jejich potenciál.

REFERENCE 

aneb rodiče sdílí své zkušenosti s Mateřinkou

Sandra R.

Max je očividně šťastné dítě ve šťastné školce."

Marek K.

„Fantasticky pristup, moc dekujeme! ;).“

Marine T.

„I really would advice this kindergarten!!! We are very happy with it. My son is attending it, and I feel every day he is learning something new, he is very excited about going there and like teachers very much! Each day is different from any other day, and full of activities and new learnings. Very individual and creative approach! Thank you to the teachers who are spending time with our children not just like their job, but with excitement and with heart!“

Nikola K.

„Mateřinka pro nás byla od začátku nejlepší volbou, nejen diky referencím mých známých, ale také pro osobitý a laskavý individuální přístup k dětem. Je úžasná také v tom, jak přistupuje k nám rodičům. ❤️ Diky.“


MATEŘINKA JE SPRÁVNÝ KROK VAŠICH DĚTÍ ZA POZNÁNÍM A PŘÍPRAVOU PRO ŽIVOT 

NAŠE OCENĚNÍ, ÚSPĚCHY A SPOLUPRÁCE

Jsme tu pro Vás a Vaše děti a chceme být pro vás tou nejlepší podporou.

Jsme první Skutečně zdravá mateřská škola s montessori programem v České republice s významnými mezinárodními spoluprácemi. Splňujeme kritéria Stříbrného ocenění.


Curriculum in our kindergarten

Chlidren build their self-confidence through actual experience and joy from the activity itself.Napište zprávu

Healthy kidergarten curriculum 

Our curriculum meets the requirements and objectives of of the national pre-school education framework programme. Moreover, it combines principles of Montessori and environmentalist pedagogy and healthy kindergartens.

   - bilingual (Czech and English) environment
Children build on previous knowledge and skills and they extend their understanding coming from Educational areas of our curriculum.

 • Child and his/her body Dítě a jeho tělo
 • Child and his/her psyche  ( commmunication; cognitive skills and functions, imagiation, mental operations; concept of oneself, emotions and will)
 • Child and the others
 • Child and our society
 • Child and the world 

Vzdělávací oblasti dle Montessori pedagogiky, kde děti získávají potřebné podněty:

 • Praktický život
 • Smyslová výchova
 • Poznávej svět okolo sebe
 • Jazyk a Matematika

PRINCIPY MOTESSORI PEDAGOGIKY V ŠVP NAŠÍ ŠKOLKY

 • Child as the creator of himself/herself - every child is curious and enjoys learning and discovering the world. He/she is able to choose instinctively on his/her own stimuli from his/her close surroundings that encourage his development. The role of the children' s guide is to prepare the environment for the child in a way that within his/her possibilities and capacities the child can discover the world on his/her own. To give him the time and space necessary to allow him to develop intuitively on his/her own.
 • Help me to do it by myself - The goal is to do everything that the child can get new knowledge and skills with his/her own efforts, at his/her own pace and in the most independent way possible. It doesn' t mean to remove obstacles for him/her or to manipulate his development.   But to prepare a safe and stimulating environment that can support his/her natural development, his/her independence and it motivates him/her to continue to walk on the path of discovery.
 • Hands are tools of the spirit - During activities, we emphasize that children use the most senses possible, in order that the physical and the mental areas work together simultaneously. In our curriculum we employ holistic education. The activities are inspired from real life.
 • RESPECTING OF SENSITIVE PERIODS OF THE CHILD - these periods are part of the natural development when the child is ready to get/gain certain knowledge and skills. 
 • FREE CHOICE OF ACTIVITIES - children can decide when and which tools they would like to use. Nevertheless this freedom has its own limits that show the child a safe way of discovering world.
 • RESPECTFUL ATTITUDE  -  We behave in a way that we would like that others behave towards ourselves. Our children's guides motivate, support nor propose but they don' t force and they don't give orders. Společně vytváříme dohody pomocí nichž se všichni cítíme příjemně. Rodiče jsou plnohodnotnou a vítanou součástí školky.
 • PEDAGOG JE TRPĚLIVÝM A VLÍDNÝM PRŮVODCEM NA CESTĚ POZNÁNÍ - připravuje inspirativní prostředí pro přirozený rozvoj dětské osobnosti dle vývojových období. Ke každému dítěti přistupuje individuálně s respektem a ematicky naslouchá jeho potřebám. Vytváří bezpečí a řád, jenž dětem dodává oporu a možnost být takový jaký je. Otevřeně komunikuje, důvěřuje a a je důvěryhodný. Má kvalitní vzdělání, zkušenosti a chuť se nadále rozvíjet.


ŠVP se skládá z měsíčních témat dělených do týdenních bloků, které na sebe harmonicky a logicky navazují a podporují všestranný rozvoj dětí. Rodiče na začátku měsíce obdrží na email přehledný plán naší školičky, který je informuje o daném tématu učiva a cíli vzdělávání, aktivitách a plánovaných akcích pro děti.

Parents have the possibility to take a look in our 3-year education curriculum.

VIRTUES PROJECT IN OUR KINDERGARTEN

We decided to include the "Virtues Project" into our education programme because we wanted to bring the children closer not only to the world surrounding us but mostly to the world inside of each of us. The "Virtues Project" was founded in the USA by the psychotherapist Linda Kaveli-Popov, her husband (a clinical psychlogist) Dan Popov, Ph.D., and her brother John Kavelin with the aim to counteract/prevent the rising violence between young people and families. The "Virtues Project" offers strengthening strategies that inspire children to acquire virtues in daily life.


We are convinced that already in early stages of life it is important for children not only to talk about values and virtues but also to use them in practical life. We aim to support children in acquiring moral values and understanding mostly themselves thanks to situations happening on a daily basis in their surroundings and enabling us to create their environment.

 • INDEPENDENCE -  we can already do it ourselves
 • SELF-CONFIDENCE - I trust myself
 • COLLECTIVENESS - everything that makes us connected
 • GENEROSITY - my reward is your joy
 • SUPPORT - I' m here if you need.
 • HONESTY - this is your path
 • DILIGENCE - get involved
 • UNIQUENESS - each of us is unique
 • CURIOSITY - don' t be afraid to ask and to explore
 • DETERMINATION - try it
 • SELF-DISCIPLINE - show me how to do it in the best way
 • SELF-LOVE - I love myself
 • COOPERATION - I will give you a helping hand
 • HUMANENESS - a kind and open heart
 • TRUST - I trust you
 • FAIRNESS - don' t judge, you don' t know the whole story
 • PATIENCE - persistence brings success
 • AUTHENTICITY - I am myself
 • ENTHUSIASM - well begun is half done/good start is half the battle
 • COURAGE - fortune favours the brave/who dares, wins


HARMONOGRAM DNE V NAŠÍ ŠKOLCE

DOPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 07:30 - 08:30 individuální příchod dětí, volná práce dětí
 • 08:30 - 12:00  dopolední pracovní část

- práce dětí s Montessori materiálem a pomůckami

- společné sdílení - komunitní kruh

- hudební, logopedické, výtvarné aktivity

- pohybová cvičení

- sociální interakce, konverzace

- příprava svačinky vč. prostírání, úklidu a hygieny

- pobyt venku, rozvoj motorických dovedností, pohybové hry, pozorování a zkoumání světa kolem nás, výlety a návštěvy vzdělávacích akcí

 • 12:00 - 12:45 oběd vč. servírování, úklidu a hygieny
 • 12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě, příprava na relaxaci
 • 13:00 - 13:30 čtení, poslech pohádek, relaxační půlhodinka pro všechny děti
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, spánek v případě potřeby dětí maximálně do 14:30 hodin
ODPOLEDNÍ PRACOVNÍ ČÁST
 • 13:30 - 14:30 předškolní příprava, práce s Klokanovým kufrem, individuální práce dětí
 • 14:30 - 16:50 odpolední pracovní aktivity

- odpolední svačina vč. přípravy, úklidu a hygieny

- odpolední aktivity, práce s Montessori pomůckami a materiálem, volná hra, hudební a výtvarné činnosti

- odpolední zájmové kroužky

- pobyt venku, nácvik motorických dovedností, přírodovědné/ekologické aktivity na zahradě

 • 16:50 odchod dětí
 • 17:00 končí den ve školce

KLIDOVÝ REŽIM BĚHEM JÍDLA

Pedagog dětem nachystá vše potřebné pro jejích přípravu svačinky, děti si volně dochází pro prostírky, které si vlastnoručně vyrobily a hrníčky s vlastním jménem.

Poté si chodí do vyhrazeného prostoru pro suroviny na přípravu svačinky. Děti mají možnost, ochutnávky, kdy se přesvědčí, zda-li jim potraviny chutnají, pak si dle vlastní libosti vezmou, co jím chutná. Ovoce a zeleninu si děti sami krájí. V období svačinek/oběda děti dodržují klidový režim. Tzn. přesný čas svačinky není určen, děti chodí, jakmile mají chuť jíst. Po celou dobu pedagogové nabízí ostatním dětem, kteří v danou chvilku nesvačí klidovou aktivitu v prostoru mimo jídelní část.PŘIJĎTE ZA NÁMI

prohlídka naší školky v obrazech


KAM ZA NÁMI

KONTAKT ZDRAVÁ MŠ S MONTESSORI PROGRAMEM MATEŘINKA BRNO

Zdravá mateřská škola s montessori programem Mateřinka z.s.

Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Brno

1. patro

Přímý kontakt do MŠ

+ 420 732 255 373

Kontakt: Mgr. Veronika Rylková - ředitelka Mateřinka Brno
+ 420 731 705 364
Kontakt: Michaela Kučerová - asistentka Mateřinka Brno
+ 420 602 218 710

info@materinka-brno.cz