Jsme součástí European healthy pupils and skilled educators via integrated school food systems

29.11.2017

Mateřská škola Mateřinka Brno byla vybrána Spolkem Skutečně zdravé školy a od září 2017 se zapojila do mezinárodního projektu s názvem "Zdraví žáci a kvalifikovaní pedagogové prostřednictvím celostního systému školního stravování (European healthy pupils and skilled educators via integrated school food systems - EPESS).

Jsme velmi rádi, že jsme navázali velmi cennou zahraniční spolupráci

Prostřednictvím výměnných návštěv a webových seminářů umožní projekt učitelům sdílet nápady, metodiky a zkušenosti při zavádění celostního přístupu ke kvalitnímu školnímu stravování. Projekt také pomůže integrovat vzdělávání v oblasti výživy, vaření, pěstování na školních zahradách a návštěvy farmy do učebních osnov.

Cíle projektu:

  1. Inspirovat a motivovat pracovníky škol ke spolupráci a sdílení vědomostí o celostním přístupu ke školnímu stravování a vzdělávání o jídle,
  2. Zlepšit dovednosti a zvýšit důvěru a kvalifikaci pedagogů v oblasti aktivit spojených se vzděláváním o jídle, pomoci k zavádění nových nebo vylepšených postupů směřujících k budování kultury zdravého stravování ve školách.

Všech šest partnerských škol z České republiky, Dánska a Velké Británie čelí společným výzvám, pokud jde o zdraví dětí a jejich vzdělávání, zejména výzvám spojeným s obezitou. Všechny školy musejí reagovat na fakt, že řada dětí přichází do školy s nesprávnými stravovacími návyky z rodin. Učitelé jsou stále více zaneprázdněni "papírováním" a proto mezi nimi existuje určitý odpor vůči úsilí o zlepšení výživy žáků.

Úkolem projektu bude proto zvýšit důvěru pracovníků partnerských škol prostřednictvím využití jejich znalostí a zkušeností. Při vývoji nových vzdělávacích nástrojů budeme využívat přístup "test and learn" a povzbuzovat partnerské školy ke spolupráci s nepedagogickými partnery.

Do projektu jsou zapojeni tito partneři:

  • Soil Association, Velká Británie
  • UCL University College Lillebaelt, Dánsko
  • Skutečně zdravá škola, z.s., Česká republika

Za Českou republiku se do projektu zapojily dvě školy: Zakladní škola a mateřská školaANGEL v Praze 12 a mateřská škola Mateřinka Brno.

Projekt je financován z evropského programu Erasmus+.