Plán výchovy a péče DS Mateřinka

DĚTSKÁ SKUPINA MATEŘINKA
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841


Plán výchovy a péče

Harmonogram dne

8:00 - 8:45 příchod dětí, volná hra, výtvarné tvoření, zpívánky, učení hrou

8:45 - 9:00 ranní uvítání v kroužku, básnička

9:00 - 9:30 dopolední svačina, hygiena

9:30 - 10:00 dopolední výchovný blok dle dne (výtvarné tvoření, zpívánky, pohádky, učení hrou)

10:00 - 11:45 pobyt venku dle počasí

11:45 - 12:00 hygiena

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

13:00 - 14:30 odpolední spánek/ odpočinek

14:30 - 15:00 odpolední svačina

15:00 - 16:00 odpolední výchovný blok, volná hra (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření)

15:30 - 16:00 odchody dětí domů

Uvedené časy jsou přibližné a přizpůsobují se dle individuálních potřeb dětí

Aktivity dle dne v týdnu

Pondělí: didaktické říkanky a zpívánky, četba pohádek, tanečky

Úterý: montessori aktivity, říkanky, písničky a pohádky

Středa: cvičení a pohybové aktivity, opičí dráha - rozvoj motoriky

Čtvrtek: výtvarné tvoření (kreslení, malování, lepení, modelování) - rozvoj fantazie, jemné motoriky a zručnosti

Pátek: montessori aktivity, učení hrou, písničky, říkadla

Změny vyhrazeny.

Pobyt venku

Dopoledne - v závislosti na ročním období a počasí společná procházka parkem, v zimě stavění sněhuláka, od jara do podzimu jízda na odrážedlech, společná návštěva veřejného hřiště, edukativní sbírání přírodního materiálu, pobyt na zahradě, houpačky, pískoviště.

Odpoledne - v závislosti na ročním období a počasí pobyt na zahradě, houpačky, pískoviště.

Program dle měsíců

ZÁŘÍ

Seznamujeme se se školičkou. Postupná adaptace, seznamování s novým prostředím, novými kamarády a tetami učitelkami, seznamovací hry, poznávání okolí školičky - zahrady a parku, didaktické básničky, říkanky a zpívánky, čtení a vyprávění pohádek pohybové aktivity, využívání zahrady a hřišť v okolí.

ŘÍJEN

Podzimní kreativní tvoření - lepení, malování, modelování, stříhání, využití přírodních materiálů, poznáváme plody podzimu, využití obrázkových knih a tematických pohádek, pohybové aktivity, didaktické říkanky, zpívánky, venku sběr přírodnin, pozorování změn v přírodě, příp. pouštění draka.

LISTOPAD

Vítání zimy. Kreativní tvoření - lepení, malování, modelování, stříhání, využití přírodních materiálů, čtení a vyprávění o svatém Martinovi, učení barev a dopravních prostředků, hraní her, tanečky, pobyt venku dle počasí.

PROSINEC

Společně prožíváme Advent. Vyprávění o svatém Mikuláši. Kreativní tvoření - vánoční ozdoby, přáníčka. Zpívání vánočních koled, zdobení a ochutnávání perníčků, vánoční besídka, pobyt venku, v případě sněhové nadílky stavění sněhuláka.

LEDEN

Zima. Vyprávění o Vánocích a prázdninách. Seznámení se zimními sporty. Pohybové aktivity (opičí dráha, rozcvičky). Tematické říkanky a písničky. Pobyt venku dle počasí, v případě sněhové nadílky stavění sněhuláka, koulování.

ÚNOR

Adaptace nových dětí a seznámení se s prostředím a ostatními. Poznávání zvířat žijících na farmě. Masopustní karneval. Pobyt venku dle počasí, v případě sněhové nadílky stavění sněhuláka, koulování.

BŘEZEN

Těšení se na jaro - tematické básničky, říkanky. Kreativní tvoření - vystřihování, skládání, práce s papírem. Mláďata v přírodě. Proměny přírody, první jarní květy. Základy ekologie - třídíme odpad. Pobyt venku dle počasí.

DUBEN

Příprava na Velikonoce (příp. záměna s březnovým programem) Kreativní tvoření - velikonoční tématika. Velikonoční básničky. Život včel. Pobyt venku - využití zahrady (houpačky, pískoviště, jízda na odrážedlech), návštěvy hřišť.

KVĚTEN

Vyrábíme přáníčka ke dni matek. Učíme se poznávat květiny. Pohybové aktivity a hry ve venkovním prostředí. Poznáváme geometrické tvary. Pobyt venku - využití zahrady (houpačky, pískoviště), jízda na odrážedlech, návštěvy hřišť.

ČERVEN

Těšíme se na letní prázdniny. Poznáváme nové roční období. Učíme se a poznáváme druhy ovoce a zeleniny. Cvičení v přírodě, procházky. Využití zahrady (houpačky, pískoviště). ČERVENEC

Cvičení v přírodě, procházky, výlety, opakování znalostí. Využití zahrady (houpačky, pískoviště, bazének)

SRPEN

Cvičení v přírodě, procházky, výlety, opakování znalostí. Využití zahrady (houpačky, pískoviště, bazének)

Změny vyhrazeny

Výchovné cíle:

● osvojení nových poznatků a dovedností, rozvoj pohybových schopností, rozvoj a poznávání všemi smysly.

● rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, poznávání sebe sama - uvědomění si vlastní identity.

● seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému.

● poznávání pravidel společného soužití, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí.

● sebeobslužnost, péče o osobní hygienu, samostatné zvládání pravidelných denních úkonů (mytí rukou, smrkání, oblékání, obouvání, atd.). Udržování pořádku, zvládnutí jednoduchých úklidových prací.

● znalost většiny slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, sourozenců, rodičů, učitelek, rozumět většině pojmenování známých předmětu v okolí dítěte. Rozlišování časových údajů v rámci dne, ročních období, základních barev a geometrických tvarů. Přijímat pobyt v kolektivním zařízení jako součást běžného života.

● navazování kontaktu s dospělým, překonání studu, komunikace s okolím. Respekt ostatních, chápat, že každý je jiný.

● pravidla slušného chování - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení. Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití kolektivním zařízení.


Platnost od 1.9.2019


Schválil: 26.8.2019 Mgr. Veronika Rylková


Název projektu: DS Mateřinka

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014841

Provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 8 míst od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 pro rodiče malých dětí.