en-Adventní čas v jesličkách - program prosinec DS Mateřinka

06/12/2017

Naši nejmenší vánoční čas objevují a těší se z každé činnosti. V měsíci prosinci společně slavnostní čas prožíváme a radujeme se. 

Ukazujeme si a  povídáme si o adventním čase a tradicích s ním spojených, o svatém Mikuláši, o narození Ježíška, jaké nastanou změny v přírodě a s počasím, jak se vhodně obléknout do zimních dnů, aby nás nepřekvapil mráz a případná sněhová nadílka. Myslet musíme i na zvířátka a ptáčkům se postarat o krmítka.


Co nás čeká v jesličkách?

Náplň vzdělávacího programu je:

  • Seznámení s adventním časem a jeho tradicemi

  • Společně si vyrobit adventní věnec a vyzdobit třídu

  • Společně si upéct mikulášské perníčky

  • Přečíst pohádku o narození Jezulátka (Josef Lada)

  • Postarat se ptáčkům o krmení

  • Opakovat základní barvy

  • Podpora samostatnosti při stolování

  • Podpora samostatnosti při oblékání a vysvlékání

Každé ráno se společně přivítáme, popovídáme si o tom, co nás zaujalo, co nás potkalo a co nás teprve čeká. Také si společně zacvičíme a zazpíváme nové písničky a naučíme se koledy. 

Společně budeme stále procházet praktickým životem, kde se učíme jak si připravit svačinku, pečovat o květiny, udržovat pořádek v šatně i ve třídě. Učíme děti neplýtvat vodou a samostatnosti při oblékání. 

Společně přivítáme Svatého Mikuláše a připravíme si něco ze zdravého vaření

I na ptáčky myslíme a o krmítko se postaráme.


Vánoce s našimi nejmenšími

Společně zpíváme koledy a říkáme vánoční básničky:


Písnička

Bude zima, bude mráz

Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám se do křoviny, to budou mé peřiny.

Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám se já pod hrudu, tam tu zimu přebudu.

Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám se do javora, to bude má stodola.

Bude zima, bude mráz, kam se, ptáčku, kam schováš?

Schovám se já pod mezu, až přestane, vylezu.

Až přestane, vyletím, širý svět rozveselím,

půjde milá na trávu, zazpívám jí nad hlavů.


Básnička s pohybem

Les

Projdeme se tiše lesem, (chodíme)

zvířátkům krmení nesem.

V noci padal snížek bílý, (pohyby prstů a paží znázorňujeme padání sněhu)

přikryl mech, trávu, stromy

i vysoké domy.

Zajíc spinká v pelíšku, (dřepneme si, dáme si dlaně na tvář)

teď vystrčil hlavičku. (vzpřímíme hlavu)

Panáčkuje, hopsá k nám. (poskakujeme v dřepu)

Najednou se otočí, (ve stoji se otočíme)

hodí nám sníh do očí. (naznačujeme házení)

Protřeme si rychle oči, (přiložíme dlaně na oči)

sfoukneme ten vlhký sníh, (foukáme do dlaní)

co nám zůstal na dlaních.


Básnička

Mikuláš ztratil plášť

Mikuláš ztratil plášť,

Mikuláška sukni,

hledali, nenašli,

byli oba smutní.


Básnička

Před Vánocemi

Chumelí se, chumelí,

maminka jde pro jmelí

a tatínek pro ovoce,

už se těší na Vánoce.

A kdy budou?

Hnedle, hnedle.

V předsíni už stojí jedle.


Básnička

Na Štědrý den

Stromečku, vstávej,

ovoce dávej,

umej se, ustroj se,

je Štědrý den!

Vánoční výtvarné tvoření

Anděl

Hvězda

Kapřík

Přejeme Vám klidné Vánoční svátky plné rodinné pohody!