en-Jaro přichází - Vzdělávací program Březen

03/03/2017

V měsíci březnu budeme společně vítat Jaro. Sledovat jak se příroda probouzí, naučíme se poznávat jarní květiny a budeme se kochat jejich krásou. Užijeme si spousty jarních vycházek a výtvarného tvoření. Jaro přichází a my se moc těšíme ...


Cíle vzdělávacího programu:

 • víme, jak se mění příroda na jaře
 • známe některé druhy jarních květin
 • umíme zasadit semínka a vypěstovat rostlinky
 • známe základní druhy ptáků
 • dodržujeme správnou a zdravou výživu
 • dbáme na pitný režim

Náplň vzdělávacího programu:

 • učíme se, jak probíhají změny v přírodě na jaře
 • učíme se poznávat jarní květiny a bylinky
 • naučíme se pracovat se semeny a pečovat o rostlinky
 • učíme se základní poznávací znaky ptáčků a osvojujeme si jejich jména
 • jíme zdravé potraviny - ovoce, zeleninu
 • pijeme pravidelně filtrovanou vodu a bylinkový čaj

Jaro přichází

Básničky a písničky, které nás provázejí v měsíci Březnu:

DĚTI 3 - 6 LET

Básnička
Na jaře
Na jaře, když kvete sad,
na světě je každý rád,
včelky, housátka,
děti, kuřátka,
motýlci a ptáci,
i ti poškoláci,
ti se teprv budou hnát
na sluníčko ven,
na světě je každý rád,
když je krásný den.

Písnička
Vozilo se na jaře
Vozilo se na jaře tralalalalá,
slunce v zlatém kočáře tralalalalá.
Tralá, tralá, tralalalalá.
Kampak jedeš sluníčko,
za tři hory, Ančičko.
Přivezu ti zlatý klíč,
jmenuje se Petrklíč. 

BLOK I. 1. 3. - 17. 3. 2017 Všechno kvete

 • povíme si o rostlinách, které začínají kvést
 • budeme se učit základům sázení a pěstování sazeniček
 • učíme se o rostliny pečovat
 • osvojíme si názvy některých kvetoucích ovocných stromů

9.3.2017 - Výtvarná dílna - Pampeliška vyrábíme pampelišku z textilu

16.3.2017 - Projektový den - Vstávej semínko...

 • elipsa v anglickém jazyce
 • co potřebuje rostlina k životu
 • sázení semínek
 • divadelní představení /Jak si děti založily zahrádku/

Básnička

Jarní budíček

Haló, všichni vstávejte!

Jaro opět vítejte.

Celou zimu jsme jen spali,

protáhněme svoje svaly

BLOK II. 20. 3. - 31. 3. 2017 Ptáčci zpívají

 • povíme si o základních druzích zpěvných ptáků
 • naučíme se krmit ptáčky
 • vyrobíme si ptáčky z textilu a papíru
 • vyzdobíme si ptáčky prostory školičky
 • povíme si o ochraně ptáčků a ostatních zvířat

20.3.2017 Divadelní představení divadlo ve školce

21.3.2017 - Výtvarná dílna - Ptáček vyrábíme ptáčka z papíru

 

English in March - Spring is coming

Cíle:

 • osvojení základní slovní zásoby týkající se ročního období, jarních květin a zvířat
 • rozvoj jemné motoriky při písničce a básničce
 • seznámení se s větnou konstrukcí "How do you do?" a následnou odpovědí: 
 • "I am fine. - tvoření jednoduchých vět, či slovních spojení.

Key words:

 • Spring, Summer, Autumn, Winter
 • Flowers: Crocus, Daffodil, Tulip, Hyacinthus
 • Animals: butterfly, bird, duck, chick
 • Verbs: fly, see, go, stop

Song

Fly Fly Butterfly

fly.fly.fly

the butterfly
in the meadow

is flying high
in the garden
is flying low
fly.fly.fly
the butterfly

Poem:

The little bird

Once I saw a little bird
Come hop, hop, hop;
So I cried, "Little bird,
Will you stop, stop, stop?"And was going to the window
To say, "How do you do?"
But he shook his little tail,
And far away he flew.

Děti 1,5 - 3 roky

BLOK I. 1. 3. - 17. 3. 2017 Všechno kvete

 • povíme si o prvních jarních rostlinách
 • při procházkách venku pozorujeme změny v přírodě
 • vyrobíme si jarní louku
 • zasadíme si semínka a budeme pozorovat, jak klíčí
 • ochutnáme, co vypěstujeme

Písnička

Básnička

Sněženka

Slunce volá na sněženku,

podívej se, jak je venku!

Slunce volá do oken,

děti, haló, pojďte ven!

Básnička s pohybem

Podívej se, támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)

kytička vyrostla právě. (z dřepu do stoje)

čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)

protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)

Na louce není jediná, (stoj snožmo, hlavou kývat NE, NE)

protože jaro už začíná. (stoj snožmo, děti ukazují všude kolem sebe)


Výtvarná dílna - Jarní rozkvetlá louka

3.3.2017 - kolektivní práce, vyrábíme louku plnou květů

Projektový den - Malí zahradníci

10.3.2017 - učíme se, jak se ze semínka stává rostlinka, sejeme řeřichu a ukazujeme si semínka různých rostlin

BLOK II. 20. 3. - 31. 3. 2017 Ptáčci zpívají

 • povíme si o pěti druzích ptáčků a zkusíme je poznávat
 • vyrobíme si ptáčky a vyzdobíme si jimi třídu
 • povíme si, z čeho se ptáčci líhnou a kde bydlí

Básnička

Vlaštovička

Vlaštovička lítá,

povídá, že svítá.

Svítá, svítáníčko,

vstávej, Anduličko!


Ptačí hnízdo

Kosáci si staví dům

a chlubí se sousedům,

co všechno už nasbírali,

aby svůj dům vyzdobili:

Malý kousek provázku,

kus ptačího ocásku,

pírko, které ztratil kos,

když pospíchal pro rákos.


Básnička s pohybem

Sluníčko

Sluníčko se probudilo, (z dřepu do stoje snožmo, ruce kruh před tělem)

paprskama zasvítilo, (stoj snožmo, ukazováčky ukazují na všechny strany)

pohladilo kytičky, (stoj snožmo, úklony hlavou stranou)

zvířátka i dětičky. (pohladíme kamaráda)

To vše udělalo jen, (stoj snožmo, mírný předklon)

aby měli hezký den. (tleskáme)

Projektový den - Vítání jara

21.3.2017 - kolektivní práce, vyrábíme jarní ptáčky a zdobíme školku


Vzdělávací program pro Vaše děti vytvořil tým Mateřinky Brno