en-Vytváříme si svůj svět

03/05/2017

V měsíci květnu se dějí ve školce veliké změny. V květnových svátcích budeme dětem instalovat do tříd nový nábytek. Je to velká událost, na kterou se všichni těšíme. Společně budeme vytvářet nový prostor. Děti pomáhaly s návrhy, tak i realizací. Učí se a jsou součástí procesu, kdy se myšlenky, přání mění ve skutečnost a kolik práce a úsilí za vytvořením krásnějšího prostředí školky je. Tato změna nás také učí, tomu, jak se do budoucnosti mohu vyrovnávat se změnami ve svém životě. Květen je plodným měsícem, který bud stát opravdu za to...tak hurááá jdeme tvořit! V květnu také oslavíme Den našich milovaných maminek, ba dokonce i celých rodin.

Cíle vzdělávacího programu:

 • zapojuje se aktivně do vytváření nového prostoru školky

 • respektuje a umí vyjádřit své přání a potřeby

 • umí se citově vyrovnat s novými situacemi - adekvátně svému věku

 • nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

 • dokáže se soustředit na činnost, která jej zajímá a zvládne jí dokončit

 • zvládne jednoduché zátěže a překážky

Náplň vzdělávacího programu:

 • přivítáme nový měsíc

 • pozorujeme změny, které se dějí v přírodě

 • vytvoříme nové společné prostředí obou tříd

 • vytvoříme si nová pravidla společného soužití

 • povíme si, o tom, že maminka druhou květnovou neděli slaví svátek

 • vyrobíme mamince překvapení ke svátku, společně jej oslavíme

 • budeme sázet sazenice a květiny na zahradě

 • pojedeme na školku v přírodě

 • budeme si užívat dlouhé procházky, sportování, a výletyVytváříme si svůj svět

Děti 3 - 6 roků

Básnička měsíce:

Květen

Každičký měsíc květen, 

vždy potěší nás květem,

v korunách stromů voní květ 

a ptáček začal píseň pět.

Určujeme roční období, měsíc, den v týdnu. Co je za den - zítra a včera.

Komunitní kruh - vzdělávací téma dne.

Cvičení pro zdraví a radost

Cíle:

- protahujeme celé tělo, cvičíme s různým sportovním nářadím

- opakujeme zásady bezpečného sportování tělocvičně/třídě i venku a chování, které podporuje zdraví

- zjišťujeme, jaké jsou naše schopnosti a potřeby

- připomeneme si, že je důležité se správně stravovat a dodržovat pitný režim

Jóga pro děti - Pozdrav slunci

- toto jógové cvičení obsahuje několik poloh, které na sebe plynule navazují

- důležitá je práce s dechem ve 3 fázích - N (nádech), V (výdech), Z (zadržení)

Zdravotní účinky Pozdravu slunci:

posilování břišního, zádového svalstva, končetin, masáž vnitřních orgánů, povzbuzení trávicího systému, vede ke zvýšené ventilaci plic, povzbuzení


Básnička

Pro maminku

Sladkou pusu jako med,

pošlu ti ji, mámo, hned.

Letí, letí pusinka,

dostane ji maminka.

Svátek maminek

Dneska žádný zmatek,

dnes je svátek matek!

Sladkosti či kytičky,

dávají jim dětičky.

I já jednu pro tebe,

schovávám si za zády,

moje milá maminko,

máme tě moc rádi.

Jelikož už nám krásně vše kolem kvete, jaro je v plném proudu. Broučci a veškerý hmyz se probouzí. Naučíme si tématickou básničku:

Sluníčko sedmitečné

Jedna tečka, druhá tečka,

Vítek čeká na dědečka.

Třetí, čtvrtá, pátá,

leť beruško zlatá!

Šestá tečka,sedmá tečka,

lítej, broučku dokolečka!

Zopakujeme si jak se správně myjí ruce

Pořádníček

To jsou prsty,

to jsou dlaně,

mýdlo s vodou

patří na ně!

A po mýdle

dobré jídlo

a po jídle

zase mýdlo!

BLOK I. 2. 5. - 31. 5. 2017 VYTVÁŘÍME SI SVŮJ SVĚT

 • všímáme si světa kolem nás

 • vysvětlujeme si, jak zvládat změny kolem nás

 • vyrobíme si přáníčka v dílničce ke svátku maminek

 • naučíme se jarní básničky

Výtvarná dílna - Přání ke dni matek

9. - 12. 5. 2017 - vyrábíme barevné papírové přání ke dni matek, které si děti odnesou domů pro maminku

ŠKOLKA V PŘÍRODĚ

 • pro přihlášené děti

17.- 19. 5. 2017

V průběhu měsíce května

 • aktivity pro předškoláky s jarní tématikou

 • velkoformátová grafomotorická cvičení

 • Logopedická cvičení

 • kurz zábavného zdravého vaření My jsme malí kuchtíci

  English in May - Our world around us

  Cíle:

  • osvojení základní slovní zásoby týkající se světa kolem nás

  • rozvoj jemné motoriky při písničce a básničce

  • seznámení se s větnou konstrukcí I am jumping/ sitting- tvoření jednoduchých vět, či slovních spojení týkajících se pohybu

  Key words:

  • Our world: Weather, Space, Living things,

  • water, fire, air, earth

  • Animals: dog, cat, horse

  • Verbs: go, stop, jump, sit down

  Song

  If you are happy

  If you are happy and you know it

  clap your hands

  If you are happy and you know it

  clap your hands

  If you are happy and you know it

  stamp your feet

  Poem

  I looked outside and viewed the trees,

  smelled the air and felt the breeze.

  The sun was shining very bright,

  The birds were singing in sweet delight.


  Děti 1,5 - 3 roky


  PŘIVÍTÁNÍ

  Básnička

  Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

  Máme ruce na tleskání, a nožičky na dupání,

  Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

  BLOK I. 2. 5. - 31. 5. 2017 VYTVÁŘÍME SI SVŮJ SVĚT

  Společně s dětmi vytváříme nový prostor třídy, zabydlujeme se.

  Tvoříme pravidla soužití, aby nám bylo ve školce prima. Chodíme na vycházky, pracujeme na zahrádce. Učíme se dovednosti v rámci aktivit z oblasti praktického života ( příprava jídla, stolování, sebeobsluha, oblékání, péče o okolí - úklid po sobě, umývání stolečku, zametání, péče o květiny a křečka, vaření, práce s dětskou škrabkou, práce s kleštičkami)

  • všímáme si změn kolem nás

  • vysvětlíme si jak pracovat s novými pomůckami

  • vyrobíme si přáníčka ke dni matek

  • vyzkoušíme si praktický život

  Květen

  Každičký měsíc květen, 

  vždy potěší nás květem,

  v korunách stromů voní květ 

  a ptáček začal píseň pět.


  Básnička

  Přáníčko pro maminku

  Chci ti popřát, maminko,

  starostí jen malinko.

  Za to štěstí, lásky dost.

  Dám ti pusu pro radost.

  Výtvarná dílna - Přání ke dni matek

  10.5.2017 - vyrábíme barevné papírové přání ke dni matek, které si děti odnesou domů pro maminku


  Vzdělávací program pro Vaše děti vytvořil tým Mateřinky Brno