MATEŘINKA BRNO

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA S MONTESSORI PROGRAMEM

Dokumenty a formuláře pro rodiče k zápisu do MŠ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JE KAPACITY ŠKOLKY NAPLNĚNA.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O DOCHÁZKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 SE MŮŽETE ZA NÁMI JIŽ NYNÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 PŘIJÍT PODÍVAT A ZAŽÍT ATMOSFÉRU MATEŘINKY.

ZÁPISOVÁ VLNA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDE PROBÍHAT DLE HARMONOGRAMU STANOVENÉHO MŠMT. Předpokládané období je květen 2020.

Zde naleznete od 30. 4. 2020 dokumenty ke stažení k zápisu pro školní rok 2020/2021 do Zdravé mateřské školy s montessori programem Mateřinka, Vrchlického sad 4, Brno.

Vážení rodiče, k zápisu je třeba stáhnout oba soubory: Přihlášku a Vyjádření o zdravotním stavu od lékaře. vyplnit a fyzicky donést do Mateřinky, viz harmonogram přijímacího řízení.