Jdeme do Mateřinky

I. Adaptace dítěte - DS Mateřinka - Jesle
II. Co si s sebou přinést? 


I. Adaptace dítěte - DS Mateřinka - JESLE

Plánování adaptací

 • Při potvrzení docházky Mateřinkou a rodiči se dle požadovaného dne nástupu naplánují adaptace.
 • Adaptaci plánuje ředitelka a koordinátorka oddělení.
 • Adaptace se rozvrhnou tak, aby nebyl narušen harmonický chod třídy.
 • Ve stejném čase se adaptuje jedno, maximálně dvě děti - vycházíme s individuálních potřeb a možností dětí.

Fáze adaptace v DS Mateřinka - JESLE

 1. Fáze - Adaptační dílničky: naplánuje se 1 setkání dítěte s rodičem.

 2. Fáze - Adaptační týden (děti jsou bez rodičů): navazuje na dílničky, je rozvrstvena do nejvíce dní po sobě na kratší časové úseky. Z počátku na 1 hodinu, poté se postupně prodlužuje.

 3. Fáze - Zahájení pravidelného režimu dopolední docházka: až dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi.

 4. Fáze - Zkouška celého dne: první dny maximálně do 15 hodin. Poté se zase prodlužuje.

Průběh adaptačních dílniček

 • Naplánuje se 1 setkání, dítě absolvuje jen s jedním rodičem.

 • Adaptační dílničky probíhají v vždy pátek dopoledne (nebo vyjímečně jiný den dle domluvy), v čase kdy jsou děti na vycházce 9:45-11:00.

 • Dílničky vede koordinátorka jeslí/ hlavní průvodce, ten je poté u adaptací - dítě ho už zná z dílničky /je přemostěním mezi rodinným prostředím a jesličkami, dítě se tak cítí bezpečněji, protože zná průvodce i prostředí/.

 • Dílnička je pro 2 - 3 rodiče.

 • Adaptující se děti s rodiči přicházejí v 9:40 - tak aby se v klidu převlékli, ne však dříve aby nebyl narušen odchod dětí na procházku.

 • Rodič dítě nenosí, dítě doprovází maximálně za ruku.

 • Průvodce vítá podáním ruky při vstupu do třídy - rodiče i dítě.

 • Po vstupu do třídy, se společně porozhlédneme po třídě a dáme dítěti možnost výběru nějaké pomůcky, dříve než si s ní začne dítě hrát, průvodce mu ukáže prezentaci pomůcky, tak aby byla pomůcka používána správně. Společně si prohlédneme i ostatní pomůcky.

 • Společně si projdeme celé jesličky, místnost pro cvičení/spaní, toalety, koupelnu, kde si umyjeme ruce a připravíme se na společnou svačinku.

 • Příprava svačinky - krájení jablka, okurky nebo mrkve.

 • Příprava ke stolování, příprava prostírání na stoleček, příbor, nabírání svačinky a nalévání pití ze džbánku do sklenice. Odnesení svačinky ke stolečku. Snězení svačinky u stolečku, dítě s jídlem nechodí po třídě.

 • Po svačině opět návštěva koupelny.

 • Rozloučení, domluva kdy přijdou příště, rozloučení je opět podáním ruky.

 • Během adaptační dílničky se průvodce ptá na různé informace o dítěti, které pedagogovi pomohou při adaptaci dítěte bez rodiče. Rodič se dozví průběh dne ve školce.

Adaptace dětí bez rodičů

 • Navazuje na dílničky, je rozvrstvena do co nejvíce dní po sobě na kratší časové úseky. Z počátku na 1 hodinu, poté se postupně prodlužuje, aby dítě zvládlo dopolední program.

 • Pedagog za 15 - 20 minut volá rodiči na telefon, jak situace vypadá.

 • Pedagog dle průběhu adaptace domlouvá s rodičem další dny a délku adaptace.

 • Vždy jeden z pedagogů se věnuje adaptovanému dítěti, zejména v období přípravy svačin, obědů, odchodů ven,... dítě má oporu, je mu vysvětleno co se děje.

Zahájení pravidelného režimu - dopolední docházka

 • Až dítě zvládá plně dopoledne, je možné přistoupit k poslední fázi. Vždy rozhodne pedagog, zda je dítě připravené.

Zkouška celého dne

 • První dny zkoušení celého dne maximálně do 15 hodin. Poté se zase prodlužuje.

Platba adaptace

Adaptace se hradí z rezervačního poplatku 2.000,-, který rodiče uhradili před nástupem do školky. Je třeba zapisovat přesné časy od kdy a do kdy adaptace probíhala, a zdali dítě mělo naši stravu. Strhává se z poplatku.

Přechod z adaptace na pravidelnou docházku

Po absolvování adaptačního režimu se rodič s vedoucím pedagogem nebo ředitelkou domlouvá na termínu nástupu na pravidelnou docházku. V případě, že se domlouvá vedoucí pedagog s rodičem, je třeba neprodleně tuto skutečnost nahlásit ředitelce/zástupkyni ředitelky, aby bylo možné zaslat informace k platbě školkovného.