en-Přinášíme radost babičkám a dědečkům

08/11/2018

Dnes se děti z naší mateřské školy vydaly za seniory do jejich Domova na ulici Koniklecova v Brně.

Děti moc se nám s vámi líbilo. Cítím, že jsme omládli. Děkujeme, jste radost..... řekla babička s nádherným usměvěm a jiskorou v očích po překvapení, které jim děti spolu s Janou a Lucií připravili.

Babičko povězte mi, jaký byl svět když jste měla 4 roky jako já.....Wau, vy už budte mít 100 let, to je krásné...střípky z povídání dětí.

MŠ Mateřinka Brno přináší radost seniorům
MŠ Mateřinka Brno přináší radost seniorům

Náhlédnutí do dne plného radosti napříč generacemi

Děti babičkám představily jak probíhá elipsa, zazpívaly si společně lidové písničky za doprovodu hry na kytaru průvodce Lucie. Během prvních písní děti hrály na hudební nástroje a poté si každý z nich vybral jednu z babiček, půjčil ji nástroj a tak nám vznikla velká kapela.

Po zpěvu následoval tanec na oblíbené skladby dětí. Babičky jim do rytmu tleskaly a povzbuzovaly. A protože je naše školka dvojjazyčná nechyběly v našem překvapení ani anglické písničky doprovázené pohybem. Na závěr každé babičce děti nakreslily obrázek na památku. 

Všichni se už moc těšíme na další setkání 21. 11. 2018. Tentokrát půjdeme jak my děti ze školky Mateřinky na Vrchlickém sadu, tak i naši kamarádi ze školky Mateřinky z Jeřábkové.

Někteří si nakonci našeho sdílení kladete otázku, proč a jak vznikla myšlenka propojení dětí a seniorů?

Naší jednou z nejvyšších hodnot je rodina.

Mezigenerační propojení vnímáme jako jedno z velmi důležitých milníku ve správném sociálním vývoji nejen dětí, ale celé společnosti. Nalezení vzájemné úcty, sounáležitosti a společného objevování nového. Každý je v každém věku jedinečný a vzájemně se můžeme obohacovat. Přinášet si radost, životní moudrost a energii.

S láskou celý tým Mateřinky Brno