Taneční kroužek pro děti 3 - 6 let Brno

PROBÍHÁ ZÁPIS DO DRUHÉHO POLOLETÍ

hlásí se děti z prvního pololetí i nově příchozí
děti z prvního pololetí mají přednostní právo
druhé pololetí začínáme od 18. 2. 2019

Tanečně-pohybové lekce jsou zaměřeny na rozvoj koordinace a fyzické kondice úměrné věku, děti se učí vnímat rytmus a správně držet tělo, vytváří si kladný vztah k pohybu a hudbě

KDY:

pondělí 16:30 - 17:15

KDE:

Zdravá školka  - DS MATEŘINKA II., Jeřábkova 5 ( vedle parku náměstí 28. října), Brno

1. patro

Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, taneční choreografie jsou doplněné hrami.               Na začátku je rozcvička, následuje taneční část s hrami, končí se protažením a vydýcháním.

Děti se seznámí s moderními, latinskými i lidovými tanci.

S sebou:

vhodné sportovní oblečení nebrácí volnému pohybu

pohodlnou sportovní obuv dovnitř (tenisky, cvičky)

lahev s pitím

KROUŽKONÉ:

I. POLOLETÍ říjen 2018 - leden 2019 - 13 lekcí po 45 min. - 1.100,-

(1., 15., 22., 29. 10, 5., 12., 19., 26. 11, 3., 10., 17. 12. 2018, 7., 14. 1. 2019)

II.POLOLETÍ únor - květen 2019 - 15 lekcí po 45 min. - 1.270,-

(18., 25.2, 4., 11., 18., 25. 3, 1., 8., 15., 29. 4, 6., 13., 20., 27. 5., 3. 6. 2019)

    Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

    V případě, že při první či druhé lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlých lekcí.

    Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoilv náhradu.

    V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

    Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na emailu: info@materinka-brno.cz

                      PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO TANEČNÍHO KROUŽKU