Taneční kroužek pro děti 3 - 6 let Brno

Vzhledem k aktuální situaci nepořádáme žádné volnočasové aktivity pro děti a akce pro veřejnost do odvolání. Jsme s Vámi nyní ve spojení přes náš blog a FB Mateřinka.

Těšíme se naviděnou za lepší situace. Zdravíme Vás.

Tanečně-pohybové lekce jsou zaměřeny na rozvoj koordinace a fyzické kondice úměrné věku, děti se učí vnímat rytmus a správně držet tělo, vytváří si kladný vztah k pohybu a hudbě

KDY:

PONDĚLÍ 16:45 - 17:30

KDE:

Zdravá školka  - DS MATEŘINKA II., Jeřábkova 5 ( vedle parku náměstí 28. října), Brno

1. patro

Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, taneční choreografie jsou doplněné hrami.               Na začátku je rozcvička, následuje taneční část s hrami, končí se protažením a vydýcháním.

Děti se seznámí s moderními, latinskými i lidovými tanci.

S sebou:

vhodné sportovní oblečení nebrácí volnému pohybu

pohodlnou sportovní obuv dovnitř (tenisky, cvičky)

lahev s pitím

KROUŽKONÉ:

I. POLOLETÍ  - 12 lekcí po 45 min. - 1.020,-  

II.POLOLETÍ  - 14 lekcí po 45 min. - 1.190,-  


    Platbu kroužkovného je třeba uhradit dopředu. Pokyny k platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

    V případě, že při první či druhé lekci se rozhodnete dále do kroužku nedocházet, kroužkovné Vám bude vráceno s pokrácením již proběhlých lekcí.

    Kroužkovné se z důvodu nepřítomnosti dítěte alikvotně nekrátí a není možné si nárokovat jakoukoilv náhradu.

    V případě započetí docházky do již rozeběhlého kroužku, se Vám z kurzovného odečtou již proběhlé lekce.

    Možnost docházet na jednotlivé lekce v případě volných míst: 120,- Kč/ 1 lekce - nutná rezervace na emailu: info@materinka-brno.cz