Angličtina pro děti E - book na doma

28.03.2020

Milí rodiče,

na přání jsme pro Vás a Vaše děti (3 - 6 r.) připravili druhý E-book na doma: Angličtina pro děti. Okruhy angličtiny a nabídka aktivit jsou přehledně řazené a logicky uspořádané. Vybrali jsme pro děti témata, která jsme již ve školce probírali. V úvodu vás seznamujeme s doporučeními pro radostné a efektivní osvojování si anglického jazyka. Dále pokračujeme jednotlivými okruhy s nabídkou odkazů na obrázkové karty, písničky, hry, videa a další tipy. E-book jsme složili ze zkušeností z vlastní praxe s prací s dětmi ve školce, i doma, dále z volně dostupných materiálů, odkazů a knih.

Přejeme Vám s našim E-bookem příjemně strávený čas, Veronika a Lucie.

E - book na doma: Angličtina pro děti 

Okruhy v E-booku Angličtiny pro děti:

  • Části těla - Body parts
  • Oblečení - Clothes
  • Dopravní prostředky - Means of transport 
  • Počasí - Weather
  • Dny v týdnu a měsíce v roce - Days and months
  • Čísla - Numbers
  • Barvy - Colours
  • Povolání - Jobs/ Occupations

  • Bonusy pro potěšení

E - book na doma: Angličtina pro děti ke stažení zdarma

Autorky E-booku:

Veronika Maierová, anglický průvodce ve školce Mateřinka

Lucie Dohnalová, průvodce ve školce Mateřinka